Prioritetan poziv. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Prioritetan poziv. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

Prioritetan poziv

Ova funkcija dozvoljava vam da zatražite pomod od registrovanog lica slanjem SMS poruke ili i pozivanjem uz pomod tastera (na poleđini telefona).

Napomena:

● Memorišite telefonske brojeve (maksimalno 5 brojeva) u listu prema željenom redosledu prioriteta.

● taster možete da aktivirate kada je telefon zatvoren.

● Ako želite da isključite zvučni signal, pogledajte stranu 50.

Procedura prioritetnog poziva

1 Pritisnite i držite taster 3 sekunde ili ga pritisnite tri puta dok je uređaj u pripremnom režimu.

2 Telefon vam šalje memorisanu SMS poruku (strana 38).

3 Telefon poziva prvu osobu iz liste. Funkcija za razgovor bez pridržavanja slušalice se uključuje. na poziv je odgovoreno ● možete da počnete razgovor.

– Druga strana je zauzeta

– Poziv je odbijen

– Druga strana ne odgovara 20 sekundi

● Telefon automatski poziva slededu osobu.

● Telefon nastavlja da šalje SMS poruke i poziva brojeve iz liste do maksimalno 2 puta.

Važno:

● Kada uređaj za odgovor na pozive ili funkcija glasovne pošte odgovori na poziv:

Kada se snimanje završi, telefon automatski poziva slededu osobu.

36

Osnovne operacije

Napomena:

● Možete da zaustavite niz za pozivanje priroritetnih poziva pritiskom na

tokom pozivanja.

Memorisanje broja za prioritetan poziv

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Call Settings”

3 : „Priority Call”

4 : „Call Number”

5 : Odaberite željenu poziciju u listi brojeva za poziv.

6 Unesite broj za poziv.

Ručno 1 : „Manual Input”

2 Unesite ime druge strane (strana 23).

3 : „Save”

4 Unesite telefonski broj druge strane.

Lista kontakata

: „Add from List” željeni kontakt.

: Odaberite

Napomena:

● Ne preporučujemo vam da memorišete brojeve javnih službi, kao što su policija, spasilačke službe ili vatrogasci.

37

advertisement

Related manuals