Snimanje glasa. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Snimanje glasa. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

Snimanje glasa

Snimanje vaše glasovne poruke/zvučnog zapisa

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Voice Recorder”

3 : „Record”

4 Pritisnite da zaustavite snimanje.

Napomena:

● Možete da snimite do 20 zvučnih fajlova.

● Snimljeni fajlovi čuvaju se u „Audio” direktorijumu telefona.

Slušanje snimljenih glasovnih poruka/zvučnih zapisa

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Voice Recorder”

3 : „List”

4 : Odaberite željenu stavku iz liste.

5 : „Play”

Brisanje glasovne poruke/zvučnog zapisa

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Voice Recorder”

3 : „List”

4 : Odaberite željenu stavku iz liste.

5 : Odaberite „Delete” ili „Delete All” .

6 : „Yes”

35

advertisement

Related manuals