MONTAGE-INSTRUCTIES. Aeg-Electrolux HK634020FB


Add to my manuals
60 Pages

advertisement

MONTAGE-INSTRUCTIES. Aeg-Electrolux HK634020FB | Manualzz

Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven.

NEDERLANDS

13

Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

8.

MONTAGE-INSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

Zie het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'.

Voor montage

Noteer voor montage van het apparaat de onderstaande informatie van het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van het apparaat.

• Model ...........................

• Productnummer

(PNC) ........................................

• Serienummer (S.N.)..............

8.1 Inbouwapparatuur

• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn

8.3 Montage in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

8.2 Aansluitkabel

• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type

H05BB-F Tmax 90°C of hoger). Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm

55mm

490 +1 mm 560 +1 mm

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project