Uključivanje/isključivanje napajanja. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Uključivanje/isključivanje napajanja. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Početak upotrebe

Boja LED indikatora statusa

Boja

Zelena

Stanje

Dolazni poziv

Trepde crveno

Crvena

Trepde crveno

Zelena

Plava

Žuta

Greška prilikom punjenja

Prazna baterija

Tajmer odloženog zvona

Propušten poziv

Propuštena SMS/MMS poruka

Punjenje

Uključivanje/isključivanje napajanja

Pritisnite i držite taster oko 2 sekunde.

● Telefon se oglašava.

*1

*1 Memorisane melodije ovog proizvoda koriste se uz dozvolu © 2014

Copyrights Vision Inc.

Početne postavke

1 : Odaberite željeni jezik.

2 : Odaberite željenu vremensku zonu.

3 Unesite aktuelni datum, mesec i godinu.

4 Unesite aktuelno vreme.

Napomena:

● Ako odaberete jezik koji ne možete da čitate:

Pritisnite . : Odaberite .

: Odaberite željeni jezik.

2 puta 2 puta

11

Početak upotrebe

Veličina prikazanih slova

Pritisnite ili da biste podesili veličinu slova.

Promena tona zvona

Upotreba fabričkog tona zvona

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „General”

3 : „Customize”

4 : „Ringtone”

5 : Odaberite željeni ton zvona.

Upotreba vašeg zvučnog fajla

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „General”

3 : „Customize”

4 : „Ringtone”

5 : „Select from File”

6 : Odaberite željenu memorijsku lokaciju (osnovni direktorijum).

7 : Odaberite željeni direktorijum i/ili datoteku.

Glasovna najava pozvanog broja

Kada uključite ovu funkciju, uređaj najavljuje brojeve prilikom pritiska na tastere. Da biste promenili ovu postavku, pogledajte stranu 57.

12

advertisement

Related manuals