Funkcije usluge mrežnog poziva. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Funkcije usluge mrežnog poziva. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

Čuvanje SMS poruke

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Call Settings”

3 : „Priority Call”

4 : „Message”

5 Unesite poruku (str. 23).

6 : „Save”

Napomena:

● Uverite se da je broj centra za SMS poruke memorisan (strana 46).

Funkcije usluge mrežnog poziva

Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa detaljima i informacijama o dostupnosti usluga u vašoj oblasti.

Zadržavanje poziva (Hold)

1 Pritisnite taster tokom razgovora.

2 : „Hold”

3 Da oslobodite zadržan poziv, pritisnite . : „Retrieve”

Poziv na čekanju (Call waiting)

1 Pritisnite da biste odgovorili na drugi poziv.

Napomena:

● Ako želite da primite drugi poziv uz prikaz informacija o drugom pozivaocu, aktivirajte funkciju poziva na čekanju (strana 51).

38

Osnovne operacije

● Prvi poziv se prekida ako pritisnete dok primate drugi poziv.

● Pređite između poziva pritiskom na . : „Swap”

Konferencijski poziv (Conference call)

1 Povežite drugi poziv.

2 : „Merge”

3 Odaberite željenu funkciju.

Deljenje poziva

Prekid poziva

Završavanje konferencijskog poziva

1 : Odaberite željenog sagovornika.

2 : „Split”

: Odaberite željenog sagovornika.

: „Release Conf.”

39

advertisement

Related manuals