Čištění a péče. Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy


Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Čištění a péče. Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy | Manualzz

KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 55 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18

2. Ohřívač důkladně osušte suchou utěrkou.

Č. na

obr.

1

, strana 3

1

2

Popis

3

4

0 Vypnuto

I Minimální intenzita topení

(750 W)

II

-

Maximální intenzita topení

(1500 W) vypínač pro případ převrácení

Odpovědnost za vady

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Pokud je výrobek vadný, kontaktujte pobočku výrobce ve vaší zemi nebo svého prodejce (viz kampaoutdoors.com/store-locator).

K vyřízení opravy nebo záruky nezapomeňte odeslat následující dokumenty:

• Kopie účtenky s datem zakoupení

• Uvedení důvodu reklamace nebo popis vady

Připojení

1. Ohřívač umístěte na rovný, stabilní a vodorovný povrch.

2. Kabel umístěte v souladu s bezpečnostními pokyny, mimo dopravní plochy a tam, kde o něj nelze zakopnout.

3. Zapojte zástrčku do zásuvky.

Nastavení teploty

Otočte ovládací knoflík do požadované polohy.

Odpojení a uložení

!

UPOZORNĚNÍ!

Před uložením se ujistěte, že ohřívač zcela vychladl.

1. Otočte ovládací knoflík do polohy „Off“ (Vyp).

2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Likvidace

Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.

M

Jakmile výrobek zcela vyřadíte z provozu, informujte se v příslušných recyklačních centrech nebo u specializovaného prodejce o příslušných předpisech o likvidaci odpadu.

Technické údaje

Napájecí napětí:

Úroveň výkonu (režim I):

Úroveň výkonu (režim II):

Rozměry V x Š x H:

Hmotnost:

Certifikace:

Diddy

220–240 V w

50/60 Hz

750 W

1500 W

26,5 x 18 x 18 cm

1 kg

Čištění a péče

!

VÝSTRAHA!

Před čištěním a údržbou odpojte ohřívač ze zásuvky.

A

POZOR!

• Nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty ani čisticí nebo chemické prostředky.

• Zajistěte, aby do otvorů ohřívače nevnikla žádná voda/vlhkost.

1. Očistěte vnější povrch ohřívače mírně navlhčeným hadříkem.

4445103324 55

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents