Usluga glasovne pošte. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Usluga glasovne pošte. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

Opcije dnevnika poziva

Pritisnite . : Odaberite .

: Odaberite listu dnevnika poziva.

Odaberite pojedinačan zapis iz dnevnika poziva.

– „

– „

– „

Call ”

Send SMS

Send MMS

: „ Call Log ”

:

– „ Add Phonebook ”

– „ Use Number ”

– „ Delete ”

:

Usluga glasovne pošte

Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa detaljnim informacijama. Prvo morate da se uverite da je tačan pristupni broj za uslugu glasovne pošte memorisan.

Memorisanje pristupnog broja za glasovnu poštu

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „ Settings ”

3 : „ SMS ”

4 : „ Voicemail ”

5 : „ Edit ”

6 Unesite pristupni broj za glasovnu poštu.

Slušanje poruka glasovne pošte

1 Pritisnite i držite dok je uređaj u pripremnom režimu.

22

advertisement

Related manuals