OSD-inställning. MSI MS-3CA8, Optix G273QPF, Optix G273QF


Add to my manuals
27 Pages

advertisement

OSD-inställning. MSI MS-3CA8, Optix G273QPF, Optix G273QF | Manualzz

OSD-inställning

Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande.

Navi Key (Navigeringsknapp)

Skärmen har en Navi Key (Navigeringsknapp), en kontroll med flera riktningar som ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).

Upp / Ner / Vänster / Höger:

∙ välj funktionsmenyer och föremål

∙ justera funktionsvärden

∙ öppna/stänga funktionsmenyer

Tryck på (OK):

∙ startar bildskärmsvisning (OSD)

∙ gå in på undermnyer

∙ bekräfta ett val eller en inställning

Snabbtangent

∙ Användaren kan öppna funktionsmenyerna Game Mode (Spelläge), Screen Assistance

(Skärmassistens), Alarm Clock (Väckarklocka) och Input Source (Indatakälla) genom att flytta Navi Key (navigeringsknappen) upp, ned, vänster eller höger när OSD-menyn

är aktiv.

∙ Användaren kan anpassa de egna kortkommandona för att öppna olika funktionsmenyerna.

OSD-inställning

11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Rapid IPS – Provides 1ms GTG fast response time, optimizes screen colors and brightness
  • QHD High Resolution – Games will look even better, displaying more details
  • 165Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
  • 1ms GTG Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • NVIDIA G-SYNC Compatible – Prevent screen tearing or stuttering, producing ultra-smooth lag-free gameplay
  • Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
  • Wide Color Gamut – Game colors and details will look more realistic and refined
  • Game Mode – Choose the best mode to experience the best visual effects
  • Frameless Design – Enjoy the ultimate gaming experience with super narrow bezels
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – Game even longer and prevent eye strain and fatigue

Related manuals