Konserwacja i czyszczenie. IKEA LOV3

Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Konserwacja i czyszczenie. IKEA LOV3 | Manualzz

POLSKI 13

Tabela pieczenia

Ilość (kg)

1

-

2

-

1

1

1

4

1

1

1

1.2

1.5

3

Produkt

Wieprzowina / Jagnięcina

Cielęcina / Wołowina

Kurczak / Królik

Kaczka

Gęś

Indyk

Ryba

Faszerowane pomidory i papryka / Pieczone ziemniaki

Ciasta w proszku

Paszteciki i ciasta

Ciastka

Lasagne

Biały chleb

Pizza

Funkcja Poziom piekarnika

2

Temperatura

(°C)

180

Czas (min)

110 - 130

2

2

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

1

190

190

160

160

180

190

190

160

160

140

180

190

190

70 - 100

70 - 80

120 - 150

150 - 200

210 - 240

30 - 40

50 - 70

45 - 55

80 - 100

25 - 35

45 - 60

50 - 60

25 - 35

Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

Uwagi dotyczące czyszczenia

• Przód urządzenia należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

• Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować łagodny środek czyszczący.

• Po każdym użyciu należy oczyścić wnętrze urządzenia. Nagromadzenie się tłuszczu lub resztek potraw może spowodować pożar.

POLSKI 14

• Trudne do usunięcia zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnego środka do czyszczenia piekarników.

• Po każdym użyciu akcesoriów należy wyczyścić je i pozostawić do wyschnięcia. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

• Akcesoriów nieprzywierających nie wolno czyścić żrącymi środkami, ostrymi przedmiotami ani myć w zmywarce.

Mogłyby one uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.

Urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium

Drzwi piekarnika należy czyścić wyłącznie za pomocą wilgotnej ściereczki lub gąbki. Osuszyć miękką ściereczką.

Nie należy używać myjek stalowych, kwasów ani produktów ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię piekarnika. Panel sterowania piekarnika należy czyścić stosując się do tych samych zaleceń.

Czyszczenie uszczelki drzwi

• Należy regularnie sprawdzać uszczelkę drzwi. Uszczelka drzwi jest założona wokół obramowania komory piekarnika.

Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli uszczelka drzwi jest uszkodzona.

Skontaktować się z punktem serwisowym.

• Uszczelkę drzwi należy myć miękką szmatką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Czyszczenie drzwi piekarnika

W drzwiach piekarnika są dwie szyby.

Drzwi piekarnika i wewnętrzną szybę można wyjąć do wyczyszczenia.

1

Jeśli drzwi nie zostaną uprzednio zdemontowane, mogą się gwałtownie zamknąć podczas wyjmowania z nich szyby wewnętrznej.

UWAGA!

Nie używać urządzenia bez wewnętrznej szyby.

2

3

Otworzyć całkowicie drzwi i chwycić za oba zawiasy.

4

Unieść i obrócić dźwignie umieszczone na obu zawiasach.

Przymknąć drzwi piekarnika do połowy, do pierwszej pozycji otwarcia.

Następnie, pociągając drzwi do siebie, wyjąć je z mocowania.

Umieścić drzwi na stabilnej powierzchni przykrytej miękką szmatką.

POLSKI

5

15

6

90°

7

Zwolnić system blokujący w celu wymontowania wewnętrznej szyby.

Obrócić oba elementy mocujące o 90° i wyjąć je z mocowań.

1

2

Ostrożnie podnieść i wyjąć szybę.

Pociągnąć listwę drzwi do przodu, aby ją zdjąć

Umyć szybę wodą z dodatkiem mydła.

Ostrożnie wytrzeć szybę do sucha.

Po umyciu zamontować szybę oraz drzwi piekarnika. Wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Upewnić się, że wewnętrzną szybę prawidłowo umieszczono w mocowaniu.

Wymiana oświetlenia

Położyć szmatkę na spodzie komory urządzenia. Zabezpieczy ona klosz oświetlenia i komorę urządzenia przed uszkodzeniem.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem! Przed wymianą oświetlenia należy odłączyć bezpiecznik.

Oświetlenie i klosz oświetlenia mogą być gorące.

1. Wyłączyć urządzenie.

2. Wykręcić bezpieczniki ze skrzynki bezpieczników lub wyłączyć wyłącznik obwodu.

3. Obrócić szklany klosz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zdjąć.

4. Wyczyścić szklany klosz.

5. Wymienić żarówkę oświetlenia piekarnika na nową: 25 W, 230 V (50

Hz), odporność na temperaturę 300°C

(typ połączenia: E14).

6. Zamontować klosz.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents