Alarm. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Alarm. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

Alarm

1 Pritisnite .

2 : „Alarm”

: Odaberite .

3 : Odaberite alarm.

4 : „Settings”

5 Podesite željeno vreme.

6 : Odaberite željenu opciju alarma.

Jednom Alarm se oglašava jednom u podešeno vreme.

1

Nedeljno Alarm se oglašava jednom nedeljno u podešeno vreme.

1 : Odaberite željeni dan u nedelji.

2 : „Save”

7 Unesite/uredite tekstualnu poruku ako je potrebno (strana 23).

8 : „Save”

9 : Odaberite željeni zvuk alarma.

Napomena:

● Možete da programirate ukupno 5 različitih termina alarma.

● Alarm se oglašava 30 sekundi u odabrano vreme.

● Dok se alarm oglašava, prikazuje se tekstualna poruka.

● Pritisnite da zaustavite alarm u potpunosti.

● Pritisnite da zaustavite zvuk i aktivirate funkciju za odlaganje alarma (snooze).

● Ova funkcija de ponoviti alarm 3 puta u intervalima od 5 minuta.

31

advertisement

Related manuals