Prijem poruke. Panasonic KXTG5511FX, KXTG5521FX

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

Prijem poruke. Panasonic KXTG5511FX, KXTG5521FX | Manualzz

Panasonic - Digital Cordless Phone / Digital Cordless Answering System

Prijem poruke

Kada primite SMS poruku:

– Prikazuje se poruka

''Receving SMS Message''

.

– Slušalica se oglašva zvučnim signalom (ako je zvono uključeno na slušalici).

– Prikazuje se indikator pored indikatora ukupnog broja novih poruka.

Čitanje primljenih poruka

1

Pritisnite , zatim unesite [#][3][5][0].

2

Tasterima [

▲▼

] odaberite

''Receive List''

i pritisnite [OK]

3

Tasterima [

▲▼

] odaberite poruku.

Indikator „ “ označava pruke koje ste pogledali, čak i ako je upotrebljena druga slušalica.

Da obrišete poruku, pritisnite pritisnite [OK].

, tasterima [

▲▼

] odaberite

‘’Yes’’

i

4

Pritisnite [OK] da pročitate sadržaj poruke.

Da pozovete pošiljaoca poruke pritisnite [ ].

Odgovor na poruku

1

Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .

2

Tasterima [

▲▼

] odaberite

“Reply”

i pritisnite [OK] taster.

3

Unesite tekst poruke i pritisnite [OK] taster.

4

Uredite broj telefona na koji šaljete poruku i pritisnite [OK].

5

Nastavite od koraka br.5, procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

Uređivanje/prosleđivanje poruke

1

Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .

2

Tasterima [

▲▼

] odaberite

“Edit Message”

i pritisnite [OK] taster.

3

Nastavite od koraka br. 3, procedure „Pisanje i slanje nove poruke“.

Brisanje primljenih poruka

1

Dok čitate primljenu poruku, pritisnite .

2

Tasterima [

▲▼

] odaberite

“Erase”

(ili

“Erase All”

ako brišete sve poruke) i pritisnite [OK].

3

Tasterima [

▲▼

] odaberite

“Yes”

, pritisnite [OK] i pritisnite

Memorisanje broja pošiljaoca u imenik

.

1

Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .

2

Tasterima [

▲▼

] odaberite

“Add Phonebook”

i pritisnite [OK].

3

Nastavite od koraka br. 2, procedure „Dodavanje unosa“.

Uređivanje broja pre uzvraćanja poziva

1

Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite .

2

Tasterima [

▲▼

] odaberite

“Edit and Call”

i pritisnite [OK].

3

Uredite broj i pritisnite [ ].

Ostale postavke

Memorisanje broja za pristup PBX liniji (za korisnike PBX-a)

Memorišite broj za pristup PBX liniji (maks. 4 cifre) tako da SMS poruke možete da šaljete pravilno. Kada šaljete SMS poruke osobi iz imenika ili liste ponovnih poziva, broj za pristup PBX liniji se briše. Uobičajena postavka je

„Off“.

1

Pritisnite , unesite [#][3][5][6].

2

Tasterima [

▲▼

] odaberite

“On”

i pritisnite [OK].

3

Unesite kod za pristup PBX liniji i pauzu u biranju ako je potrebno, pritisnite [OK] taster, a zatim pritisnite .

KX-TG5511FX / KX-TG5521FX

Sistem za odgovor na pozive

Sistem za odgovor na pozive

Funkcija je dostupna uz model KX-TG5521.

Sistem za odgovor na pozive može da odgovori ili snimi pozive ako niste u prilici da se javite. Možete da pripremite uređaj da reprodukuje pozdravnu poruku ali da ne snima poruke pozivaoca ako odaberete „Greeting Only“ opciju kao vreme snimanja.

Važno:

Samo jedna osoba može da pristupi sistemu za odgovor na pozive

(preslušavanje poruka, snimanje pozdravne poruke) u jednom trenutku.

Kada sagovornik ostavi poruku, uređaj snima datum i vreme prijema poruke. Vodite računa o tome da prethodno podesite datum i vreme.

Kapacitet memorije

Ukupan kapacitet memorije za snimanje je oko 40 minuta. Uređaj može da snimi maksimalno 64 poruke.

Ako se memorija napuni, na ekranu slušalice prikazuje se poruka

„Messagers Full“, a indikator na bazi uređaja trepće ako je sistem za odgovor na pozive uključen.

Kada se memorija za poruke napuni: ako koristite fabričku pozdravnu poruku, uređaj automatski prelazi na poruku sa obaveštenjem pozivaocu da ponovo pozove. Ako snimite pozdravnu poruku, ona se reprodukuje.

Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor

Pri uobičajenoj postavci sistem za odgovor na pozive je uključen.

Preko baze uređaja

Pritisnite [ ] da uključite/isključite sistem.

Kada je sistem uključen, indikator sistema za odgovor na pozive svetli.

Preko slušalice

1

Da uključite sistem: pritisnite , unesite [#][3][2][7].

Da isključite sistem: pritisnite , unesite [#][3][2][8].

2

Pritisnite .

Kada je sistem za odgovor na pozive uključen, pored ikone baterije prikazuje se indikator

Nadzor poziva (Call Screening)

Dok pozivalac ostavlja poruku, možete da slušate poziv zvučnika slušalice.

Da podesite nivo zvuka, pritisnite [

▲▼

] taster. Možete da odgovorite na poziv pritiskom na [ ] taster na slušalici. Nadzor poziva možete da uključite za svaku slušalicu. Uobičajena postavka je „On“ (uključeno).

1

Pritisnite , unesite [#][3][1][0].

2

Tasterima [

▲▼

] odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i .

Pozdravna poruka

Kada uređaj odgovori na poziv, sagovornik čuje pozdravnu poruku (poruku koju ste sami snimili ili prethodno snimljenu pozdravnu poruku).

Snimanje pozdravne poruke

1

Pritisnite , unesite [#][3][0][2].

2

Tasterima [

▲▼

] odaberite

“Yes”

, zatim pritisnite [OK].

3

Nakon što čujete zvučni signal, udaljite slušalicu 20 cm i govorite razgovetno u mikrofon (maksimalno 50 sekundi.

4

Pritisnite da zaustavite snimanje.

5

Pritisnite .

Upotreba fabričke pozdravne poruke

Uređaj poseduje dve ranije snimljene pozdravne poruke.

Ako obrišete ili ne snimite vašu pozdravnu poruku, uređaj reprodukuje fabričku pozdravnu poruku u kojoj se od sagovornika traži da ostavi poruku.

Ako je vreme za snimanje poruke postavljeno na “Greeting only”, poruka pozivaoca neće biti snimljena i uređaj će reprodukovati drugačiju pozdravnu poruku u kojoj se od pozivaoca traži da pozove ponovo.

12

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals