Het milieu. Zanussi ZBB29455SA


Add to my manuals
80 Pages

advertisement

Het milieu. Zanussi ZBB29455SA | Manualzz

Ha

Hc

Ha

Hb

Hd

~50 mm

90 o

21 mm

~50 mm

90

21 mm o

9

Maak de onderdelen (Ha), (Hb), (Hc) en (Hd) los.

10

Monteer onderdeel (Ha) aan de binnenkant van het keukenmeubel.

8 mm

8 mm

K Ha

Hb

13

Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van de deur waar de spijker moet worden vastgemaakt (K).

14

Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.

Lijn de keukenkastdeur en de deur van het apparaat uit met behulp van onderdeel

Hb.

Hc

11

Duw onderdeel

(Hc) op onderdeel

(Ha).

Hb

Ha

12

Zet de deur van het apparaat en de deur van het keukenmeubel open in een hoek van 90°.

Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).

Zet de deur van het apparaat en de keukenkastdeur tegen elkaar en markeer de gaten.

Hb

Hd

15

Duw onderdeel

(Hd) op onderdeel

(Hb).

Controleer goed en verzeker u ervan dat:

• alle schroeven zijn aangehaald,

• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.

Belangrijk!

Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan de omvang van de pakking kleiner worden. De omvang van de pakking neemt toe als de omgevingstemperatuur toeneemt.

Het milieu

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt

16 waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor www.zanussi.com

mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

www.zanussi.com

17

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals