Upotreba USB veze. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Upotreba USB veze. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Povezivanje na druge uređaje

Upotreba USB veze

1 Povežite telefon na računar uz pomod USB kabla.

2 Uz pomod računara, otvorite željeni direktorijum na telefonu/memorijskoj kartici i na računaru.

3 Uz pomod računara, prevucite datoteke i direktorijuma koje želite da kopirate.

Važno:

● Nemojte da isključujete USB kabl sa telefona i računara dok se podaci prenose. U suprotnom, podaci na vašem telefonu/memorijskoj kartici mogu da se oštete.

Nakon prenosa podataka, vratite se na ekran za prenos podataka preko USB priključka na računaru i bezbedno prekinite vezu između telefona i računara.

63

advertisement

Related manuals