Opcje programu. LG F4J6JY0W

Opcje programu. LG F4J6JY0W

Opcje programu

Koniec czasu opóźnienia ( )

Można ustawić opóźnienie czasowe, dzięki czemu pranie rozpocznie się automatycznie i zakończy po ściśle określonym czasie.

1

Nacisnąć przycisk

Zasilanie

.

2

Należy wybrać program prania.

3

Nacisnąć przycisk

Koniec czasu opóźnienia

i ustawić żądany czas.

4

Nacisnąć przycisk

Start/Pauza

.

UWAGA

• Opóźnienie to czas do zakończenia programu, a nie początku. Faktyczny czas pracy zależy do temperatury wody, wsadu oraz innych czynników.

Aby anulować funkcję, należy wcisnąć przycisk zasilania.

• W przypadku tej opcji należy unikać stosowania płynnych środków piorących.

Pranie wstępne ( )

Jeśli pranie jest poważnie zabrudzone, zalecane jest zastosowanie prania wstępnego.

1

Nacisnąć przycisk

Zasilanie

.

2

Należy wybrać program prania.

3

Naciskać przycisk

Pranie wstępne

przez trzy sekundy.

4

Nacisnąć przycisk

Start/Pauza

.

PL

Intensywne ( )

Jeśli stopień zabrudzenia pranych rzeczy waha się między normalnym i silnym, skuteczna będzie opcja

Intensywne

.

1

Nacisnąć przycisk

Zasilanie

.

2

Należy wybrać program prania.

3

Nacisnąć przycisk

Intensywne

.

4

Nacisnąć przycisk

Start/Pauza

.

Bez zagnieceń ( )

W celu zapobiegnięcia zagnieceniom należy wybrać opcję Bez zagnieceń.

1

Nacisnąć przycisk

Zasilanie

.

2

Należy wybrać program prania.

3

Naciskać przycisk

Bez zagnieceń

przez trzy sekundy.

4

Nacisnąć przycisk

Start/Pauza

.

29

PL

Oszczędność czasu ( )

Tej opcji można użyć, aby skrócić czas programu prania. Najlepiej sprawdza się na lekko zabrudzonych rzeczach.

1

Nacisnąć przycisk

Zasilanie

.

2

3

4

Należy wybrać program prania.

Nacisnąć przycisk

Oszczędność czasu

.

Nacisnąć przycisk

Start/Pauza

.

Temperatura

Przycisk

Temperatura

pozwala wybrać kombinację temperatur prania i płukania dla wybranego programu. Należy naciskać ten przycisk, aż podświetlone zostanie żądane ustawienie. Do wszystkich typów płukania stosowana jest zimna woda kranowa.

• Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Płukanie ( )

Płukanie+ ( )

Dodaj jedno płukanie.

Dodaj rzecz ( )

Pranie można dodać lub wyjąć po rozpoczęciu programu piorącego.

1

Naciśnij przycisk

Dodaj rzecz

, gdy dioda LED jest włączona.

2

Dodaj lub wyjmij pranie.

3

Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk

Start/

Pauza

.

UWAGA

Ze względów bezpieczeństwa drzwi zostają zamknięte, gdy poziom wody lub temperatura są wysokie. Nie jest możliwe dodawanie prania w tym czasie.

Jeżeli temperatura wody w bębnie jest wysoka, należy odczekać, aż się schłodzi.

Wirowanie

• Poziom prędkości wirowania można wybrać, naciskając wielokrotnie przycisk

Wirowanie

.

• Tylk wirowanie

1

Nacisnąć przycisk

Zasilanie

.

2

Nacisnąć przycisk

Wirowanie

, aby wybrać liczbę obrotów na minutę (RPM).

3

Nacisnąć przycisk

Start/Pauza

.

UWAGA

• Nawet jeśli wybrana zostanie opcja

No

, bęben będzie się krótko obracał, aby osuszyć pranie.

UWAGA

• Podczas dodawania prania upewnij się, że zostało ono całkowicie wepchnięte do bębna.

Jeżeli pranie utknie w otworze zatrzasku drzwi, może dojść do uszkodzenia gumowej uszczelki, powodując wyciek wody i awarię.

• Otwieranie drzwi siłą może spowodować uszkodzenie części, zniszczenie lub problemy związane z bezpieczeństwem.

Jeżeli drzwi zostaną otwarte, gdy wewnątrz jest dużo mydlin oraz wody w bębnie, mydliny i woda mogą wypłynąć, powodując oparzenia ciała lub zamoczenie podłogi.

30

Blokada przed dziećmi ( )

Należy wybrać tę opcję do zablokowania funkcji kontrolnych pralki. Opcja ta uniemożliwia zmianę cyklów i parametrów prania przez dzieci

Blokowanie panela sterowniczego

1

Nacisnąć i przytrzymać przycisk

Blokada przed dziećmi

przez trzy sekundy.

2

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się .

Po ustawieniu blokady przed dziećmi wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku

Zasilanie

są zablokowane.

UWAGA

Wyłączenie zasilania nie anuluje działania blokady przed dziećmi. Aby uzyskać dostęp do pozostałych funkcji, należy dezaktywować blokadę przed dziećmi.

PL

Dźwięk wł./wył.

1

Nacisnąć przycisk

Zasilanie

.

2

Nacisnąć przycisk

Start/Pauza

.

3

Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przez 3 sekundy przyciski

Temperatura

oraz

Koniec czasu opóźnienia

, aby załączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy.

UWAGA

• Po włączeniu/wyłączeniu funkcji Dźwięk, ustawienie zostaje zapisane i pozostaje zapamiętane nawet po wyłączeniu zasilania.

Aby wyłączyć Dźwięk, należy po prostu wykonać całą procedurę ponownie.

Odblokowanie panela sterowniczego

Nacisnąć i przytrzymać przycisk

Blokada przed dziećmi

przez trzy sekundy.

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu ponownie wyświetlony zostanie czas pozostały do końca bieżącego programu.

31

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project