Korzystanie z aplikacji SmartThinQ. LG F4J6JY0W

Korzystanie z aplikacji SmartThinQ. LG F4J6JY0W

FUNKCJE SMART

Korzystanie z aplikacji

SmartThinQ

Instalowanie SmartThinQ

Wyszukać aplikację LG SmartThinQ w sklepie

Google Play & Apple App Store na smartfonie.

Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Funkcja Tag On

• Dla urządzeń z logo

• Z funkcji Tag On można korzystać za pomocą większości smartfonów wyposażonych w funkcję

NFC (Near Field Communication) i system operacyjny Android.

Download Cycle (Mój program)

Pobieraj nowe oraz specjalne cykle, które nie zostały zawarte w podstawowym zestawie cykli urządzenia.

Na poprawnie zarejestrowane urządzenia można pobierać wiele specjalnych cykli opracowanych specjalnie dla danego urządzenia.

Na urządzeniu może być przechowywany tylko jeden cykl jednocześnie.

Pobrany cykl jest przechowywany na urządzeniu aż do pobrania następnego.

Wskaźnik czystości bębna

Ta funkcja pokazuje za ile cykli będzie trzeba użyć funkcji czyszczenia bębna.

Smart Diagnosis™

Ta funkcja podaje informacje przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem w oparciu o wzorzec użytkowania.

Ustawienia

Ustawienie nazwy produktu i usuwanie produktu.

PL

UWAGA

• Aby uzyskać szczegółowy informacje dotyczące korzystania z funkcji Tag On, należy nacisnąć w aplikacji LG SmartThinQ.

• Umiejscowienie modułu NFC smartfonu może się różnić w zależności od urządzenia, a korzystanie z NFC w niektórych smartfonach może być ograniczone z powodu różnic w metodach transmisji. Ze względu na właściwości NFC, jeżeli odległość transmisji jest zbyt duża lub na urządzeniu jest metalowa naklejka albo etui ochronne, transmisja nie będzie przebiegać prawidłowo. W niektórych przypadkach smartfony wyposażone w NFC mogą nie być w stanie wykonać poprawnej transmisji.

• Treść tego podręcznika może się różnić w zależności od wersji aplikacji LG SmartThinQ, a oprogramowanie może ulegać zmianom bez powiadomienia.

• Funkcja NFC będzie się różnić w zależności od smartfonów.

32

Smart Diagnosis™ Korzystanie ze smartfonu

• Dla urządzeń z logo lub

Z tej funkcji należy skorzystać, jeśli potrzebna jest precyzyjna diagnostyka dla centrum obsługi klienta

LG Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia.

Funkcji Smart Diagnosis™ nie można uruchomić, jeżeli urządzenie nie jest podłączone do zasilania.

Jeżeli urządzenia nie można włączyć, wówczas należy wykonać proces diagnostyki problemu bez pomocy funkcji Smart Diagnosis™ .

4

PL

Nie odsuwać telefonu, dopóki trwa transmisja tonowa. Wyświetlany jest czas pozostały do końca transferu danych.

• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy poruszać telefonu podczas tonowego przesyłu danych.

• Jeśli pracownik centrum telefonicznego nie będzie w stanie odebrać dokładnego zapisu, użytkownik może zostać poproszony o ponowne przesłanie danych.

Korzystanie z funkcji Smart

Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Informacje centrum obsługi klienta

Należy skorzystać z tej funkcji, jeśli potrzebna jest precyzyjna diagnostyka centrum serwisowania LG

Electronics w przypadku wystąpienia awarii lub nieprawidłowego działania produktu. Z funkcji należy skorzystać wyłącznie w celu skontaktowania się z przedstawicielem handlowym, a nie podczas normalnej obsługi urządzenia.

1

Nacisnąć przycisk

Zasilanie

, aby włączyć pralkę. Nie należy naciskać żadnych innych przycisków ani przekręcać pokrętła wyboru cyklu.

2

Po odpowiedniej instrukcji z centrum telefonicznego należy umieścić mikrofon telefonu w pobliżu przycisku

Zasilanie

.

Centrum serwisowe LG

Electronics

5

Po zakończeniu odliczania i emisji tonów należy podjąć przerwaną rozmowę z pracownikiem centrum telefonicznego, który może już udzielić pomocy na podstawie danych przesłanych do analizy.

UWAGA

• Działanie funkcji Smart Diagnosis™ zależne jest od jakości lokalnego połączenia telefonicznego.

• Połączenie i zależna od niego jakość usługi ulegnie poprawie, jeśli wykorzystany zostanie telefon domowy.

• Jeśli jakość transmisji danych do Smart

Diagnosis™ jest zła z powodu niskiej jakości połączenia telefonicznego, jakość usługi Smart

Diagnosis™ może być ograniczona.

Max.

10 mm

3

Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk

Temperatura

, trzymając mikrofon telefonu w pobliżu ikony albo przycisku

Zasilanie

.

33

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE

• Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki należy ją odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem. Zaniechanie może doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia elektrycznego oraz śmierci.

• Do czyszczenia pralki nie wolno używać żrących substancji chemicznych, substancji ściernych ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić zewnętrzną warstwę pralki.

Czyszczenie pralki

Pielęgnacja po praniu

• Po zakończeniu cyklu należy wytrzeć wilgoć z drzwi i z wewnętrznej części uszczelki drzwiowej.

• Drzwi należy pozostawić otwarte, żeby umożliwić wyschnięcie bębna.

• Wytrzeć główną część pralki suchą szmatką, usuwając z niej wilgoć.

PL

Czyszczenie elementów wewnętrznych

Otwórz drzwi i szybę drzwiczek należy wycierać ręcznikiem lub miękką szmatką.

Pranie należy wyjmować z pralki niezwłocznie po zakończeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego wsadu w pralce może spowodować zagniecenia, zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.

• Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej) należy uruchomić program Czyszczenie bębna, aby usunąć pozostałości środków czyszczących i inne osady.

Czyszczenie filtra wlotu wody

Jeśli pralka nie będzie używana przez dłuższy czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć krany doprowadzające wodę, zwłaszcza jeśli w pobliżu pralki w podłodze nie ma kratki ściekowej (studzienki).

• Ikona pojawi się na wyświetlaczu panelu sterowniczego w przypadku braku dopływu wody do szuflady na proszek/płyn.

• Jeśli woda jest bardzo twarda lub zawiera śladowe ilości wapna, filtr wlotu wody może zostać zablokowany. Dobrą praktyką jest w związku z tym okresowe czyszczenie filtra.

1

Należy zakręcić kran i odkręcić wąż doprowadzający wodę.

Czyszczenie elementów zewnętrznych

Właściwa pielęgnacja pralki może wydłużyć jej żywotność.

Drzwi:

Zmyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za pomocą zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć miękką szmatką.

Elementy zewnętrzne:

Natychmiast zetrzeć, jeśli coś się rozleje.

• Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki.

• Nie należy wywierać nacisku na powierzchnię ani na wyświetlacz za pomocą ostrych przedmiotów.

2

Wyczyścić filtr za pomocą szczotki z twardym włosiem.

34

Czyszczenie filtra pompy odpływowej

• W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie przedmioty pochodzące z pranych artykułów.

Należy regularnie sprawdzać czystość filtra, aby zapewnić bezproblemową pracę pralki.

• Przed przystąpieniem do czyszczenia pompy odpływowej, awaryjnym opróżnieniem pralki albo awaryjnym otwarciem drzwi należy pozwolić wodzie ostygnąć.

1

Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż.

4

Po oczyszczeniu należy wkręcić filtr pompy i włożyć korek spustowy.

5

Zamknąć zaślepkę.

PL

2

Wyjąć korek spustowy i otworzyć filtr, kręcąc nim w lewo.

2

Zbiornik odbierający odprowadzaną wodę.

UWAGA

• W pierwszej kolejności, należy spuścić wodę za pomocą węża odprowadzającego, a dopiero potem otworzyć filtr pompy i usunąć nitki i inne przedmioty.

Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu wody, ponieważ może być gorąca.

1

3

Usunąć wszystkie obce przedmioty z filtra pompy.

35

PL

Czyszczenie szuflady zasobnika

Detergenty i środki do zmiękczania tkanin mogą odkładać się w szufladzie zasobnika. Raz lub dwa razy w miesiącu należy wyjąć szufladę i wkłady, aby sprawdzić, czy znajduje się na nich osad.

1

Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do samego końca.

• Nacisnąć mocno przycisk odłączający i wyjąć szufladę.

2

Wyjąć wkłady z szuflady.

• Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą, aby usunąć osad ze środków do prania. Do czyszczenia szuflady zasobnika należy używać wyłącznie wody. Osuszyć wkłady oraz szufladę za pomocą miękkiej szmatki lub ręcznika.

3

Do oczyszczenia wnęki na szufladę należy używać szmatki lub niewielkiej, niemetalowej szczotki.

Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej części wnęki.

4

Zetrzeć wilgoć z wnęki za pomocą miękkiej szmatki lub ręcznika.

5

Włożyć wkłady do właściwych przegród i wsunąć szufladę z powrotem.

Czyszczenie bębna (

(opcjonalnie)

)

Czyszczenie bębna to specjalny program przeznaczony do czyszczenia wnętrza pralki.

W tym programie stosowany jest wyższy poziom wody przy wyższej prędkości wirowania. Program powinien być regularnie uruchamiany.

1

Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i artykuły, a następnie zamknąć drzwi.

2

Wysunąć szufladę zasobnika i dodać środek przeciw kamieniowi (np. Calgon) do głównej przegrody.

Jeśli jest to tabletka, należy ja wrzucić bezpośrednio do bębna.

3

Powoli zamknąć szufladę zasobnika.

4

Włączyć zasilanie, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk

Czyszczenie bębna

. Na wyświetlaczu zostanie wtedy wyświetlone oznaczenie .

5

Nacisnąć przycisk

Start/Pauza

, aby uruchomić cykl.

6

Po zakończeniu programu pozostawić drzwi otwarte, aby otwór drzwi, elastyczna uszczelka i szyba drzwi mogły wyschnąć.

UWAGA

• Jeśli w domu znajduje się dziecko, nie należy pozostawiać drzwi otwartych przez zbyt długi czas.

UWAGA

Nie należy umieszczać żadnego detergentu w przegródkach na środki piorące. Mogłyby powstać obfite mydliny i wydostać się poza pralkę.

Uwaga na zamarzanie zimą

Zamarznięte urządzenie nie pracuje prawidłowo.

Należy zadbać, aby urządzenie zostało zamontowane w miejscu, w którym nie będzie narażone zimą na zamarznięcie.

W przypadku gdy produkt musi zostać zainstalowany na ganku albo w innych warunkach poza domem, należy zadbać o spełnienie wymienionych poniżej zaleceń.

• Po zakręceniu kranu należy odłączyć od kranu wąż doprowadzający zimną wodę i spuścić z niego wodę, trzymając wąż zwieszony w dół.

PL

Wąż dopływowy

Jak zapobiegać zamarznięciu produktu

• Po praniu należy całkowicie odprowadzić wodę z pompy za pomocą korka spustowego stosowanego do usuwania pozostałej wody. Po całkowitym odprowadzeniu wody należy zamknąć korek spustowy stosowany do usuwania pozostałej wody, a także zaślepkę.

Sprawdzanie, czy doszło do zamarznięcia

• Jeśli woda nie spływa po wyjęciu korka spustowego węża stosowanego do spuszczenia pozostałej wody, należy skontrolowac zespół odprowadzania wody.

Korek spustowy

Zaślepka

Zwiesić wąż odpływowy, aby spuścić całą wodę pozostałą w wężu.

Korek spustowy

Zaślepka

• Włączyć zasilanie, wybrać program prania, a następnie nacisnąć przycisk

Start/Pauza

.

Wąż odpływowy

UWAGA

• Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony jest na zamarznięcie.

Szuflada na proszek/płyn

Wąż odpływowy

• Gdy podczas pracy pralki na wyświetlaczu wyświetlane jest oznaczenie ' ', należy skontrolować zespół doprowadzania wody i zespół odprowadzania wody. (Niektóre modele nie są wyposażone w funkcję alarmu sygnalizującego zamarznięcie).

UWAGA

Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa przez wąż odpływowy podczas wirowania.

36

Uwaga na zamarzanie zimą

Zamarznięte urządzenie nie pracuje prawidłowo.

Należy zadbać, aby urządzenie zostało zamontowane w miejscu, w którym nie będzie narażone zimą na zamarznięcie.

W przypadku gdy produkt musi zostać zainstalowany na ganku albo w innych warunkach poza domem, należy zadbać o spełnienie wymienionych poniżej zaleceń.

• Po zakręceniu kranu należy odłączyć od kranu wąż doprowadzający zimną wodę i spuścić z niego wodę, trzymając wąż zwieszony w dół.

PL

Wąż dopływowy

Jak zapobiegać zamarznięciu produktu

• Po praniu należy całkowicie odprowadzić wodę z pompy za pomocą korka spustowego stosowanego do usuwania pozostałej wody. Po całkowitym odprowadzeniu wody należy zamknąć korek spustowy stosowany do usuwania pozostałej wody, a także zaślepkę.

Sprawdzanie, czy doszło do zamarznięcia

• Jeśli woda nie spływa po wyjęciu korka spustowego węża stosowanego do spuszczenia pozostałej wody, należy skontrolowac zespół odprowadzania wody.

Korek spustowy

Zaślepka

Zwiesić wąż odpływowy, aby spuścić całą wodę pozostałą w wężu.

Korek spustowy

Zaślepka

• Włączyć zasilanie, wybrać program prania, a następnie nacisnąć przycisk

Start/Pauza

.

Wąż odpływowy

UWAGA

• Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony jest na zamarznięcie.

Szuflada na proszek/płyn

Wąż odpływowy

• Gdy podczas pracy pralki na wyświetlaczu wyświetlane jest oznaczenie ' ', należy skontrolować zespół doprowadzania wody i zespół odprowadzania wody. (Niektóre modele nie są wyposażone w funkcję alarmu sygnalizującego zamarznięcie).

UWAGA

Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa przez wąż odpływowy podczas wirowania.

37

Co robić, gdy dojdzie do zamarznięcia

Należy opróżnić bęben, nalać ciepłą wodę w temp. 50–60°C tak, aby sięgała do gumowej części wewnątrz bębna, zamknąć drzwi i odczekać 1–2 godziny.

PL

• Po całkowitym odprowadzeniu wody z bębna, należy zamknąć korek spustowy węża do odprowadzenia pozostałej wody, wybrać program prania, a następnie nacisnąć przycisk

Start/

Pauza

.

50-60°C

UWAGA

• Jeśli zamontowany wąż odpływowy przybiera zakrzywiony kształt, wewnętrzny wąż narażony jest na zamarznięcie.

• Otworzyć zaślepkę i korek spustowy węża do odprowadzania pozostałej wody, aby spuścić wodę całkowicie.

Wąż odpływowy

Szuflada na proszek/płyn

UWAGA

• Sprawdzić, czy woda napływa do szuflady na proszek/płyn podczas płukania i czy woda spływa przez wąż odpływowy podczas wirowania.

• Jeśli występuje problem z doprowadzeniem wody, należy podjąć następujące środki.

Zakręcić kran i przykładając szmatkę nasączoną gorącą wodą do kranu i obu miejsc złączy, starać się spowodować odtajanie zamarznięcia.

− Wyjąć wąż doprowadzający wodę i zanurzyć go w ciepłej wodzie, nieprzekraczającej 50–60°C.

Korek spustowy

Zaślepka

Wąż dopływowy

50-60°C

UWAGA

• Jeśli woda nie spływa, oznacza to, że lód się jeszcze nie rozpuścił całkowicie. Należy jeszcze poczekać.

38

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PL

• Pralka wyposażona jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący problemy we wczesnym stadium. Jeśli pralka działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed wezwaniem serwisanta należy sprawdzić poniższe:

Diagnozowanie problemów

Objawy

Grzechotanie i pobrzękiwanie

Łomotanie

Wibrujący dźwięk

Czy usunięto wszystkie bolce zabezpieczające i konstrukcję wspierającą?

Przyczyny

Ciała obce, takie jak monety lub agrafki mogły utkwić w bębnie lub pompie.

Ciężki wsad może spowodować wystąpienie łomoczących dźwięków.

Zazwyczaj jest to normalne zjawisko.

Czy wszystkie nóżki spoczywają stabilnie na podłodze?

Rozwiązanie

• Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są puste. Przedmioty takie jak wsuwki, zapałki, długopisy, monety czy klucze mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.

• Przed praniem należy zasunąć wszystkie zamki błyskawiczne oraz zabezpieczyć haczyki i linki tak, by podczas prania nie zaplątywały się lub zaczepiały o pozostałe artykuły.

• Jeśli dźwięk nie ustaje, stabilność pralki jest najprawdopodobniej zaburzona.

Należy zatrzymać pranie i zmienić rozłożenie wsadu.

Jeśli bolce zabezpieczające nie zostały wyjęte podczas montażu pralki, należy sięgnąć do Instrukcji montażu, aby znaleźć informacje na ten temat.

Należy upewnić się, że pralka jest wypoziomowana i dokręcić nakrętki blokujące w kierunku podstawy urządzenia.

Węże doprowadzające lub odprowadzające wodę poluzowały się w miejscu łączenia z kranem lub pralką.

• Sprawdzić i dokręcić złącza węży.

Woda wycieka

Domowe rury odpływowe są zatkane.

• Udrożnić instalację odpływową. W razie potrzeby skontaktować się z hydraulikiem.

Nadmiar mydlin

Woda nie jest doprowadzana do pralki albo płynie zbyt wolno

Zbyt duża ilość środka piorącego lub nieodpowiedni środek może spowodować zbyt obfitą pianę, co doprowadzi do wycieku wody.

Źródło wody jest nieodpowiednie dla danego miejsca.

Kran, z którego doprowadzana jest woda, nie jest całkowicie odkręcony.

Wąż (lub węże) doprowadzający wodę jest zagięty.

Filtr węża doprowadzenia wody jest zapchany.

Użyć środka piorącego w ilości zalecanej przez jego producenta.

Sprawdzić inny kran domowy.

• Odkręcić kran do końca.

• Wyprostować wąż.

• Sprawdzić filtr węża doprowadzenia wody.

39

PL

Objawy

Woda z pralki nie jest odprowadzana albo płynie powoli

Przyczyny

Wąż odpływowy jest splątany lub zapchany.

Filtr odpływowy jest zapchany.

Przewód zasilania może nie być podłączony lub może być luźno wpięty.

Pralka się nie włącza

Pralka nie wiruje

Drzwi się nie otwierają

Przedłużony czas cyklu prania

Przelanie się środka do zmiękczania tkanin

Środki zmiękczające uwalniane są zbyt wcześnie

Przyciski mogą nie działać prawidłowo.

Przycisk nie może zostać rozpoznany, gdy drzwiczki są otwarte.

• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy.

Wyczyścić filtr odpływowy.

Bezpieczniki instalacji domowej są przepalone, przerywacz przerwał obwód lub wystąpiła awaria zasilania.

• Nastawić przerywacz lub wymienić bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności bezpiecznika. Jeśli problemem jest przeciążenie obwodu, należy zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.

Kran, z którego doprowadzana jest woda, nie jest odkręcony.

• Należy odkręcić kran z wodą.

Sprawdzić, czy drzwi są dobrze zamknięte.

Po uruchomieniu pralki drzwi nie mogą zostać otwarte ze względów bezpieczeństwa.

Jeśli wykryte zostanie zaburzenie równowagi lub jeśli włączony jest program usuwania mydlin, czas prania zostanie wydłużony.

Zbyt duża ilość środka zmiękczającego tkaniny może spowodować przelanie się cieczy.

Zbyt duża ilość środka zmiękczającego tkaniny może spowodować jego przedwczesne uwolnienie.

Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk

Start/Pauza

. Rozpoczęcie wirowania może nastąpić kilka chwil po naciśnięciu przycisku

Start/Pauza

. Aby doszło do wirowania, drzwi muszą zostać zamknięte. Dodać 1 lub 2 podobne do siebie artykuły, aby zrównoważyć wsad. Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie odbywało się prawidłowo.

Sprawdzić, czy podświetlona jest ikona

„Blokada drzwi”. Po wyłączeniu ikony

„Blokada drzwi” można bezpiecznie otworzyć drzwi.

• Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany czas pozostały do końca cyklu stanowi jedynie wartość przybliżoną. Czas rzeczywisty może się od niego różnić.

• Aby wykorzystać właściwą ilość środka, należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta produktu. Nie należy przekraczać linii wyznaczającej maksymalne napełnienie.

Należy stosować środek piorący zgodnie z zaleceniami jego producenta.

Powoli zamknąć szufladę zasobnika.

Nie otwierać szuflady podczas cyklu prania.

Rozwiązanie

Należy się upewnić, że wtyczka jest dobrze wetknięta do gniazdka.

Naciśnij ponownie po zamknięciu drzwi.

40

Objawy

Zapach

PL

Przyczyny

Źródłem zapachu są elementy gumowe pralki.

Jeśli gumowa uszczelka w drzwiach oraz obszar jej przylegania nie są regularnie czyszczone, źródłem zapachów mogą być pleśń oraz zanieczyszczenia

Zapachy mogą się pojawić, jeśli filtr pompy odpływowej pozostanie zanieczyszczony.

Zapachy mogą się pojawić, jeśli wąż odpływowy jest nieprawidłowo zamontowany, co powoduje zasysanie wody z powrotem do pralki.

Podczas suszenia źródłem zapachów mogą być strzępki materiału przyklejające się do grzałki. (Tylko w modelu z suszarką).

Charakterystyczny zapach może być spowodowany suszeniem gorącym powietrzem mokrej odzieży. (Tylko w modelu z suszarką).

Rozwiązanie

To normalny zapach nowej gumy, który zniknie po kilkukrotnym użyciu pralki.

Regularnie czyścić uszczelkę i miejsce jej przylegania oraz sprawdzać po opróżnieniu pralki, czy pod uszczelką drzwi nie zostały małe sztuki prania.

Regularnie czyścić filtr pompy odpływowej.

• Montując wąż odpływowy, upewnić się, że nie jest skręcony ani niedrożny.

• To nie jest usterka.

Po krótkim czasie zapach zniknie.

41

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project