Rengöring och skötsel. Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy


Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Rengöring och skötsel. Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy | Manualzz

KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 35 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18

Nr på

bild

1

, sida 3

1

2

3

4

Beskrivning

II

-

0 Av

I Lägsta värme (750 W)

Högsta värme (1 500 W)

Fallbrytare

Anslutning

1. Placera värmaren på ett plant, stabilt och vågrätt underlag.

2. Dra sladden enligt säkerhetsanvisningarna, på avstånd från mycket frekventerade områden och där man inte snubblar på den.

3. Sätt in kontakten i vägguttaget.

Ställa in temperaturen

Ställ reglaget på önskat läge.

Bortkoppling och förvaring

!

AKTA!

Kontrollera att fläkten har svalnat fullständigt före förvaring.

1. Ställ reglaget på ”Av”.

2. Koppla bort värmaren från vägguttaget.

Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Kontakta tillverkarens filial i ditt land eller din återförsäljare om produkten är defekt (se kampaoutdoors.com/store-locator).

Vid reparations och garantiärenden ska följande dokument skickas med när du returnerar produkten:

• En kopia på fakturan med inköpsdatum

• En reklamationsbeskrivning eller felbeskrivning

Avfallshantering

Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till

återvinning.

M

När produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos

återförsäljaren.

Tekniska data

Diddy

Anslutningsspänning: 220–240 V w

50/60 Hz

Effektnivå (läge I): 750 W

Effektnivå (läge II):

Mått H x B x D:

1500 W

26,5 x 18 x max 18 cm

Vikt:

Certifiering:

1 kg

Rengöring och skötsel

!

VARNING!

Bryt strömmen till värmaren före rengöring och underhåll.

A

OBSERVERA!

• Använd inte vassa eller hårda föremål, rengöringsmedel eller kemiska produkter.

• Kontrollera att inte vatten eller fukt tränger in i värmarens öppningar.

1. Rengör värmarens utsida med en något fuktad trasa.

2. Torka värmaren ordentligt med en torr trasa.

4445103324 35

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents