Opis urządzenia. IKEA LOV3

Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Opis urządzenia. IKEA LOV3 | Manualzz

POLSKI

Instalacja elektryczna

OSTRZEŻENIE!

Instalację elektryczną musi wykonać wykwalifikowana osoba.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zawarto w rozdziałach poświęconych bezpieczeństwu.

Opis urządzenia

Widok urządzenia

2 3 4

1

5

6

7

4

3

2

1

W zestawie z urządzeniem jest przewód zasilający.

1

Panel sterowania

2

Wskaźnik temperatury

3 Pokrętło regulacji temperatury

4

Pokrętło wyboru funkcji piekarnika

5

Otwory wylotowe powietrza dla wentylatora chłodzącego

6

Oświetlenie

7 Tabliczka znamionowa

8

Poziomy umieszczenia potraw

9

Akcesoria

• Ruszt x 1

Do ustawiania naczyń, form do ciast oraz do pieczenia mięs.

Przed pierwszym użyciem

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

• Blacha do pieczenia ciasta x 1

Do pieczenia ciast i ciastek.

Czyszczenie wstępne

Wyjąć z urządzenia wszystkie akcesoria.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents