GELUIDEN. AEG SKD71800F0


Add to My manuals
64 Pages

advertisement

GELUIDEN. AEG SKD71800F0 | Manualzz

NEDERLANDS 15 afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.

8.3 Ventilatievereisten

De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn.

5 cm min.

200 cm 2 min.

200 cm 2

LET OP!

Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.

9.

GELUIDEN

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR !

CR

AC

K!

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

advertisement

Related manuals