Odgovor na pozive. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Odgovor na pozive. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

Odgovor na pozive

Kada uređaj primi poziv, indikator dolaznog poziva trepde brzo (strana

11).

1 Pritisnite da odgovorite.

Napomena:

● Da odgovorite na poziv otvaranjem telefona, pogledajte stranu 51.

● Da odbijete poziv, pritisnite .

Propušteni pozivi

„ Missed Call ” poruka i broj propuštenih poziva prikazuju se na ekranu. Možete da pogledate dnevnik propuštenih poziva pritiskom na

kada je indikator prikazan.

Dnevnik poziva (Call log)

Informacije o dolaznim, odlaznim i propuštenim pozivima čuvaju se u dnevniku poziva (maksimalno po 10 poziva svake kategorije).

Napomena:

● „ Unknown Number ”: Informacije o pozivaocu nisu mogla da budu primljene.

● „ Withheld ”: Pozivalac je zatražio da se njegov broj telefona ne šalje.

21

advertisement

Related manuals