MONTAGE-INSTRUCTIES. Aeg-Electrolux HK634060XB


Add to My manuals
72 Pages

advertisement

MONTAGE-INSTRUCTIES. Aeg-Electrolux HK634060XB | Manualzz

Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

NEDERLANDS

13

Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

8.

MONTAGE-INSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

WAARSCHUWING!

Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.

Voor montage

Noteer voor montage van het apparaat de onderstaande informatie van het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van het apparaat.

• Model ...........................

• Productnummer

(PNC) ........................................

8.3 Montage

• Serienummer (S.N.)..............

8.1 Inbouwapparatuur

• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

8.2 Aansluitkabel

• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type

H05BB-F Tmax 90°C of hoger). Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

advertisement

Key Features

  • Precise control over cooking temperature for perfect results
  • Sleek and modern design that complements any kitchen
  • Easy-to-use controls for effortless operation
  • Glass-ceramic surface for easy cleaning and maintenance
  • Professional technology for exceptional cooking performance

Related manuals

Frequently Answers and Questions

Can the hob be installed above drawers?
Yes, the hob can be installed above drawers, but ensure that there is sufficient space for air circulation between the bottom of the hob and the top drawer.
Is the hob safe to use for children?
No, the hob is not safe for children to use. It is recommended to keep children away from the hob when it is in use or cooling down, as the surface can become very hot.
Can the hob be used with any type of cookware?
Yes, the hob can be used with any type of cookware that is suitable for use on glass-ceramic hobs.