DAGELIJKS GEBRUIK. AEG SKD71800F0


Add to My manuals
64 Pages

advertisement

DAGELIJKS GEBRUIK. AEG SKD71800F0 | Manualzz

8 www.aeg.com

Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken.

Op het einde van de aftelling knippert het MinuteMinder-lampje en klinkt een alarm: Druk op de OK-toets om het geluid uit te schakelen en de functie te beëindigen.

Om de functie tijdens het aftellen op elk gewnest moment uit te schakelen, herhaalt u de functiestappen tot het indicatielampje uit gaat.

3.9 ChildLock-functie

Activeer de functie ChildLock om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het ChildLock-lampje knippert.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

4.1 Verplaatsbare legrekken

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Het ChildLock-lampje wordt getoond.

Om de functie ChildLock uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram

ChildLock uit gaat.

3.10 DYNAMICAIR-functie

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het DYNAMICAIR-lampje knippert.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

Het DYNAMICAIR-lampje wordt getoond.

Het activeren van de functie

DYNAMICAIR verhoogt het energieverbruik. Als de functie automatisch wordt geactiveerd, wordt het indicatielampje

DYNAMICAIR niet weergegeven (zie "Dagelijks gebruik").

Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram DYNAMICAIR is uitgeschakeld.

Verwijder de glasplaat boven de groentela en het flessenrek niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.

4.2 Het plaatsen van de deurplateaus

Om het bewaren van voedselverpakkingen van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

1.

Trek het plateau geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt.

advertisement

Related manuals