Začínáme. MSI Optix MAG274QRF, Optix MAG274QRF-QD, MS-3CA8


Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Začínáme. MSI Optix MAG274QRF, Optix MAG274QRF-QD, MS-3CA8 | Manualzz

Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování manipulujte se zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny.

Obsah krabice

Monitor

Dokumentace

Příslušenství

Optix MAG274QRF / Optix MAG274QRF-QD

Stručná příručka

Registrační list

Záruční list

Stojánek se šroubem nebo šrouby

Podstavec stojánku se šroubem

Napájecí adaptér a napájecí kabel

Kabel HDMI (volitelně)

Kabel Kabel DisplayPort (volitelně)

Výstupní kabel USB (pro výstupní port USB Typ B) (volitelně)

Důležité

∙ Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce nebo místního distributora.

∙ Obsah balení se může lišit podle země.

Začínáme

3

Instalace stojánku monitoru

1. Nechte monitor v ochranném pěnovém obalu. Zarovnejte držák stojánku s drážkou na monitoru.

2. Upevněte držák stojánku zašroubováním šroubů.

3. Připojte podstavec ke stojánku a utáhněte šroub podstavce.

4. Před postavením monitoru zkontrolujte, že je stojánek řádně nainstalován.

Důležité

∙ Položte monitor na měkkou a chráněnou plochu, aby se zabránilo poškrábání zobrazovacího panelu.

∙ Nedotýkejte se panelu ostrými předměty.

∙ Drážku pro instalaci držáku stojánku lze rovněž využít pro montáž na stěnu.

Požádejte svého prodejce o vhodnou sadu pro montáž na stěnu.

2

3

1

4

Začínáme

Nastavení monitoru

Tento monitor je vybaven možnostmi nastavení pro maximální pohodlí při sledování.

Důležité

∙ Při nastavování monitoru se nedotýkejte zobrazovacího panelu.

∙ Před natočením nakloňte monitor mírně dozadu.

-5

O

20

O

100mm

90

O

90

O

75

O

75

O

Začínáme

5

Popis monitoru

1

3

6

Začínáme

5 6 6 7 8 9 10 10 11

4

2

1

Klávesa maker

Slouží k aktivaci nabídky OSD.

2 Vypínač

3 Navi Key (Navigační tlačítko)

4 Zámek Kensington

5 DisplayPort

6

Port HDMI

7

Port USB Typ-C

Tento port podporuje režim DisplayPort Alternate (DP Alt) a napájení až 5 V/3

A (15 W). Přenáší pouze videosignály a nepodporuje funkci přenášení dat.

9

8 Zdířka pro připojení sluchátek

Výstupní port USB 2.0 Typ B

Pro připojení výstupního kabelu USB.

Důležité

Vyhledejte v krabici výstupní kabel USB a připojte jej k počítači a k monitoru. Po připojení tohoto kabelu budou vstupní porty

USB Typ A na monitoru připraveny k použití.

10 Port USB 2.0 Typ A

K monitoru

K počítači

11 Zdířka napájení

Začínáme

7

Připojení monitoru k počítači

1. Vypněte počítač.

2. Připojte kabel Video od monitoru k počítači.

3. Propojte napájecí adaptér monitoru a síťový napájecí kabel. (Obrázek A)

4. Připojte napájecí adaptér k napájecí zásuvce monitoru. (Obrázek B)

5. Připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce. (Obrázek C)

6. Zapněte monitor. (Obrázek D)

7. Po zapnutí napájení počítače monitor automaticky rozpozná zdroj signálu.

D

A

C

B

8

Začínáme

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Rapid IPS – Provides 1ms GTG fast response time, optimizes screen colors and brightness
  • WQHD High Resolution – Games will look even better, displaying more details
  • 165Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
  • 1ms GTG Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • NVIDIA G-Sync Compatible – Prevent screen tearing or stuttering, producing ultra-smooth lag-free gameplay
  • Gaming OSD App – Create the perfect viewing settings for your games
  • Adjustable Stand – Easily change the position of the monitor for maximum ergonomics
  • HDR Ready – Stunning visuals through contrast and shadow adjustment
  • Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish

Related manuals