Pozivanje. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Pozivanje. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

Pozivanje

1 Unesite telefonski broj (maksimalno 40 cifara).

2 Pritisnite da pozovete.

Napomena:

● Da biste prešli u režim za razgovor bez pridržavanja slušalice:

: „ Handsfree On ” .

● Da biste sproveli međunarodni poziv, pritisnite i držite sve dok se ne prikaže „+” indikator (međunarodni prefiks).

● Da unesete pauzu (3 sekunde po pauzi), pritisnite i držite sve dok se ne prikaže „ p ” indikator.

Pozivanje na osnovu dnevnika poziva (call log)

1 Pritisnite da biste prikazali dnevnik poziva u pripremnom režimu.

2 : Odaberite željenog sagovornika.

Sprovođenje poziva preko imenika (phonebook)

Da memorišete kontakt

1 Pritisnite u pripremnom režimu.

2 : Odaberite željeni kontakt.

Napomena:

● Da biste promenili jezik za pretragu:

: Odaberite željeni jezik.

● Pritisnite taster za pozivanje ([ 0 ] do [ 9 +) više puta da biste prikazali kontakt koji odgovara tom tasteru.

19

advertisement

Related manuals