Afspelen disc/USB. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Afspelen disc/USB. Sony MHC-M20D | Manualzz

Opmerking

De begeleidende mededeling verschijnt wanneer u het systeem voor het eerst inschakelt of na het uitvoeren van [HERSTELLEN] (zie

“De setupmenu-instellingen naar de standaardinstellingen terugzetten” op pagina 67).

De displaymodus wijzigen

Druk herhaaldelijk op DISPLAY terwijl het systeem is uitgeschakeld.

Telkens wanneer u op de knop drukt, verandert de displaymodus als volgt.

Demonstratie

De berichten over de hoofdkenmerken van dit systeem scrollen over het display.

Geen display (stroomspaarstand)

Het display wordt uitgeschakeld om stroom te sparen.

Afspelen disc/USB

Alvorens u het USBapparaat gebruikt

Zie "Websites voor compatibele apparaten" (pagina 11) voor

compatibele USB-apparaten.

(U kunt uw iPhone/iPod alleen gebruiken met dit systeem via de

BLUETOOTH-verbinding.)

Basisweergave

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" of

"USB" te selecteren.

2

Maak de afspeelbron gereed.

Voor de DVD/CD-functie:

Druk op  op het apparaat om de disclade te openen en plaats een disc met het label omhoog gericht.

Als u een disc van 8 cm afspeelt, zoals een CD-single, dient u deze in de binnen cirkel van de lade te plaatsen.

Druk nogmaals op  op het apparaat om de disclade te sluiten.

Druk niet krachtig tegen de disclade om deze te sluiten, omdat dit een defect kan veroorzaken.

23 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

24 NL

USB-functie:

Verbind een USB-apparaat met de

 (USB)-poort.

Opmerking

U kunt een USB-adapter (niet bijgeleverd) gebruiken om het USBapparaat op het apparaat aan te sluiten, als het USB-apparaat niet in de

(USB)-poort gestoken kan worden.

3

(Alleen )

Druk herhaaldelijk op MEDIA

MODE om het door u gewenste mediatype ([MUZIEK]/[VIDEO]) te selecteren.

4

Druk op  om het afspelen te starten.

Overige functies

Functie

Afspelen stoppen

Handeling

Druk op  .

Afspelen onderbreken

Selecteer een track, bestand, hoofdstuk of fragment

Druk op  .

Voortzetten van de weergave of terugkeren naar normale weergave

Druk op  .

Annuleren van het punt voor het voortzetten

Druk tweemaal op  .

Druk op  of  tijdens weergave.

Of houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen en druk dan op .

(De bediening is mogelijk verboden door de disc of het

USB-apparaat.)

Vanaf een bepaald bestand afspelen

1

Druk herhaaldelijk op MEDIA

MODE om de optie [MUZIEK] of

[VIDEO] te selecteren.

2

Druk op SEARCH om de maplijst te tonen.

3

Druk herhaaldelijk op / om de gewenste map te selecteren.

4

Druk op om de bestandlijst te tonen.

5

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste bestand te selecteren en druk dan op .

Overige bedieningen voor weergave

Afhankelijk van het soort disc of bestand werken bepaalde functies mogelijk niet.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Functie

Lezen van het

DVD-menu

Lezen van de maplijst of bestandlijst

Handeling

Druk op DVD/TUNER

MENU.

Druk op SEARCH.

Druk nogmaals op

SEARCH om de maplijst of bestandlijst te verwijderen.

Terugkeren naar de maplijst wanneer de bestandlijst wordt getoond

Druk op RETURN.

Snel een punt opzoeken met snel voorwaarts of snel achterwaarts

(Lock Search)

Druk op  of  tijdens weergave.

Door iedere druk op

 of  verandert de weergavesnelheid.

Beeld-voorbeeld weergave

(Slow-motion weergave)

Druk op  en druk dan op of  .

Door iedere druk op

of  verandert de weergavesnelheid.

Opzoeken van een bepaald track

2

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste track te selecteren en druk dan op .

Opzoeken van een bepaalde titel/hoofdstuk/fragment/ track/index

1

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op SEARCH om de zoekfunctie te selecteren.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het nummer van een titel, hoofdstuk, fragment, track of index in te voeren en druk dan op .

Afspelen start.

Opmerking

• • Voor VIDEO CD met PBC-weergave, drukt u op SEARCH om een fragment op te zoeken.

• • Voor VIDEO CD zonder PBC-weergave, drukt u op SEARCH om een track en index op te zoeken.

Met behulp van de tijdcode naar een specifiek punt zoeken

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het af te spelen track te selecteren en druk dan op .

Zoeken met gebruik van de

SEARCH-knop

1

Druk op SEARCH om de maplijst te tonen.

1

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op SEARCH om de tijdzoekfunctie te selecteren.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om de tijdcode in te voeren en druk dan op .

25 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

26 NL

Bijvoorbeeld: Voor het opzoeken van een fragment van 2 uur,

10 minuten en 20 seconden, houdt u

SHIFT ingedrukt en drukt u op 2, 1, 0,

2, 0 ([2:10:20]).

Als u een fout maakt, houd dan

SHIFT ingedrukt en druk op CLEAR om het nummer te annuleren.

Zoeken met gebruik van het

DVD-menu

1

Druk op DVD/TUNER MENU.

2

Druk op / / / of houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om een af te spelen titel of onderdeel te selecteren en druk dan op .

De hoeken van de camera veranderen

Druk herhaaldelijk op ANGLE tijdens het afspelen om de door u gewenste camerahoek te selecteren.

De ondertitelingsinstelling selecteren

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op SUBTITLE om de taal voor de ondertitels te selecteren of de ondertitels uit te schakelen.

Veranderen van de taal/geluid

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op AUDIO om een gewenste audioformaat of functie te selecteren.

DVD VIDEO

U kunt audioformaat of taal selecteren wanneer de bron meerdere audioformaten of meertalige audio bevat.

Taalcodes worden met 4 cijfers

getoond. Zie "Taalcodelijst" (pagina

74) voor de taal van de taalcode.

Indien dezelfde taal twee keer of vaker wordt getoond, is de DVD

VIDEO met meerdere audioformaten opgenomen.

VIDEO CD/AUDIO CD/ audiobestand

U kunt de geluidsuitvoer veranderen.

[STEREO]: Stereo-geluid.

[1/L]/[2/R]: Mono-geluid van het linker- of rechterkanaal.

SUPER VIDEO CD

• •

• •

• •

[1:STEREO]: Stereogeluid van audiotrack 1.

[1:1/L]/[1:2/R]: Mono-geluid van het linker- of rechterkanaal van audiotrack 1.

[2:STEREO]: Stereogeluid van audiotrack 2.

• • [2:1/L]/[2:2/R]: Mono-geluid van het linker- of rechterkanaal van audiotrack 2.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Weergave van een VIDEO CD met PBC-functie

U kunt het PBC (Playback Control)menu gebruiken om van de interactieve mogelijkheden van

VIDEO CD (VIDEO CD Versie 2.0 en

Super VCD) te genieten.

1

Druk op  om een VIDEO CD met PBC-functies af te spelen.

Het PBC-menu verschijnt op het

TV-scherm.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het nummer van het af te spelen onderdeel selecteren en druk dan op .

3

Volg de aanwijzingen op het menu voor de weergave.

Opmerking

PBC-weergave wordt geannuleerd wanneer Herhaaldelijk afspelen wordt geactiveerd.

Annuleren van PBC-weergave

1

Druk op  of  of houd

SHIFT ingedrukt en druk dan op de cijfertoetsen om een track te selecteren wanneer de weergave is gestopt.

2

Druk op  of .

De weergave start vanaf het geselecteerde track.

Terugkeren naar PBC-weergave

Druk tweemaal op  en dan op  .

Multi-disc voortzetten van de weergave

Dit systeem kan de punten voor het voortzetten van de weergave voor maximaal 6 discs vastleggen en de weergave vanaf het betreffende punt voortzetten wanneer u dezelfde disc weer plaatst. Wanneer u een punt voor het voortzetten van de weergave van de 7de disc vastlegt, wordt het punt van de eerste disc gewist.

Voor het activeren van deze functie stelt u [MULTI-DISC RESUME] in

[SYSTEEMINSTELLING] op [AAN]

(pagina 34).

Opmerking

Druk voor het starten van de weergave vanaf het begin van de disc tweemaal op

 en druk dan op  .

Afspeelmodus gebruiken

Op volgorde afspelen

(Normaal afspelen)

Druk wanneer de weergave is gestopt herhaaldelijk op PLAY

MODE.

 Een disc afspelen

• •

• •

[DISC]: afspelen van een disc.

[MAP]*: speelt alle afspeelbare bestanden in de opgegeven map op de disc af.

27 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

28 NL

* Kan niet worden geselecteerd voor

AUDIO CD.

 Een USB-apparaat afspelen

• • [ÉÉN USB-APPARAAT]: speelt het

USB-apparaat af.

• • [MAP]: speelt alle afspeelbare bestanden in de opgegeven map op het USB-apparaat af.

Opmerking

• • "FLDR" en "SHUF" gaan uit op het display wanneer Normaal afspelen is ingesteld op [DISC] of

• •

[ÉÉN USB-APPARAAT].

"FLDR" licht op het display op wanneer

Normaal afspelen op [MAP] is gesteld.

In willekeurige volgorde afspelen (Afspelen in willekeurige volgorde)

Druk wanneer de weergave is gestopt herhaaldelijk op PLAY

MODE.

 Een disc afspelen

• • [DISC (SHUFFLE)]: alle audiobestanden op de disc herschikken.

• • [MAP (SHUFFLE)]*: alle audiobestanden in de opgegeven map op de disc herschikken.

* Kan niet worden geselecteerd voor

AUDIO CD.

 Een USB-apparaat afspelen

• • [ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)]: alle audiobestanden op het USBapparaat herschikken.

• • [MAP (SHUFFLE)]: alle audiobestanden in de opgegeven map op het USB-apparaat herschikken.

Opmerking

• • "SHUF" licht op het display op wanneer Willekeurige weergave op [DISC (SHUFFLE)] of

[ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)] is gesteld.

• • "FLDR" en "SHUF" licht op het display op wanneer Willekeurige weergave op

• •

[MAP (SHUFFLE)] is gesteld.

Afspelen in willekeurige volgorde is niet

• • mogelijk met videobestanden.

Afspelen in willekeurige volgorde wordt geannuleerd wanneer u:

— de disclade opent.

— gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

• •

— mediamodus verandert.

Afspelen in willekeurige volgorde wordt mogelijk geannuleerd wanneer u een map of track voor weergave selecteert.

Herhaaldelijk afspelen

(Herhaaldelijk afspelen)

Druk herhaaldelijk op REPEAT.

Afhankelijk van het soort disc of bestand zijn bepaalde instellingen mogelijk niet beschikbaar.

• •

• •

[UIT]: geen herhaalde weergave.

[ALLES]: herhalen van alle tracks of bestanden met de geselecteerde weergavefunctie.

• •

• •

• •

• •

[DISC]: herhalen van alle contents

(alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).

[TITEL]: herhalen van de huidige titel (alleen DVD VIDEO).

[HOOFDSTUK]: herhalen van het huidige hoofdstuk (alleen DVD

VIDEO).

[MUZIEKSTUK]: herhalen van het

• • huidige track.

[BESTAND]: herhalen van het huidige videobestand.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Herhaaldelijk afspelen annuleren

Druk herhaaldelijk op REPEAT om

[UIT] te selecteren.

Opmerking

• • " " licht op het display op wanneer

Herhaaldelijk weergave op [ALLES] of

• •

[DISC] is gesteld.

" " licht op het display op wanneer

Herhaaldelijk afspelen op [TITEL],

[HOOFDSTUK], [MUZIEKSTUK] of

• •

[BESTAND] is gesteld.

Herhaaldelijk afspelen met VIDEO CD

• • tijdens PBC-weergave is niet mogelijk.

Afhankelijk van de DVD VIDEO is

• •

Herhaaldelijk afspelen niet mogelijk.

Herhaaldelijk afspelen wordt geannuleerd wanneer u:

— schakel het systeem uit (alleen DVD

VIDEO en VIDEO CD).

— de disclade opent.

— verander de functie (alleen DVD

VIDEO en VIDEO CD).

— gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

— mediamodus verandert.

Beperken van de weergave van een disc

(Kinderslot)

U kunt de weergave van DVD-

VIDEO’s in overeenstemming met vooraf bepaalde niveau’s beperken.

Bepaalde fragmenten worden overgeslagen of door andere fragmenten vervangen.

1

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP zodra het afspelen is gestopt.

2

Druk herhaaldelijk op / om

[SYSTEEMINSTELLING] te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

[KINDERBEVEILIGING] te selecteren en druk dan op .

4

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om uw

4-cijferige wachtwoord in te voeren of opnieuw in te voeren, druk vervolgens op .

5

Druk herhaaldelijk op / om

[STANDAARD] te selecteren en druk dan op .

6

Druk herhaaldelijk op / om een regio voor het niveau voor de beperking te selecteren en druk dan op .

De regio is nu geselecteerd.

Wanneer u [ANDERE  ] selecteert, voer dan de regiocode voor het door u gewenste gebied in overeenstemming met de

"Lijst voor gebieden met kinderslotcodes" (pagina 75)

door SHIFT ingedrukt te houden en op de cijfertoetsen te drukken.

7

Druk herhaaldelijk op / om

[NIVEAU] te selecteren en druk dan op .

8

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste niveau te selecteren en druk dan op .

De beperking is strikter met een lager niveau.

De ouderlijk toezichtfunctie uitschakelen

Stel [NIVEAU] op [UIT] in stap 8.

29 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

30 NL

Afspelen van disc waarvoor ouderlijk toezicht is ingesteld

1

Plaats de disc en druk op  .

Het display voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt op het

TV-scherm.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om uw

4-cijferige wachtwoord in te voeren of opnieuw in te voeren, druk vervolgens op .

Het systeem start de weergave.

Indien u het wachtwoord bent vergeten

Verwijder de disc en herhaal

stappen 1 tot 3 van "Beperken van de weergave van een disc

(Kinderslot)" (pagina 29). Houd

SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het wachtwoord

"199703" in te voeren, druk vervolgens op .

Volg de aanwijzingen op het scherm en voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in. Plaats de disc weer en druk op  .

U moet uw nieuwe wachtwoord nogmaals invoeren.

Lezen van informatie van een disc en USBapparaat

Informatie op het TV-scherm

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op  DISPLAY.

 Weergave-informatie

Speelduur en resterende speelduur

 Bitsnelheid

 Mediatype

 Weergavestatus

 Titel 1) /track/bestandsnaam 2)

 Album 1) /mapnaam 2) / hoofdstuk/indexnummer

 Artiestennaam 1)2)

Verschijnt bij weergave van een audiobestand.

1) Indien een audiobestand een ID3-tag heeft, toont het systeem de naam van een album/titel/artiest met gebruik van de ID3-taginformatie. Het systeem ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.

2) Als de naam tekens bevat die niet kunnen worden weergegeven, dan zullen deze tekens als "_" worden weergegeven.

Opmerking

• • Afhankelijk van de spelende bron

— wordt bepaalde informatie mogelijk niet getoond.

— worden bepaalde tekens niet getoond.

• • Afhankelijk van de weergavefunctie is de informatie die wordt getoond verschillend.

De informatie van het audioformaat in DVD VIDEO’s en videobestanden weergeven

Druk tijdens het afspelen op AUDIO.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Informatie op het display

Druk herhaaldelijk op DISPLAY als het systeem is ingeschakeld.

U kunt de informatie als volgt weergeven:

—weergavetijd/resterende tijd van track, titel, hoofdstuk

—scènenummer

—bestandsnaam, mapnaam

• album

Opmerking

• • De naam van de disc of track wordt afhankelijk van de tekens mogelijk niet

• • getoond.

De weergavetijd van audiobestanden en videobestanden wordt mogelijk niet juist getoond.

• • De verstreken speeltijd voor een audiobestand dat gecodeerd is met een

VBR (variabele bitsnelheid), wordt niet correct weergegeven.

Gebruik van het Setupmenu

U kunt diverse instellingen voor het beeld en geluid maken.

De getoonde onderdelen verschillen afhankelijk van het land of de regio.

Opmerking

De op de disc opgeslagen weergaveinstellingen hebben voorrang over de instellingen van het Setup-menu.

Bepaalde instellingen van het Setupmenu worden derhalve soms niet uitgevoerd.

1

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP wanneer het afspelen in DVD/CD- of USB-functie is gestopt.

Het Setup-menu verschijnt op het

TV-scherm.

2

Druk herhaaldelijk op / om

[TAALKEUZE],

[VIDEO-INSTELLING],

[AUDIO INSTELLING],

[SYSTEEMINSTELLING] of

[HDMI-INSTELLING] te selecteren, en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste onderdeel te selecteren en druk dan op .

4

Druk herhaaldelijk op / om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op .

De instelling wordt gemaakt en het instellen is voltooid.

Het menu sluiten

Houd SHIFT ingedrukt en druk op

SETUP.

Instellen van de taal

– [TAALKEUZE]

[SCHERMDISPL.]

Stelt de taal van de weergave op het scherm in.

[MENU]

Stelt de taal voor het DVD-menu in.

[GELUID]

Verander de taal voor het geluid.

Met [ORIGINEEL] geselecteerd, wordt de taal die als voorkeur op de disc is vastgelegd gebruikt.

31 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

[ONDERTITELING]

Verander de taal voor de ondertitels die zijn opgenomen in de DVD

VIDEO.

Met [ALS GELUID] geselecteerd, verandert de taal in overeenstemming met de taal die u voor het geluid heeft gekozen.

[4:3 PAN&SCAN]: Selecteert dit wanneer u een 4:3 TV-scherm aansluit dat niet over een breedbeeldfunctie beschikt. Met deze instelling wordt het beeld met de gehele hoogte maar afgesneden zijkanten op het hele scherm getoond.

Opmerking

Indien u [ANDERE  ] in [MENU], [GELUID] en [ONDERTITELING] selecteert, moet u

een taalcode uit "Taalcodelijst" (pagina

74) met de cijfertoetsen invoeren.

Instellen van het TVscherm – [VIDEO-

INSTELLING]

[TV TYPE]

[16:9]: Selecteer dit indien u een breedbeeld-TV of TV met breedbeeldfunctie heeft aangesloten.

[4:3 VERHOUDING]

[VOLLEDIG]: Selecteer dit indien u een TV met breedbeeldfunctie heeft aangesloten. Toont een

4:3 schermbeeld met een beeldverhouding van 16:9, ook al is het een breedbeeld-TV.

[NORMAAL]: Verandert de beeldgrootte om de schermgrootte aan de beeldverhouding van het originele beeld aan te passen. Deze instelling toont zwarte banden aan de linker- en rechterkant als u een

4:3 schermbeeld weergeeft.

32 NL

[4:3 LETTER BOX]: Selecteert dit wanneer u een 4:3 TVscherm aansluit dat niet over een breedbeeldfunctie beschikt.

Met deze instelling wordt een breedbeeld met zwarte balken aan de boven- en onderkant getoond.

[KLEURSYSTEEM(VIDEO CD)]

(Uitgezonderd modellen uit Latijns-

Amerika, Europa en Rusland)

Stelt het kleursysteem (PAL of NTSC) in.

[AUTO]: Het videosignaal wordt in overeenstemming met het kleursysteem van de disc uitgestuurd. Selecteer dit indien uw

TV het DUAL-systeem gebruikt.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

[PAL]: Verandert het videosignaal van een NTSC-disc en voert het uit in

PAL-systeem.

[NTSC]: Verandert het videosignaal van een PAL-disc en voert het uit in

NTSC-systeem.

Voor meer informatie, zie

"Veranderen van het kleursysteem"

(pagina 22).

[PAUZESTAND]

[AUTO]: Het beeld, met inbegrip van onderwerpen die dynamisch bewegen, wordt zonder trillingen uitgestuurd. Selecteer normaliter deze instelling.

[BEELD]: Het beeld, met inbegrip van onderwerpen die niet dynamisch bewegen, wordt met een hoge resolutie uitgestuurd.

[UIT]: Geen prioriteit gegeven.

[AUTO]: Prioriteit gegeven.

[A/V SYNC]

(Alleen videobestanden)

[UIT]: Past zich niet aan.

[AAN]: Past de vertraging tussen beeld en geluid aan wanneer het geluid niet synchroniseert met het weergegeven beeld.

[DOWN MIX]

Selecteren van het audiouitgangssignaal voor weergave van multi-kanaal audio.

[NORMAAL]: Weergave van multikanaal audio met een 2-kanaal stereosignaal.

[DOLBY SURROUND]: Weergave van multi-kanaal audio met een

2-kanaal surroundsignaal.

Instellen van de audioopties – [AUDIO

INSTELLING]

[AUDIO DRC]

(Compressie dynamisch bereik)

Handig voor het bekijken van films’s nachts met een laag volume.

[UIT]: Uit.

[STANDAARD]: Het dynamische bereik is gecomprimeerd zoals bedoeld door de opnametechnicus.

[MUZIEKSTUKKEUZE]

Het geluidsspoor dat het hoogste aantal kanalen bevat krijgt voorrang bij weergave van een DVD VIDEO waarop meerdere audioformaten

(PCM, MPEG audio of Dolby Digital) zijn opgenomen.

Instellen van het systeem

– [SYSTEEMINSTELLING]

[SCHERMBEVEILIGING]

De screensaver helpt voorkomen dat uw schermtoestel beschadigd raakt (spookbeelden). Druk op

 +/– om de screensaver af te sluiten.

[AAN]: Het screensaverbeeld verschijnt als u het systeem gedurende ongeveer 15 minuten niet gebruikt.

[UIT]: Uitschakelen van de functie.

Het screensaverbeeld verschijnt niet.

[ACHTERGROND]

Selecteren van de achtergrondkleur of het beeld dat op het TV-scherm wordt getoond.

33 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

34 NL

[HOESBEELD]: De hoesafbeelding

(stilbeeld) van de disc wordt als achtergrond gebruikt.

[GRAFISCH]: Een in het systeem vastgelegd beeld wordt als achtergrond gebruikt.

[BLAUW]: De achtergrondkleur is blauw.

[ZWART]: De achtergrondkleur is zwart.

[KINDERBEVEILIGING]

Instellen van weergavebeperkingen.

Voor meer informatie, zie "Beperken van de weergave van een disc

(Kinderslot)" (pagina 29).

[MULTI-DISC RESUME]

[AAN]: In het geheugen vastleggen van het punt voor het voortzetten van de weergave voor maximaal

6 discs.

[UIT]: Het afspelen start alleen bij het te hervatten afspeelpunt voor de huidige disc in het systeem.

[HERSTELLEN]

Zet de setupmenu-instellingen terug naar de standaardinstellingen.

Voor meer informatie, zie "De setupmenu-instellingen naar de standaardinstellingen terugzetten"

(pagina 67).

Instellen van de HDMIopties – [HDMI-

INSTELLING]

[HDMI-RESOLUTIE]

Selecteert de TV-uitgangsresolutie wanneer de TV is aangesloten via een HDMI-kabel.

[AUTO(1920×1080p)]:

Voert videosignalen uit in overeenstemming met de resolutie van de TV.

[1920×1080i]/[1280×720p]/

[720×480p] 1) /[720×480/576p] 2) :

Voert videosignalen uit in overeenstemming met de geselecteerde resolutie-instelling.

1) Alleen voor modellen uit Latijns-

Amerika.

2) Voor overige modellen.

[YC

B

C

R

/RGB(HDMI)]

[YC

B

C

R

]: Weergave van YC

B

C

R

videosignalen.

[RGB]: Weergave van RGBvideosignalen.

[GELUID(HDMI)]

[AUTO]: Voert audiosignalen in origineel formaat uit via HDMI OUT

(TV) ARC-aansluiting.

[PCM]: 2-kanaals lineaire PCMsignalen uitgevoerd via HDMI OUT

(ARC)-aansluiting.

[CONTROLE VOOR HDMI]

[AAN]: De functie Controle voor

HDMI is ingeschakeld. U kunt het systeem en de tv tussen onderling verbonden met een HDMI-kabel.

[UIT]: Uit.

[AUDIO RETURN CHANNEL]

Stel deze functie in wanneer het systeem is aangesloten op een HDMI IN-aansluiting van de TV die compatibel is met het Audio-retourkanaal. Deze functie is beschikbaar wanneer u

[CONTROLE VOOR HDMI] op [AAN] stelt.

[AAN]: Via de luidsprekers van het systeem kunt u naar TV-geluid luisteren.

[UIT]: Uit.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents