OSD-menyer. MSI MS-3CA8, Optix G273QPF, Optix G273QF

Add to My manuals
27 Pages

advertisement

OSD-menyer. MSI MS-3CA8, Optix G273QPF, Optix G273QF | Manualzz

OSD-menyer

Gaming

Menynivå 1

Game Mode

(Spelläge)

Night Vision

(Mörkervisning)

Response Time

(Svarstid)

Menynivå 2/3

User (Användare)

FPS

Racing

RTS

RPG

OFF (AV)

Normal

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

A.I.

Normal

Fast (Snabb)

Fastest (Snabbast)

Beskrivning

∙ Alla föremål kan anpassas av användare.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Denna funktion optimerar bakgrundens ljusstyrka och rekommenderas för FPSspel.

∙ Användare kan anpassa Svarstid i alla lägen.

∙ Svarstid gråtonas när MRPT är aktiverad.

12

OSD-menyer

Menynivå 1

MPRT

Refresh Rate

(Uppdat.

förhållande)

Alarm Clock

(Alarm)

Menynivå 2/3

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

Customize

(Anpassa)

OFF (AV)

15:00

30:00

45:00

60:00

00:01 ~ 99:59

Beskrivning

∙ När MPRT (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad kan Brightness (Ljusstyrka) inte aktiveras, och gråtonas därför.

∙ MPRT och HDCR kan inte aktiveras samtidigt.

∙ Svarstid gråtonas när MRPT är aktiverad.

∙ MPRT måste inaktiveras när Adaptive-Sync

(Anpassbar synkronisering) är inställda på PÅ.

∙ Användare kan anpassa

Uppdateringsförhållande i alla lägen.

∙ Standardplacering för

Uppdateringförhållande är längst upp till vänster. Placeringen kan anpassas i

OSD-menyn. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa placeringen av

Uppdateringsförhållande.

∙ Denna skärm följer och fungerar på operativsystemets förinställda

Uppdateringsförhållande för skärmen.

∙ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen.

∙ När du ställt in tiden, tryck på OK-knappen för att aktivera tidtagaren.

∙ Standardplacering för Alarm är längst upp till vänster. Användare kan själva välja placering.

OSD-menyer

13

Menynivå 1

Screen Assistance

(Skärmassistens)

Menynivå 2/3

None

(Ingen)

Adaptive-Sync

(Anpassbar synkronisering)

Icon (Ikon)

Position

(Löge)

Reset

(Återställ)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa Skärmassistens i alla lägen.

∙ Skärmassistens har inga standardinställningar.

∙ Adaptive-Sync (Anpassbar synkronisering) förhindrar screen tearing.

∙ DisplayPort- eller HDMI-standard är PÅ och kan anpassas till PÅ/AV i alla lägen, upplösningar, indatakällor och skärmens uppdateringshastigheter.

∙ MPRT inaktiveras om Adaptive-Sync

(Anpassbar synkronisering) är aktiverad.

Professional (Professionell)

Menynivå 1

Pro Mode

(Proffsläge)

Menynivå 2

User (Användare)

Anti-Blue

(Blåljusskydd)

Movie (Film)

Office (Kontor)

Beskrivning

∙ Standardläget är Användare.

∙ Alla föremål kan anpassas av användare.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

Low Blue Light

(Lågt blåljus)

HDCR

OFF (AV)

ON (PÅ)

OFF (AV)

ON (PÅ)

∙ Lågt blåljus skyddar dina ögon mot blått ljus. När det är aktiverat anpassar Lågt blåljus skärmens färgtemperatur till ett gulare sken.

∙ Användaren kan justera Lågt blåljus i alla lägen.

∙ När Pro Mode (Proffsläge) är inställt på Anti-

Blue (Blåljusskydd), måste Low Blue Light (Lågt blåljus) aktiveras.

∙ Användare kan anpassa HDCR i alla lägen.

∙ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att öka bildkontrasten.

∙ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att gråtonas.

∙ HDCR och MPRT kan inte aktiveras samtidigt.

14

OSD-menyer

Menynivå 1

MPRT

Image

Enhancement

(Bildförbättring)

Menynivå 2

OFF (AV)

ON (PÅ)

OFF (AV)

Weak (Svag)

Medium

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

Beskrivning

∙ När MPRT (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad kan Brightness (Ljusstyrka) inte aktiveras, och gråtonas därför.

∙ MPRT och HDCR kan inte aktiveras samtidigt.

∙ Svarstid gråtonas när MRPT är aktiverad.

∙ MPRT måste inaktiveras när Adaptive-Sync

(Anpassbar synkronisering) är inställda på PÅ.

∙ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att förbättra konturskärpan.

∙ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen.

Image (Bild)

Menynivå 1

Brightness

(Ljusstyrka)

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Skärpa)

Menynivå 2/3

0-100

0-100

0-5

Color Temperature

(Färgtemperatur)

Cool (Kall)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Anpassning)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Screen Size

(Skärmstorlek)

Auto

4:3

16:9

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa Jusstyrka i alla lägen.

∙ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när

MPRT eller HCDR är aktiverade.

∙ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen.

∙ Användare kan anpassa Skärpa i alla lägen.

∙ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer.

∙ Standardfärgtemperatur är Normal.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Användare kan anpassa

Färgtemperatur i Anpassningsläget.

∙ Användare kan anpassa Skärmstorlek i alla lägen, upplösningar och uppdateringsförhållanden.

∙ Standard är Auto.

OSD-menyer

15

Input Source (Indatakälla)

Menynivå 2 Menynivå 1

HDMI1

HDMI2

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen.

DP

Auto Scan

(Automatisk sökning)

OFF (AV)

ON (PÅ)

∙ Användaren kan använda navigeringsknappen för att välja ingångskälla med nedanstående status:

• När ”Auto Scan” (Automatisk sökning) står på

”OFF” (Av) med bildskärmen på energisparläge.

• När meddelanderutan "No Signal" (Ingen signal) visas på skärmen.

Navi Key (Navigeringsknapp)

Menynivå 1

Up / Down / Left /

Right (Upp / Ner /

Vänster / Höger)

Menynivå 2

OFF (AV)

Brightness

(Ljusstyrka)

Game Mode

(Spelläge)

Screen Assistance

(Skärmassistens)

Alarm Clock (Alarm)

Input Source

(Indatakälla)

Refresh Rate

(Uppdat.förhållande)

Info. On Screen

(Information på skärm)

Beskrivning

∙ Standardinställning för uppknappen är spelläge.

∙ Standardinställning för nedknappen är

Skärmassistens.

∙ Standardinställning för vänsterknappen är

Alarm.

∙ Standardinställning för högerknappen är

Indatakälla.

∙ Alla navigeringsknappobjekt kan anpassas via

OSD-menyer.

16

OSD-menyer

Setting (Inställning)

Menynivå 1 Menynivå 2

Language (Språk) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Fler språk kommer inom kort)

0~5 Transparency

(Transparens)

OSD-Time

Out (OSDfrånkoppling)

Power Button

(Strömknapp)

5~30 s.

OFF (AV)

Standby (Paus)

Info. On Screen

(Information på skärm)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

∙ Det standardinställda språket är engelska.

∙ Användare måste trycka på OK-knappen för att bekräfta och verkställa språkinställningen.

∙ Språk är en självständig inställning. Användares egna språkinställningar kommer att åsidosätta standardinställningen. När användare väljer Ja på Återställ, kommer språket inte att ändras.

∙ Användare kan anpassa Transparens i alla lägen.

∙ Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla lägen.

∙ När den står på OFF (Av) kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av bildskärmen.

∙ När den står på Standby (Paus) kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av skärmpanelen och bakgrundsljuset.

∙ Informationen om bildskärmens status kommer att visas på skärmens högra sida.

∙ Användare kan aktivera eller inaktivera Info. On

Screen (Information på skärm). Standard är AV.

OSD-menyer

17

Menynivå 1

HDMI CEC

Menynivå 2

OFF (AV)

ON (PÅ)

Reset (Återställ) YES (JA)

NO (NEJ)

Beskrivning

∙ Standard är AV.

∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) stödjer Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ och olika audiovisuella enheter med CECkapacitet.

∙ Om HDMI CEC står på ON (På):

• Bildskärmen starta automatiskt när man startar CEC-enheten.

• CEC-enheten övergår till energisparläge när bildskärmen stängs av.

• När man ansluter Sony PlayStation® eller

Nintendo® Switch™ ställs Game Mode

(Spelläge) och Pro Mode (Proffsläge) automatiskt på läget User (Användare)

(standard), och kan justeras till användarens förinställda lägen.

∙ Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen.

18

OSD-menyer

advertisement

Key Features

  • Rapid IPS – Provides 1ms GTG fast response time, optimizes screen colors and brightness
  • QHD High Resolution – Games will look even better, displaying more details
  • 165Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
  • 1ms GTG Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • NVIDIA G-SYNC Compatible – Prevent screen tearing or stuttering, producing ultra-smooth lag-free gameplay
  • Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
  • Wide Color Gamut – Game colors and details will look more realistic and refined
  • Game Mode – Choose the best mode to experience the best visual effects
  • Frameless Design – Enjoy the ultimate gaming experience with super narrow bezels
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – Game even longer and prevent eye strain and fatigue

Related manuals