Komunikaty o błędach. LG F4J6JY0W

Komunikaty o błędach. LG F4J6JY0W

Komunikaty o błędach

Objawy Przyczyny

Źródło wody jest nieodpowiednie dla danego miejsca.

Krany, z których doprowadzana jest woda, nie są całkowicie odkręcone.

Wąż (lub węże) doprowadzający wodę jest zagięty.

Filtr węża (węży) doprowadzenia wody jest zapchany.

Jeśli nastąpił wyciek wody z węża doprowadzenia wody, wskaźnik zaświeci się na czerwono.

Rozwiązanie

• Sprawdzić inny kran domowy.

Odkręcić kran do końca.

Wyprostować wąż (węże).

• Sprawdzić filtr węża doprowadzenia wody.

• Należy zastosować wąż wyposażony w zabezpieczenie

„aqua stop”.

PL

Mogą wystąpić różnice pomiędzy modelami.

Wsad jest zbyt mały.

Równowaga wsadu jest zaburzona.

• Dodać 1 lub 2 podobne do siebie artykuły, aby zrównoważyć wsad.

Dodać 1 lub 2 podobne do siebie artykuły, aby zrównoważyć wsad.

Urządzenie wyposażone jest w wykrywacz zaburzenia równowagi i system korekcji.

Jeśli załadowano pojedyncze ciężkie artykuły (np. dywanik łazienkowy, szlafrok itp.), system ten może zatrzymać wirowanie, a nawet przerwać cały cykl wirowania.

Jeśli pranie jest wciąż zbyt mokre pod koniec cyklu, należy dodać mniejsze artykuły, aby zrównoważyć wsad, i powtórzyć cykl wirowania.

Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie odbywało się prawidłowo.

• Zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie odbywało się prawidłowo.

42

PL

Objawy Przyczyny

Wąż odpływowy jest splątany lub zapchany.

Filtr odpływowy jest zapchany.

Rozwiązanie

• Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy.

Wyczyścić filtr odpływowy.

dE4

Sprawdzić, czy drzwi nie są otwarte.

• Zamknąć drzwi do końca. Jeśli ,

, nie zostaną wyświetlone, należy skontaktować się z serwisem.

,

Usterka czujnika drzwi

Błąd sterowania.

• Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.

Woda przelewa się z powodu wadliwego zaworu wody.

Zakręcić kran.

Wyciągnąć wtyczkę zasilania.

Wezwać serwisanta.

Usterka czujnika poziomu wody.

Nadmierne obciążenie silnika.

Usterka czujnika drzwi

Woda wycieka.

Brak suszenia

Zakręcić kran.

Wyciągnąć wtyczkę zasilania.

Wezwać serwisanta.

Należy pozostawić pralkę na 30 minut, aby silnik się schłodził, a następnie ponownie uruchomić cykl.

Wlać ciepłą wodę do bębna i rozmrozić wąż odpływowy i pompę odpływową.

Zmoczyć ręcznik ciepłą wodą i przyłożyć do węża dopływowego.

• Wezwać serwisanta.

• Wezwać serwisanta.

43

GWARANCJA

PL

W zakres ograniczonej gwarancji nie wchodzi:

• Serwisowy przewóz, odebranie lub montaż, lub naprawa produktu; instrukcja dla klienta dotycząca obsługi produktu; naprawa lub wymiana bezpieczników lub poprawki ożyłowania lub instalacji wodnokanalizacyjnej, lub poprawki po nieautoryzowanych naprawach/montażu.

• Niezdolność urządzenia do pracy podczas awarii zasilania i przerw w dostawie prądu lub niedostatecznej mocy zasilania.

• Szkody spowodowane przez uszkodzoną lub nieszczelną instalację wodną, zamarznięcie instalacji, blokadę rur odpływowych, niedostateczną lub przerywaną dostawę wody lub niedostateczną ilość dostarczanego powietrza.

• Szkody wynikłe z obsługi Produktu w środowisku korozyjnym lub w sposób sprzeczny z zaleceniami zawartymi w dołączonym do Produktu podręczniku użytkownika.

• Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku wypadków, działania szkodników i owadów, wyładowań atmosferycznych, wiatru, ognia, powodzi lub losu.

Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieautoryzowanymi zmianami lub przeróbkami, korzystaniem z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub wyciekiem wody na skutek nieprawidłowego montażu urządzenia.

• Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieprawidłowym prądem elektrycznym, napięciem lub kodem instalacji wodno-kanalizacyjnej albo spowodowane stosowaniem akcesoriów, komponentów lub czyszczących produktów zużywalnych, które nie uzyskały akceptacji firmy LG.

• Szkody spowodowane transportem i obsługą, w tym zadrapania, wgniecenia, odpryśnięcia i/lub inne uszkodzenia zewnętrznej warstwy produktu, chyba że uszkodzenia te wynikają z wadliwości materiałów lub wykonania.

Uszkodzenia lub brakujące elementy powystawowych, sprzedawanych po otwarciu opakowania, przecenionych lub odnawianych egzemplarzy Produktu.

• Produkty z usuniętym, zmodyfikowanym lub niemożliwym do odczytania numerem seryjnym. Do uzyskania oceny zgłoszenia gwarancyjnego konieczne jest podanie modelu i numeru seryjnego, a także okazanie paragonu sklepowego.

Zwiększenie kosztów użytkowania i dodatkowych wydatków związanych z użytkowaniem.

Naprawy w przypadku gdy Produkt jest używany w celach innych niż normalne i typowe przeznaczenie domowe lub w sposób sprzeczny z instrukcjami w podręczniku użytkownika dołączonego do Produktu.

Koszty związane z przeniesieniem Produktu z domu użytkownika w celu przekazania do naprawy.

Usunięcie i ponowny montaż Produktu, jeśli zainstalowany jest w niedostępnym miejscu lub jest zamontowany niezgodnie z opublikowaną instrukcją montażu, w tym zamieszczoną w podręczniku użytkownika LG i podręcznikach montażu.

• Szkody wynikające z nieprawidłowego używania, nieprawidłowego montażu, naprawy lub konserwacji.

Nieprawidłowa naprawa obejmuje także stosowanie części, które nie zostały zaakceptowane ani ujęte w specyfikacji przez firmę LG.

44

Nietypowe wibracje lub hałasy spowodowane przez nieusunięcie bolców zabezpieczających lub konstrukcji wspierającej.

Wyciek spowodowany przez zanieczyszczenia (włosy, kłaczki) na uszczelce i szybie drzwiowej.

Konstrukcja wspierająca

Kartonowa podstawa

Brak odpływu spowodowany blokadą filtra pompy.

Wyczyścić filtr pompy.

Woda nie napływa, ponieważ filtry zaworu wlotowego są zanieczyszczone lub węże doprowadzenia wody są pozaginane.

Filtr wlotowy

Oczyścić filtr zaworu wlotowego lub zamontować ponownie węże doprowadzenia wody.

Woda nie napływa z powodu zbyt dużej ilości zastosowanego detergentu.

Zasobnik

Wyczyścić szufladę zasobnika na proszek/ płyn

Prane rzeczy są gorące lub ciepłe po zakończeniu prania, ponieważ węże wlotowe zainstalowano odwrotnie.

Wąż doprowadzenia zimnej wody

Zimna

Gorąco

Wąż doprowadzenia ciepłej wody

Zamontować ponownie węże doprowadzania wody.

Woda nie dopływa do pralki ponieważ kran jest zakręcony.

Kran Odkręcić kran.

PL

Usunąć bolce zabezpieczające i konstrukcję wspierającą.

Bolec zabezpieczający

Oczyścić uszczelkę i szybę.

45

PL

Wyciek spowodowany nieprawidłowym montażem węża odpływowego lub zablokowaniem węża odpływowego.

Wyciek spowodowany nieprawidłowym montażem węża doprowadzenia wody lub stosowaniem węża innej marki.

Kolanko

Przypięcie

Zamontować ponownie wąż odpływowy.

Zamontować ponownie wąż doprowadzenia wody.

Brak zasilania spowodowany poluzowaniem styku przewodu zasilania z gniazdem zasilania lub problemem z gniazdem zasilania.

Serwisowy przejazd w celu przewozu, odebrania lub montażu produktu lub po instrukcje stosowania produktu.

Usunięcie i ponowny montaż

Produktu.

Poziom

Podłączyć ponownie przewód zasilania lub wymienić gniazdo elektryczne.

Gwarancja obejmuje jedynie wady wytwórcze.

Pomoc serwisowa nie obejmuje skutków nieprawidłowego montażu.

Jeśli nie wszystkie śruby są zamontowane prawidłowo, może to spowodować silne wibracje (wyłącznie model na podstawie).

Zamontować 4 śruby na każdym rogu (16 szt).

Odgłos łomotania wody

(uderzania), gdy pralka jest napełniana wodą.

Wysokie ciśnienie wody

Uderzenie

Nagłe zatrzymanie przepływu wody

Samoistny przepływ wody

Głośny dźwięk

Dostosować ciśnienie wody przez przykręcenie domowego zaworu wody lub kranu.

46

DANE ROBOCZE

PL

Produkt zgodny z wytycznymi Rozporządzenia EU 1061/2010

Znak towarowy dostawcy LG

Identyfikator modelu dostawcy F4J6JY(P)(0~9)*

Objętość znamionowa

Klasa energetyczna

10

A+++

Produkt otrzymał tytuł „EU Ecolabel award” zgodnie z Rozporządzeniem EC 66/2010 Nie

Zużycie energii X kWh rocznie na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycie w trybach niskiego zużycia energii.

Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

143

Zużycie energii standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie.

standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy częściowym wsadzie.

standardowy program prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym wsadzie.

0,70

0,63

0,55

0,45 Ważone zużycie energii elektrycznej w trybie „off-mode” i „left-on”.

Zużycie wody X litrów na rok na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

klasa »X« efektywności wirowania w skali od G (najmniejsza efektywność) do A

(największa efektywność)

Najwyższa prędkość wirowania osiągalna dla standardowego programu prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie lub dla standardowego programu prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym wsadzie, którakolwiek niższa, oraz pozostała wilgotność tkanin dla standardowego programu prania bawełny w temp.

60°C przy pełnym wsadzie lub dla standardowego programu prania bawełny w temp.

40°C przy częściowym wsadzie, którakolwiek wyższa.

Standardowe programy prania zamieszczone na metkach i etykietach oznaczają, że cykle te mogą być stosowane do prania artykułów normalnie zabrudzonych i są to cykle najbardziej wydajne, biorąc pod uwagę łączne zużycie wody i energii elektrycznej;

Czas trwania programu standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie.

10700

A

1400

44

Bawełna+

60°C/40°C standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy częściowym wsadzie.

standardowy program prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym wsadzie.

Czas pozostawania w trybie „left-on” (Tl)

Emisja hałasu przenoszonego droga powietrzną w dB(A) pomnożona przez 1 pW i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej podczas fazy prania i wirowania dla standardowego cyklu prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym wsadzie.

Wolnostojąca

305

279

270

10

55/73 kg kWh/rok kWh kWh kWh

W litrów/rok obr./min

% min.

min.

min.

min.

dB(A)

47

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project