Opening the Computer Cover. Dell Precision 650, 650, 450

Add to My manuals
154 Pages

advertisement

Opening the Computer Cover. Dell Precision 650, 650, 450 | Manualzz

Opening the Computer Cover

1

. CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the System Information

Guide .

Shut down the computer through the Start menu.

2 Ensure that your computer and attached devices are turned off. If your computer and attached devices did not automatically turn off when you shut down your computer, turn them off now.

NOTICE: To disconnect a network cable, first unplug the cable from your computer and then unplug it from the network wall jack.

3

4

Disconnect any telephone or telecommunication lines from the computer.

Disconnect your computer and all attached devices from electrical outlets, and then press the power button to ground the system board.

5 If you have installed a padlock through the padlock ring on the back panel, remove the padlock.

CAUTION: To guard against electrical shock, always unplug your computer from the electrical outlet before opening the cover.

6 Lay the computer on its side as shown in the illustration.

NOTICE: Ensure that sufficient space exists to support the open cover—at least 30 am (1 ft) of desktop space.

7 a b

Open the computer cover:

Slide the cover release latch toward the top of the computer.

Raise the cover, and pivot it toward the front of the computer.

8 Ground yourself by touching an unpainted metal surface on the computer, such as the metal at the back of computer, before touching anything inside your computer.

While you work, periodically touch any unpainted metal surface on the computer to dissipate any static electricity that could harm internal components.

44 S e t u p a n d Q u i c k Re f e r e n c e G u i d e

D e l l P r e c i s i o n 6 5 0 C o m p u t e r cover release latch security cable slot padlock ring

S e t u p a n d Q u i c k Re f e r e n c e G u i d e 45

chassis intrusion switch

I n s i d e t h e D e l l P r e c i s i o n 6 5 0 C o m p u t e r floppy drive

CD/DVD drive hard drive system board microprocessor airflow shroud power supply

46 S e t u p a n d Q u i c k Re f e r e n c e G u i d e

D e l l P r e c i s i o n 4 5 0 C o m p u t e r cover release latch padlock ring

S e t u p a n d Q u i c k Re f e r e n c e G u i d e 47

I n s i d e t h e D e l l P r e c i s i o n 4 5 0 C o m p u t e r

CD/DVD drive floppy drive hard drive chassis intrusion switch system board microprocessor airflow shroud power supply

48 S e t u p a n d Q u i c k Re f e r e n c e G u i d e

Komputery Dell Precision™ Workstation 450 i 650

Informator o systemie i konfiguracji

w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m

Uwagi, przypomnienia i ostrzeżenia

UWAGA: UWAGA wskazuje wan informacj, pozwalajc lepiej wykorzystać posiadany system komputerowy.

PRZYPOMNIENIE: Sekcja PRZYPOMNIENIE informuje o sytuacjach, w których wystpuje ryzyko uszkodzenia sprztu lub utraty danych i przedstawia sposoby uniknicia problemu.

OSTROŻNIE: Sekcja OSTROŻNIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, uszkodzenia ciała lub śmierci.

Skróty i skrótowce

Pełn list skrótów i skrótowców mona znaleć w sekcji „Słowniczek” w Przewodniku uytkownika .

____________________

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2002 Dell Computer Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia od firmy Dell Computer Corporation jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: Dell , logo DELL i Dell Precision są znakami towarowymi firmy

Dell Computer Corporation; Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Microsoft Corporation.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Computer Corporation nie rości sobie praw do jakichkolwiek znaków towarowych i nazw towarowych, których nie jest prawnym właścicielem.

Grudzień 2002 N/K 7T144 Wersja A01

Spis treści

Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy

. . . . . . . 53

Konfigurowanie komputera Dell Precision™ 650

. . . . . . 58

Podłcz klawiatur i mysz

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Podłcz modem lub kabel sieciowy

. . . . . . . . . . . . . .

59

Podłcz monitor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Podłcz głoniki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Podłcz kable zasilania i włcz komputer oraz monitor

. . . .

64

Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie lub urzdzenia

. . . .

65

Konfigurowanie komputera Dell Precision 450

. . . . . . . 67

Podłcz klawiatur i mysz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Podłcz modem lub kabel sieciowy

. . . . . . . . . . . . . . 68

Podłcz monitor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Podłcz głoniki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Podłcz kable zasilania i włcz komputer oraz monitor

. . . . 73

Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie lub urzdzenia

. . . . 74

Obchodzenie się z komputerem

. . . . . . . . . . . . . . . 76

Rozwiązywanie problemów

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Rozwizywanie problemów dotyczcych niezgodnoci oprogramowania i sprztu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Korzystanie z funkcji System Restore (Przywracanie systemu) w systemie Windows XP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Korzystanie z funkcji Last Known Good Configuration

(Ostatnia znana dobra konfiguracja)

. . . . . . . . . . . . . 80

Kiedy uywać programu Dell Diagnostics

. . . . . . . . . . . 81

Uruchamianie programu Dell Diagnostics

. . . . . . . . . . . 82

Lampki systemowe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Spis treci 5 1

Kody dwikowe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Komunikaty o błdach

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Lampki diagnostyczne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Często zadawane pytania

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Otwieranie obudowy komputera

. . . . . . . . . . . . . . . 97

5 2 Spis treci

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents