Opšte informacije. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Opšte informacije. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Korisne informacije

Opšte informacije

● Ovaj telefon je dizajnran za rad na GSM mreži - GSM 900/1800MHz.

● Ova oprema dizajnirana je za upotrebu u Nemačkoj, Italiji, Španiji, Francuskoj, Holandiji, Češkoj

Republici, Polskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj.

● U slučaju problema, prvo kontaktirajte prodavca opreme.

● Informacije o upotrebi uređaja u drugim zemljama potražite od prodavca opreme.

Izjava o usaglašenosti

Ovom izjavom, Panasonic Marketing Europe GmbH potvrđuje da je radio oprema (Easy Use Mobile

Phone) KX-TU446 usaglašena sa direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na slededoj internet adresi: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Dodatna/rezervna oprema

Molimo vas da kontaktirate prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili prodajnu kancelariju kompanije

Panasonic u vezi sa informacijama o prodaji opreme.

Deo opreme

Punjiva baterija

Komplet za razgovor

Broj modela

514047AR Litijum-jonska (Li-Ion) baterija.

JYK-E112

Za budude informisanje

Preporučujemo vam da zabeležite sledede informacije jer de vam biti potrebne prilikom popravke uređaja u okviru garancije:

Serijski broj (nalazi se na kartonskoj kutiji ili u odeljku za bateriju)

Naziv i adresa prodavca

Datum kupovine

Zalepite ovde račun.

69

advertisement

Related manuals