Rozpakowywanie i usuwanie bolców zabezpieczających. LG F4J6JY0W

Rozpakowywanie i usuwanie bolców zabezpieczających. LG F4J6JY0W

3

Zamontuj nakrywki.

• Umiejscowić nakrywki zawarte w paczce z akcesoriami lub załączone z tyłu.

PL

Rozpakowywanie i usuwanie bolców zabezpieczających

1

Unieść urządzenie ponad piankową podstawę.

• Po usunięciu kartonu i opakowania, unieść urządzenie ponad piankową podstawę.

Upewnić się, że konstrukcja wspierająca znajduje się poza pralką, na podstawie, a nie jest zakleszczona wewnątrz spodniej części pralki.

• Jeśli urządzenie trzeba położyć, aby zdjąć z niego kartonowe opakowanie, należy ostrożnie położyć je na boku. Nie wolno kłaść pralki na tylnej ani przedniej stronie.

Nakrywka

UWAGA

Zachowaj bolce na przyszłość. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów wewnętrznych, przed transportem pralki należy ponownie zamocować bolce zabezpieczające.

• Rozpoczęcie eksploatacji pralki z nieusuniętymi śrubami transportowymi i podtrzymką może spowodować wibracje i hałaśliwą pracę pralki, a w konsekwencji doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia. Przewód zasilający zamocowany jest do tylnej ścianki pralki bolcem zabezpieczającym w celu uniemożliwienia uruchomienia pralki z zamontowanymi bolcami.

2

Piankowy element wspierający

(opcjonalna)

Kartonowa podstawa

Usunąć bolce.

Poczynając od dwóch dolnych bolców zabezpieczających, za pomocą klucza

(w zestawie) całkowicie poluzować wszystkie bolce zabezpieczające, kręcąc nimi zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Usunąć bolce, wyciągając je i jednocześnie kołysząc nimi na boki.

Ustalacz

Bolec zabezpieczający

12

Stosowanie podkładek antypoślizgowych (opcjonalnie)

powierzchni, może się przesuwać pod wpływem silnych wibracji. Niepoprawne wypoziomowanie może spowodować nieprawidłowości pracy urządzenia w postaci hałasu i wibracji. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, należy umieścić podkładki i wyrównać poziom.

1

Oczyścić podłogę przed położeniem podkładki antypoślizgowej.

Za pomocą suchej szmatki usunąć zanieczyszczenia i wilgoć. Jeśli wilgoć nie zostanie usunięta, podkładka antypoślizgowa może się przesuwać.

2

Dostosować poziom po umieszczeniu pralki w miejscu montażu.

3

częścią na podłodze.

Najlepiej położyć maty antypoślizgowe pod przednimi stopkami pralki. Jeżeli umieszczenie mat pod przednimi stopkami jest trudne, umieścić je pod tylnymi stopkami.

Tą stroną do góry

Część przylepna

PL

Drewniane podłogi (podłogi podniesione)

• Drewniane podłogi są szczególnie podatne na wibracje.

• Aby zapobiec wibracjom, zaleca się umieszczenie na każdej nóżce gumowej nakładki o grubości co najmniej 15 mm, przymocowanej do co najmniej dwóch belek stropowych za pomocą śrub.

Gumowa nakładka

• Jeśli jest taka możliwość, należy zainstalować pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest bardziej stabilna.

• Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć wibracje.

UWAGA

• Właściwe umieszczenie i wypoziomowanie pralki zapewni długą, niezakłóconą i niezawodną pracę urządzenia.

• Pralka musi znajdować się w pozycji w 100% horyzontalnej oraz stać stabilnie w miejscu.

• Nie może się ona „huśtać” na rogach pod obciążeniem.

Powierzchnia montażu musi być czysta i wolna od pasty podłogowej i innych poślizgowych powłok.

Nie należy dopuścić do zamoczenia się nóżek pralki. Może to wywołać wibracje i hałas.

• Gumowe nakładki (p/no.4620ER4002B) można zamówić w centrum serwisowym LG.

4

Upewnić się, że pralka została wypoziomowana.

Delikatnie popychać lub kołysać urządzeniem, trzymając za górne krawędzie, aby upewnić się, że urządzenie się nie chwieje. Jeśli pralka się chwieje, należy ją ponownie wypoziomować.

UWAGA

Podkładki antypoślizgowe można zamówić w centrum serwisowym LG.

13

Poziomowanie pralki

Jeśli podłoga jest nierówna, należy właściwie dokręcić regulowaną nóżkę (Nie należy pod nóżki podkładać kawałków drewna itp.). Należy się upewnić, że wszystkie cztery nóżki są stabilne i spoczywają na podłodze, a następnie sprawdzić, czy pralka jest idealnie wypoziomowana (za pomocą poziomicy).

• Gdy pralka jest już wypoziomowana, należy dokręcić nakrętki kontrolujące w górę, w kierunku podstawy pralki. Wszystkie nakrętki kontrolujące muszą zostać dokręcone.

PL

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

• Ciśnienie wody musi zawierać się między 0,1

MPa a 1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm

2

).

• Podczas podłączania węża wlotowego należy uważać, aby nie uszkodzić gwintu przez krzywe nakręcenie.

• Jeśli ciśnienie wody wynosi więcej niż 1,0 MPa, należy zainstalować urządzenie redukujące ciśnienie.

Należy okresowo sprawdzać stan węża i wymienić go w razie konieczności.

Unoszenie Obniżanie

Nakrętka kontrolująca

Sprawdzenie po przekątnej

Mocno dokręcić 4 nakrętki kontrujące

• Urządzenie nie powinno przechylać się po dociśnięciu jego górnych krawędzi(sprawdzić oba kierunki). Jeśli urządzenie chwieje się w wyniku dociskania jego górnej powierzchni, należy ponownie wyregulować nóżki.

UWAGA

• Podłogi drewniane i podwieszane mogą przyczynić się do silnych wibracji i braku stabilności.

Jeśli pralka ustawiona została na podniesionej platformie, należy ją mocno przymocować, aby wyeliminować ryzyko przewrócenia.

Kontrola gumowych uszczelek na wężu doprowadzającym wodę

Wraz z wężem są dostarczane dwie gumowe uszczelki. Zabezpieczają one węża przed wyciekami. Należy upewnić się, że podłączenie do kranu jest dostatecznie szczelne.

Złącze węża

Gumowa uszczelka

Złącze węża

Gumowa uszczelka

14

Podłączanie węża do kranu

Podłączanie węża z nakręcaną końcówką do gwintowanego kranu

Nakręcić złącze węża na kran z wodą.

PL

3

Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak, aby za pomocą gumowej uszczelki uformować szczelne połączenie. Dokręcić wszystkie cztery śruby mocujące.

4

Wepchnąć pionowo wąż doprowadzający wodę tak, aby gumowa uszczelka wewnątrz węża mogła całkowicie przylgnąć do kranu, a następnie dokręcić wąż w prawo.

Podłączanie węża z nakręcaną końcówką do kranu bez gwintu

1

Poluzować wszystkie cztery śruby mocujące.

Górne złącze

Uszczelka gumowa

Śruba mocująca

Płytka

Wąż doprowadzający wodę

Podłączanie węża z szybkozłączem do kranu bez gwintu

1

Odkręcić pierścień adaptera i poluzować cztery śruby mocujące.

2

Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży i nie mieści się w adapterze.

Prowadnica

Pierścień

15

2

3

Usunąć prowadnicę, jeśli kran jest zbyt duży i nie mieści się w adapterze.

Prowadnica

PL

Podłączenie węża doprowadzenia wody do pralki

Podłączyć wąż ciepłej wody do gniazda doprowadzenia ciepłej wody, umiejscowionego na tylnej ściance pralki. Podłączyć wąż zimnej wody do gniazda doprowadzenia zimnej wody, umiejscowionego na tylnej ściance pralki.

Wepchnąć adapter na końcówkę kranu tak, aby za pomocą gumowej uszczelki uformować

Doprowadzenie zimnej wody szczelne połączenie. Dokręcić cztery śruby mocujące i okrągłą płytkę adaptera.

Doprowadzenie ciepłej wody

(opcjonalnie)

4

Ściągnąć w dół zatrzask złącza i wepchnąć wąż do adaptera, a następnie zwolnić zatrzask złącza. Upewnić się, że adapter jest mocno przymocowany.

UWAGA

Jeśli po podłączeniu woda wycieka z węża, całą procedurę należy powtórzyć. Jako źródło wody należy wykorzystać najbardziej konwencjonalny typ kranu. W przypadku jeśli kran ma kwadratowy przekrój albo jest za duży, przed założeniem adaptera należy usunąć płytkę prowadzącą.

Korzystanie z kranu poziomego

Kran poziomy

Zatrzask

Kran przedłużany

UWAGA

• Przed podłączeniem węża do kranu, odkręcić i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich możliwych zanieczyszczeń (zanieczyszczenia, piasek, trociny itp). Należy odprowadzić wodę do wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.

Kran kwadratowy

16

Instalacja węża odpływowego

Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony wyżej niż 100 cm powyżej podłogi. Woda z pralki mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby powoli.

Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi z wycieku wody.

Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to nadmierny hałas.

~ 100 cm

~ 145 cm

~ 105 cm max. 100 cm

• Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy mocno go przywiązać za pomocą sznurka.

• Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego uchroni podłogę przed szkodami wynikłymi z wycieku wody.

Zlew gospodarczy Uchwyt na wąż

Przypięcie max. 100 cm max. 100 cm

PL

17

UŻYTKOWANIE

Korzystanie z pralki

Przed pierwszym praniem należy wybrać i włączyć program, tak by pralka wykonała jedno pranie bez ubrań. Pozwoli to usunąć z bębna wszelkie osady i wodę, które mogą stanowić pozostałość procesu produkcyjnego.

1

Posortować pranie i załadować do środka.

• Pranie należy sortować według typu tkaniny, poziomu zabrudzenia oraz ciężaru wsadu.

Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do pralki.

PL

4

Wybrać żądany cykl prania.

• Naciskać wielokrotnie przycisk programatora lub przekręcić pokrętło wyboru cyklu, aby ustawić żądany cykl.

5

Uruchomić cykl.

• Nacisnąć przycisk

Start/Pauza

, aby uruchomić cykl. Widoczne będzie krótkotrwałe poruszenie pozbawionego wody urządzenia, podczas którego zmierzona zostanie waga wsadu. Jeśli przycisk

Start/Pauza

nie zostanie naciśnięty w przeciągu 5 minut, pralka się wyłączy i ustawienia zostaną utracone.

2

Dodać środki czyszczące i/lub detergent oraz zmiękczacz.

Dodać odpowiednią ilość detergentu do szuflady zasobnika na proszek/płyn. Można dodać też wybielacz lub zmiękczacz do tkanin, umieszczając je we właściwej przegródce zasobnika.

6

Koniec cyklu.

Gdy cykl zostanie zakończony, słyszalna będzie melodia. Aby ograniczyć zagniecenia, należy natychmiast wyjąć ubrania z pralki.

Wyjmując wsad, należy sprawdzić, czy w uszczelce wokół drzwi nie zakleszczyły się niewielkie elementy.

3

Włączyć pralkę.

• Nacisnąć przycisk pralkę.

Zasilanie

, aby włączyć

18

Sortowanie prania

1

Należy sprawdzić informacje na metce ubrań.

Powinny się w nich znajdować dane na temat składu tkaniny oraz instrukcje dotyczące prania.

Symbole na metce.

Temperatura prania

Pranie normalne

Pranie z zachowaniem ostrożności

Delikatne

Pranie ręczne

Nie prać w wodzie

PL

3

Przed załadowaniem ubrań.

Należy połączyć duże i małe sztuki w jednym wsadzie. Duże sztuki powinny być ładowane najpierw.

• Duże sztuki nie powinny stanowić więcej niż połowy wsadu. Nie należy prać pojedynczych sztuk. Może to skutkować nierównomiernym obciążeniem. Należy dodać jedną lub dwie podobne sztuki.

• Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są puste. Przedmioty takie jak gwoździe, spinki do włosów, zapałki, długopisy, monety i klucze mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.

• Należy zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne, zatrzaski i zablokować sznurki, żeby nie zaczepiły się o pozostałe ubrania.

Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń, należy wstępnie uprać zabrudzenia i plamy, wcierając w nie niewielką ilość wody z detergentem.

• Sprawdzić fałdy elastycznej uszczelki (szara) i usunąć znalezione tam przedmioty.

2

Sortowanie prania.

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, ubrania należy posortować tak, aby w każdym wsadzie znalazły się ubrania, które można wyprać w takim samym cyklu.

Różne tkaniny powinny być prane w różnych temperaturach i z różną prędkością wirowania.

Zawsze należy oddzielać ciemne kolory od jasnych i białych ubrań. Należy prać je osobno ze względu na ryzyko zafarbowania i zanieczyszczenia kłaczkami białych i jasnych ubrań. Jeśli to możliwe, należy unikać prania bardzo brudnych rzeczy z tylko lekko zabrudzonymi.

Stopień zanieczyszczenia (silne, normalne, lekkie):

Podzielić ubrania ze względu na stopień zabrudzenia.

− Kolor (biały, jasny, ciemny):

Oddzielić białe tkaniny od kolorowych.

− Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki):

Mechacące się ubrania i ubrania zatrzymujące na sobie kłaczki należy prać osobno.

UWAGA

• Sprawdzić wnętrze bębna i usunąć ewentualne pozostałości po poprzednim praniu.

• Usunąć wszystkie ubrania i przedmioty z elastycznej uszczelki, aby zapobiec uszkodzeniu ubrania i uszczelki.

19

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project