ONDERHOUD EN REINIGING. Aeg-Electrolux HK634060XB


Add to My manuals
72 Pages

advertisement

ONDERHOUD EN REINIGING. Aeg-Electrolux HK634060XB | Manualzz

NEDERLANDS

11

Temperatuurinstelling

9

Gebruik om: Tijdsinstelling

Tips

Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet

Informatie over acrylamides

Belangrijk!

Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen

(met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides.

Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.

6.

ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig het apparaat telkens na gebruik

Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.

Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.

Vuil verwijderen:

1.

– Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil het apparaat beschadigen.

Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat. Plaats de

2.

3.

schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.

Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.

Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.

7.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem

U kunt het apparaat niet inschakelen of bedienen.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

oplossing

Controleer of het apparaat goed is aangesloten op het stopcontact (zie aansluitdiagram).

Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

12 www.aeg.com

Probleem Mogelijke oorzaak

De STOP+GO-functie is in werking.

Er bevindt zich water of vetspatten op het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

oplossing

Raadpleeg het hoofdstuk

"Dagelijks gebruik".

Reinig het bedieningspaneel.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

Er klinkt een geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als het apparaat uit is.

Het apparaat wordt uitgeschakeld.

De restwarmte-indicatie gaat niet aan.

De automatische opwarmfunctie start niet.

U kunt de buitenste ring niet inschakelen.

De sensorvelden worden warm.

gaat branden.

gaat branden.

en een getal gaat branden.

U hebt iets op de tiptoets gezet.

De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt.

Kookzone is heet.

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

U heeft de kookstand verlaagd van .

Verwijder het voorwerp van de tiptoets.

Als het lang duurt alvorens de kookzone voldoende heet is, neem dan contact op met de klantenservice.

Laat de kookzone voldoende afkoelen.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de automatische opwarmfunctie.

Begin vanaf en verhoog alleen de kookstand.

Schakel eerst de binnenring in.

Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.

Schakel het apparaat uit en weer in.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

De automatische uitschakeling is in werking getreden.

De kinderbeveiliging of toetsblokkering is actief.

Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan.

Raadpleeg het hoofdstuk

"Dagelijks gebruik".

Ontkoppel het apparaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

advertisement

Key Features

  • Precise control over cooking temperature for perfect results
  • Sleek and modern design that complements any kitchen
  • Easy-to-use controls for effortless operation
  • Glass-ceramic surface for easy cleaning and maintenance
  • Professional technology for exceptional cooking performance

Related manuals

Frequently Answers and Questions

Can the hob be installed above drawers?
Yes, the hob can be installed above drawers, but ensure that there is sufficient space for air circulation between the bottom of the hob and the top drawer.
Is the hob safe to use for children?
No, the hob is not safe for children to use. It is recommended to keep children away from the hob when it is in use or cooling down, as the surface can become very hot.
Can the hob be used with any type of cookware?
Yes, the hob can be used with any type of cookware that is suitable for use on glass-ceramic hobs.