Aan de slag. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Aan de slag. Sony MHC-M20D | Manualzz

Aan de slag

Het systeem aansluiten

Eenheid (achterkant)

 FM ANTENNA-aansluiting

Zoek, bij het plaatsen van de antenne, een locatie en een richting die voor een goede ontvangst zorgt.

Houd de antenne uit de buurt van de luidsprekerkabels, het netsnoer en de USB-kabel om ruis te voorkomen.

Verleng in horizontale richting de FM-draadantenne

 AUDIO IN (TV) L/Raansluitingen

Gebruik een audiokabel (niet bijgeleverd) op deze aan te sluiten op de audio-uitgangen van een televisie of een audio/ videoapparaat. Het geluid wordt uitgestuurd via dit systeem.

 HDMI OUT (TV) ARCaansluiting

Gebruik een HDMI-kabel (niet bijgeleverd) voor het verbinden met de HDMI-ingangsaansluiting

van een TV (pagina 20).

 SPEAKERS L/R-aansluitingen

Sluit de luidsprekerconnector van de luidspreker op deze aansluiting aan.

17 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

18 NL

Opmerking

• • Zorg ervoor dat u alleen de bijgeleverde luidsprekers gebruikt.

• • Bij het aansluiten van de luidsprekerkabels dient u de connector recht in de aansluitingen te steken.

 Netsnoer

Verbind het netsnoer

(bijgeleverd) met het apparaat en steek vervolgens de stekker in een stopcontact.

Batterijen aanbrengen

Breng de twee bijgeleverde R03

(formaat AAA) batterijen aan overeenkomstig de polariteit, zie onderstaande afbeelding.

Netsnoer

(bijgeleverd)

Naar het stopcontact

Zodra het netsnoer wordt aangesloten, start de

demonstratie (pagina 23)

automatisch. Als u op 

(stroom) drukt om het systeem in te schakelen, wordt de demonstratie beëindigd.

Opmerking

• • Plaats geen oude batterijen bij nieuwe batterijen en gebruik nooit verschillende soorten batterijen door elkaar.

• • Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.

Het systeem met de afstandsbediening bedienen

Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor van het apparaat.

De demonstratie deactiveren

Druk, om de demonstratie te deactiveren terwijl het systeem wordt uitgeschakeld, herhaaldelijk op DISPLAY om de geen-weergavemodus (Energiebesparingsmodus)

te selecteren (pagina 23).

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

De luidsprekers plaatsen

Om een optimale prestatie van het systeem te krijgen, raden wij aan om de luidsprekers te plaatsen zoals hieronder weergegeven.

 Apparaat

 Luidspreker (links)

 Luidspreker (rechts)

 Televisie

0,3 m 0,3 m

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

19 NL

20 NL

De TV aansluiten

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken voordat u de kabels aansluit.

Video kijken

Sluit de HDMI-kabel (niet bijgeleverd) op het systeem aan.

High Speed HDMI-kabel met ethernet (niet bijgeleverd)

HDMI IN (ARC) * of

HDMI IN

* U kunt via het systeem naar TV-geluid luisteren als u het systeem op de HDMI IN

(ARC)-aansluiting van de TV aansluit. Het Audio-retourkanaal (ARC-functie) schakelt de TV in om het geluid via het systeem met een HDMI-aansluiting af te spelen, zonder een audioverbinding tot stand te brengen (aansluiting  hieronder). Zie

[AUDIO RETURN CHANNEL] (pagina 34) om de ARC-functie op dit systeem in te

stellen. Raadpleeg, om de compatibiliteit van de ARC-functie van uw TV te controleren, de Gebruiksaanwijzing die zijn meegeleverd met uw TV.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Via het systeem naar TV-geluid luisteren

Kies één van de onderstaande aansluitingen (  of  ).

Audiokabel (niet bijgeleverd)

AUDIO OUT

HDMI IN (ARC)

High Speed HDMI-kabel met ethernet (niet bijgeleverd)

Druk, om naar TV-geluid te luisteren, herhaaldelijk op FUNCTION om "TV" te selecteren.

Tip

• • U kunt ook van het geluid van externe apparatuur (DVD-spelers, enz.) via het systeem genieten door de AUDIO IN (TV) L/R-aansluiting als aansluiting  hierboven aan te sluiten. Voor meer informatie zie de Gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

• • Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is wanneer het op externe apparatuur aangesloten is, probeer dan de audio-uitgangsinstellingen op de aangesloten apparatuur aan te passen. Mogelijk verbetert hierdoor het audiouitgangsniveau. Voor meer informatie zie de Gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

Als "CODE 01" en "SGNL ERR" op het display van de eenheid verschijnen

Als de audio-ingangssignalen naar het systeem verschillen van de

2-kanaals lineaire PCM-signalen, dan verschijnen de berichten "CODE 01" en "SGNL ERR" (duiden aan dat de ingevoerde audiosignalen niet worden ondersteund) op het display van de eenheid.

Selecteer in dat geval de juiste audio-uitgangsmodus op de TV om

2-kanaals lineaire PCM-audiosignalen uit te voeren. Zie voor meer informatie de Gebruiksaanwijzing van de televisie.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

21 NL

22 NL

Veranderen van het kleursysteem

(Uitgezonderd modellen uit Latijns-

Amerika, Europa en Rusland)

Stel het kleursysteem op PAL of NTSC, afhankelijk van het kleursysteem van uw TV.

Het kleursysteem verandert als volgt wanneer u de onderstaande procedure uitvoert:

NTSC  PAL

Gebruik de toetsen op het apparaat om deze handeling uit te voeren.

1

Druk op  om het systeem in te schakelen.

2

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" te selecteren.

3

Houd VOCAL FADER en SOUND

FIELD langer dan 3 seconden ingedrukt.

"NTSC" of "PAL" wordt op het display weergegeven.

De snelle installatie uitvoeren

Alvorens het systeem in gebruik te nemen, kunt u minimale basisinstellingen aanbrengen in de snelle installatie.

1

Schakel uw TV in en selecteer de ingang in overeenstemming met de aansluiting.

2

Druk op  om het systeem in te schakelen.

3

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" te selecteren.

De begeleidende mededeling

[Press ENTER to run QUICK SETUP.] verschijnt onder op het TV-scherm.

4

Druk op zonder een disc te laden.

[LANGUAGE SETUP] wordt weergegeven op het televisiescherm. De getoonde onderdelen verschillen mogelijk afhankelijk van het land of de regio.

LANGUAGE SETUP

OSD :

MENU

AUDIO

:

:

S U B T I T L E :

ENGLISH

ENGLISH

CHINESE

CHINESE 2

1

THAI

5

Druk herhaaldelijk op / om een taal te selecteren en druk dan op .

[VIDEO-INSTELLING] wordt weergegeven op het televisiescherm.

6

Druk herhaaldelijk op / om de instelling voor uw TV-type te selecteren en druk dan op .

Het systeem staat voor weergave gereed nadat [Snelle instelling is klaar.] op het TV-scherm wordt getoond.

De instellingen handmatig wijzigen

Zie "Gebruik van het Setup-menu"

(pagina 31).

De snelle installatie beëindigen

Houd SHIFT ingedrukt en druk op

SETUP.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents