Meniji OSD. MSI MS-3CA8, Optix G273QPF, Optix G273QF


Add to my manuals
27 Pages

advertisement

Meniji OSD. MSI MS-3CA8, Optix G273QPF, Optix G273QF | Manualzz

Meniji OSD

Gaming (Igranje iger)

1. nivo menija 2./3. nivo menija

Game Mode

(Način za igre)

User (Uporabnik)

FPS

Racing (Dirkanje)

RTS

RPG

Night Vision

(Nočno opazovanje)

Response Time

(Odzivni čas)

OFF (IZKLOPLJENO)

Normal (Običajno)

Strong (Močno)

Strongest (Najmočnejše)

A.I. (Umetna inteligenca)

Normal (Običajno)

Fast (Hitro)

Fastest (Najhitrejše)

Opis

∙ Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

∙ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.

∙ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite OK gumb.

∙ S to funkcijo lahko optimizirate svetlost ozadja in je priporočena za uporabo pri igrah FPS.

∙ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Odzivni čas.

∙ Ko je omogočena možnost MPRT, bo možnost Odzivni čas posivljena.

12

Meniji OSD

1. nivo menija 2./3. nivo menija

MPRT

Refresh Rate

(Hitrost osveževanja)

Alarm Clock

(Budilka)

Screen

Assistance

(Pomoč na zaslonu)

OFF (IZKLOPLJENO)

ON (VKLOPLJENO)

Opis

∙ Ko je možnost MPRT omogočena, možnosti Svetlost ni mogoče omogočiti in sta posivljeni.

∙ Možnost MPRT in možnost HDCR ne moreta biti omogočeni sočasno.

∙ Ko je omogočena možnost MPRT, bo možnost Odzivni čas posivljena.

Location

(Lokacija)

Levo zgoraj ∙ Uporabniki lahko v katerem koli

Desno zgoraj načinu prilagajajo možnost Hitrost osveževanja.

Levo spodaj

Desno spodaj

OFF (IZKLOPLJENO)

ON (VKLOPLJENO)

∙ Privzeto je možnost Hitrost osveževanja na voljo levo zgoraj.

Lokacijo je mogoče prilagoditi v meniju OSD. Za potrditev in uveljavitev lokacije možnosti Hitrost osveževanja pritisnite OK gumb.

∙ Ta monitor upošteva in deluje v skladu s hitrostjo osveževanja zaslona, ki je prednastavljena v operacijskem sistemu.

Location

(Lokacija)

∙ Možnost MPRT je onemogočena, če je funkcija Prilagodljiva sinhronizacija vklopljena.

Levo zgoraj ∙ Uporabniki lahko v katerem koli

Desno zgoraj

Levo spodaj

∙ načinu prilagajajo možnost Budilka.

Ko določite čas, pritisnite OK gumb, da aktivirate časovnik.

Desno spodaj

Customize

(Prilagodi)

∙ Privzeto je možnost Budilka na voljo levo zgoraj. Uporabniki lahko izberejo poljubno lokacijo.

OFF (IZKLOPLJENO)

15:00 00:01-99:59

30:00

45:00

60:00

None

(Brez)

Icon

(Ikona)

Position

(Položaj)

Reset

(Ponastavi)

Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo pomoč na zaslonu.

Privzeto je možnost Pomoč na zaslonu nastavljena na Brez.

Meniji OSD

13

1. nivo menija 2./3. nivo menija

Adaptive-Sync OFF (IZKLOPLJENO)

ON (VKLOPLJENO)

Opis

∙ Funkcija Adaptive-Sync preprečuje popačenje slike.

∙ Privzeto so vrata DisplayPort ali HDMI nastavljena na VKLOPLJENO in jih je mogoče v katerem koli načinu, pri kateri koli ločljivosti, katerem koli vhodnem viru in pri kateri koli hitrosti osveževanja nastaviti na

VKLOPLJENO/IZKLOPLJENO.

∙ Če omogočite možnost Prilagodljiva sinhronizacija, bo možnost MPRT onemogočena.

Professional (Profesionalno)

1. nivo menija 2. nivo menija

Pro Mode (Način

Pro)

User (Uporabnik)

Anti-Blue

(Kontrast modre)

Movie (Film)

Office (Pisarna)

Low Blue Light

(Šibka modra svetloba)

OFF

(IZKLOPLJENO)

ON (VKLOPLJENO)

HDCR

MPRT

Opis

∙ Privzeti način je Uporabnik.

∙ Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

∙ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.

∙ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite OK gumb.

OFF

(IZKLOPLJENO)

ON (VKLOPLJENO)

OFF

(IZKLOPLJENO)

ON (VKLOPLJENO)

∙ Funkcija Šibka modra svetloba varuje vaše oči pred modro svetlobo. Ko je omogočena, možnost Šibka modra svetloba prilagodi temperaturo barve na zaslonu v bolj rumen odtenek.

∙ Uporabniki lahko funkcijo Šibka modra svetloba prilagodijo v poljubnem načinu.

∙ Ko je način Način Pro nastavljen na Kontrast modre, je obvezno treba omogočiti funkcijo

Šibka modra svetloba.

∙ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost HDCR.

∙ Možnost HDCR izboljša kakovost slike tako, da poveča kontrast slike.

∙ Ko je možnost HDCR nastavljena na

VKLOPLJENO, bo možnost Svetlost posivljena.

∙ Možnost HDCR in MPRT ne moreta biti omogočeni sočasno.

∙ Ko je možnost MPRT omogočena, možnosti

Svetlost ni mogoče omogočiti in sta posivljeni.

∙ Možnost MPRT in možnost HDCR ne moreta biti omogočeni sočasno.

∙ Ko je omogočena možnost MPRT, bo možnost Odzivni čas posivljena.

∙ Možnost MPRT je onemogočena, če je funkcija Prilagodljiva sinhronizacija vklopljena.

14

Meniji OSD

1. nivo menija 2. nivo menija

Image enhancement

(Izboljšanje slike)

OFF

(IZKLOPLJENO)

Weak (Šibko)

Medium (Srednje)

Strong (Močno)

Strongest

(Najmočnejše)

Opis

∙ Možnost Izboljšanje slike izostri robove slike, da tako izboljša njeno ostrino.

∙ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Izboljšanje slike.

Image (Slika)

1. nivo menija 2./3. nivo menija

Brightness

(Svetlost)

0-100

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Ostrina)

Color

Temperature

(Temperatura barve)

Screen Size

(Velikost zaslona)

0-100

0-5

Cool (Hladno)

Normal (Običajno)

Warm (Toplo)

Customization

(Prilagajanje)

R (0–100)

G (0–100)

B (0–100)

Auto (Samodejno)

4:3

16:9

Opis

∙ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost

Svetlost.

∙ Možnost Svetlost bo posivljena, ko je omogočena možnost MPRT oz.

HDCR.

∙ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost

Kontrast.

∙ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost

Ostrina.

∙ Z ostrino izboljšate jasnost in podrobnosti slik.

∙ Privzeto je možnost Temperatura barve nastavljena na Običajno.

∙ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.

∙ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite OK gumb.

∙ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagodijo temperaturo barve.

∙ Uporabniki lahko velikost zaslona prilagodijo v katerem koli načinu, pri kateri koli ločljivosti in kateri koli hitrosti osveževanja zaslona.

∙ Privzeto je možnost nastavljena na Samodejno.

Meniji OSD

15

Input Source (Vhodni vir)

1. nivo menija 2. nivo menija

HDMI1

HDMI2

DP

Auto Scan

(Samodejno iskanje)

OFF

(IZKLOPLJENO)

ON

(VKLOPLJENO)

Opis

∙ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Vhodni vir.

∙ Uporabniki lahko uporabijo Tipka za krmarjenje, da izberejo vhodni vir s spodnjim statusom:

• Če je možnost »Samodejno iskanje« nastavljena na »IZKLOPLJENO«,in je monitor v načinu varčevanja z energijo.

• Če je na monitorju prikazano okno s sporočilom »No Signal (Ni signala)«.

Navi Key (Tipka za krmarjenje)

1. nivo menija 2. nivo menija

Up (Navzgor)/

Down (Navzdol)/

Left (Ievo)/

Right (Desno)

OFF

(IZKLOPLJENO)

Brightness

(Svetlost)

Game Mode

(Način za igre)

Screen Assistance

(Pomoč na zaslonu)

Alarm Clock

(Budilka)

Input Source

(Vhodni vir)

Refresh Rate

(Hitrost osveževanja)

Info. On Screen

(Informacije na zaslonu)

Opis

∙ Privzeto je gumb navzgor nastavljen na način Način za igre.

∙ Privzeto je gumb navzdol nastavljen na možnost Pomoč na zaslonu.

∙ Privzeto je levi gumb nastavljen na možnost Budilka.

∙ Privzeto je desni gumb nastavljen na možnost Vhodni vir.

∙ Vse elemente Tipka za krmarjenje lahko prilagodite prek menija OSD.

16

Meniji OSD

Setting (Nastavitev)

1. nivo menija 2. nivo menija

Language (Jezik) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(kmalu bo na voljo več jezikov)

0-5 Transparency

(Prosojnost)

OSD time out (Časovna omejitev OSD)

Power Button

(Tipka za vklop/ izklop)

5~30 s

OFF

(IZKLOPLJENO)

Standby (stanje pripravljenosti)

Info. On Screen

(Informacije na zaslonu)

OFF

(IZKLOPLJENO)

ON (VKLOPLJENO)

Opis

∙ Jezik je privzeto tovarniško nastavljen na angleščino.

∙ Za potrditev in uveljavitev nastavitve jezika morajo uporabniki pritisniti OK gumb.

∙ Jezik je neodvisna nastavitev. Uporabnikova nastavitev jezika preglasi tovarniško privzeto nastavitev. Ko uporabniki možnost

Ponastavi nastavijo na Da, se jezik ne bo spremenil.

∙ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Prosojnost.

∙ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Časovna omejitev OSD.

∙ Ko je izbrana nastavitev IZKLOPLJENO, lahko uporabniki monitor ugasnejo s tipko za vklop/izklop.

∙ Ko je izbrana možnost »Stanje pripravljenosti«, lahko uporabniki s tipko za vklop/izklop izklopijo ploščo in osvetlitev ozadja.

∙ Informacije o stanju monitorja bodo prikazane na desni strani zaslona.

∙ Uporabniki lahko omogočijo ali onemogočijo funkcijo informacije na zaslonu. Privzeto je nastavljena možnost

IZKLOPLJENO.

Meniji OSD

17

1. nivo menija 2. nivo menija

HDMI CEC OFF

(IZKLOPLJENO)

ON (VKLOPLJENO)

Reset

(Ponastavi)

YES (DA)

NO (NE)

Opis

∙ Privzeto je nastavljena možnost

IZKLOPLJENO.

∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) podpira Sony PlayStation®, Nintendo®

Switch™ in različne avdio-vizualne naprave z omogočeno funkcijo CEC.

∙ Če je funkcija HDMI CEC vklopljena:

• Monitor se bo samodejno vklopil, kadar je naprava CEC vklopljena.

• Naprava CEC bo vstopila v način varčevanja z energijo, kadar je monitor izklopljen.

• Kadar je enota Sony PlayStation® ali

Nintendo® Switch™ priključena, bosta načina igre in Pro samodejno nastavljena na uporabniški način (privzeto), kasneje pa ju jo mogoče nastaviti na uporabniške želene načine.

∙ Uporabniki lahko v katerem koli načinu ponastavijo in obnovijo nastavitve na izvirne vrednosti OSD.

18

Meniji OSD

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Rapid IPS – Provides 1ms GTG fast response time, optimizes screen colors and brightness
  • QHD High Resolution – Games will look even better, displaying more details
  • 165Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
  • 1ms GTG Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • NVIDIA G-SYNC Compatible – Prevent screen tearing or stuttering, producing ultra-smooth lag-free gameplay
  • Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
  • Wide Color Gamut – Game colors and details will look more realistic and refined
  • Game Mode – Choose the best mode to experience the best visual effects
  • Frameless Design – Enjoy the ultimate gaming experience with super narrow bezels
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – Game even longer and prevent eye strain and fatigue

Related manuals