Rengøring og vedligeholdelse. Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy


Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Rengøring og vedligeholdelse. Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy | Manualzz

KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 32 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18

I

BEMÆRK

Dette varmeapparat er udstyret vælteafbryder, der slukker for varmeapparatet, hvis det vælter.

1. Rengør varmeapparatets udvendige overflader med en let fugtig klud.

2. Tør varmeapparatet grundigt af med en tør klud.

Nr. på

fig.

1

, side 3

1

2

3

4

Beskrivelse

II

-

0 Slukket

I Min. varme (750 W)

Maks. varme (1500 W)

Vælteafbryder

Tilslutning

1. Anbring varmeapparatet på et fladt og vandret underlag.

2. Før ledningen som beskrevet i sikkerhedshenvisningerne og væk fra områder, hvor man går og evt. kunne falde over den.

3. Sæt stikket i stikdåsen.

Indstilling af temperaturen

Stil reguleringen på den ønskede position.

Afbrydelse og opbevaring

!

FORSIGTIG!

Kontrollér, at varmeapparatet køler korrekt af, før du opbevarer det.

1. Drej reguleringen hen på „Off“.

2. Træk stikket ud af stikdåsen.

Rengøring og vedligeholdelse

!

ADVARSEL!

Træk varmeapparatet ud af stikdåsen før rengøring og vedligeholdelse.

A

VIGTIGT!

• Du må ikke bruge skarpe eller hårde genstande og heller ikke rengøringsmidler eller kemikalier.

• Sørg for, at der ikke kommer vand/fugt ind i varmeapparatets åbninger.

Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (se kampaoutdoors.com/store-locator) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:

• en kopi af regningen med købsdato

• en reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse.

Bortskaffelse

Bortskaf så vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

M Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det nærmeste recyclingcenter eller din faghandel for at få de pågældende forskrifter om bortskaffelse.

Tekniske data

Diddy

Tilslutningsspænding: 220–240 V w

50/60 Hz

Effektniveau (tilstand I): 750 W

Effektniveau (tilstand II): 1500 W

Mål H x B x D:

Vægt:

Godkendelse:

26,5 x 18 x 18 cm

1 kg

32 4445103324

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents