KinderslotKinderslot. Gaggenau BM451100, BM450100, BM455100, BM454100, BM484110


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

KinderslotKinderslot. Gaggenau BM451100, BM450100, BM455100, BM454100, BM484110 | Manualzz

Kinderslot

Het kinderslot is geactiveerd. De standby-indicatie verschijnt. Het symbool

0

wordt boven in het display weergegeven.

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat per ongeluk bedienen, is het voorzien van een kinderslot.

Aanwijzingen

‒ U moet het kinderslot in de basisinstellingen op

"beschikbaar" zetten.

‒ Is er sprake van een stroomonderbreking terwijl het kinderslot geactiveerd is, dan kan het kinderslot wanneer er weer stroom is gedeactiveerd zijn.

Kinderslot deactiveren

Voorwaarde:

De functiekeuzeknop staat op 0 .

Symbool

1

minstens 6 seconden lang aanraken.

Kinderslot activeren

Voorwaarde:

De functiekeuzeknop staat op 0 .

Symbool

0

minstens 6 seconden lang aanraken.

Het kinderslot is gedeactiveerd. U kunt het apparaat instellen zoals u gewend bent.

Basisinstellingen

In de basisinstellingen kunt u uw apparaat individueel aanpassen.

1 Functiekeuzeknop op S draaien.

U bevindt zich in het menu "Basisinstellingen".

2 Met de draaiknop de gewenste basisinstelling kiezen.

3 Het symbool

%

aanraken.

Basisinstellingen

Helderheid

Mogelijke instellingen

Niveaus 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8

4 Met de draaiknop de basisinstelling instellen.

5 Met

opslaan of met

'

afbreken en de actuele basisinstelling verlaten.

6 De functiekeuzeknop op 0 draaien om het menu

Basisinstellingen te verlaten.

De wijzigingen zijn opgeslagen.

Toelichting

Display-helderheid instellen

Stand-by-weergave Aan* / Uit

- tijd

- tijd + GAGGENAU-logo*

- datum

- datum + GAGGENAU-logo

- tijd + datum

- tijd + datum + GAGGENAU-logo

Verschijningsvorm van de stand-by-weergave.

Uit: geen weergave. Met deze instelling brengt u het stand-by verbruik van uw apparaat omlaag.

Aan: meerdere indicaties in te stellen, "Aan" met

bevestigen en met de draaiknop de gewenste weergave kiezen.

De keuze wordt kort weergegeven.

25

26

Display-indicatie

Touchfeld-kleur

Gereduceerd* / Standaard

Grijs* / Wit

Touchfeld-toon Toon 1* / Toon 2 / Uit

Touchfeld- geluidsvolume

Niveaus 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8

Signaalvolume Standen 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8

Bij de instelling ‘Gereduceerd’ wordt op het display in korte tijd alleen nog het belangrijkste weergegeven.

Kleur van de symbolen op het Touchfeld kiezen

Signaaltoon kiezen bij het aanraken van een

Touchfeld

Volume van de Touchfeld-toon instellen

Volume van het geluidssignaal instellen

Voorverwarmtijd/-signaal

Tijd-formaat

Voorverwarmen met signaal*

Snel voorverwarmen met signaal

Voorverwarmen zonder signaal

Snel voorverwarmen zonder signaal

AM/PM / 24h*

Tijd Actuele tijd

Het geluidssignaal klinkt wanneer bij het voorverwarmen de gewenste temperatuur bereikt is. Bij het snel voorverwarmen wordt de gewenste temperatuur bijzonder snel bereikt.

Weergave van de tijd in een 24 ­ of 12 ­ uursformaat

Tijd instellen

Tijdomschakeling Handmatig* / Automatisch Automatische omschakeling van de tijd bij de verandering van zomer- in wintertijd.

Indien automatisch: instelling van maand, dag, week wanneer de tijd moet worden omgeschakeld. In te stellen voor zomer- en wintertijd.

Datumformaat instellen Datumformaat D.M.J*

D/M/J

M/D/J

Actuele datum Datum

Temperatuureenheid °C* / °F

Datum instellen. Wisseling tussen Jaar/

Maand/Dag met het symbool

Temperatuureenheid instellen

C

.

Taal Duits* / Frans / Italiaans / Spaans / Portugees / Nederlands / Deens / Zweeds

/ Noors / Fins / Grieks / Turks / Russisch / Pools / Tsjechisch / Sloweens /

Slowaaks / Arabisch / Hebreeuws /

Japans / Koreaans / Thai / Chinees /

Engels US / Engels

Taal voor de displaytekst kiezen

Aanwijzing: Bij wijziging van de taal wordt het systeem opnieuw gestart. Dit duurt enkele seconden.

Hierna wordt het basisinstellingen-menu gesloten.

Fabrieksinstellingen Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen

De vraag: "Alle individuele instellingen wissen en het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen?" met

bevestigen of met

'

afbreken.

Aanwijzing: Bij het terugzetten naar de fabrieksinstellingen worden ook de individuele recepten gewist.

Na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen komt u in het menu "Eerste instellingen".

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Handleless door / automatic door opening
  • Single operation and combination of microwave, grill and oven
  • Sequential operation of up to 5 modes incl. programming of combined operation and rest time
  • TFT touch display
  • Panel-free appliance with surface control module

Related manuals

advertisement

Table of contents