Настройка на екранното меню. MSI Optix MAG274QRF, Optix MAG274QRF-QD, MS-3CA8


Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Настройка на екранното меню. MSI Optix MAG274QRF, Optix MAG274QRF-QD, MS-3CA8 | Manualzz

Настройка на екранното меню

Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню.

Важно

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.

Navi Key (Клавиш Navi)

Мониторът е снабден с клавиш Navi, многопосочно управление, което спомага при навигация в екранното меню.

Нагоре/ Надолу/ Наляво/ Надясно:

∙ Избор на функционални менюта и елементи.

∙ Регулиране на стойностите на функцията

∙ Влизане в/излизане от менютата на функцията

Натиснете (ОК):

∙ Стартиране на екранното меню

∙ За влизане в подменюта

∙ Потвърждение на избор или настройка

Бърз клавиш

∙ Потребителите може да влязат в менютата на функциите Game Mode (Режим

“Игра”), Screen Assistance (Помощ на екрана), Alarm Clock (Аларма), Input Source

(Източник на входен сигнал), като преместите клавиша Navi нагоре, надолу, наляво или надясно, когато екранното меню е неактивно.

∙ Потребителите може да персонализират своите бързи клавиши, за да влязат в различни менюта на функциите.

Настройка на екранното меню

9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Rapid IPS – Provides 1ms GTG fast response time, optimizes screen colors and brightness
  • WQHD High Resolution – Games will look even better, displaying more details
  • 165Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
  • 1ms GTG Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • NVIDIA G-Sync Compatible – Prevent screen tearing or stuttering, producing ultra-smooth lag-free gameplay
  • Gaming OSD App – Create the perfect viewing settings for your games
  • Adjustable Stand – Easily change the position of the monitor for maximum ergonomics
  • HDR Ready – Stunning visuals through contrast and shadow adjustment
  • Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish

Related manuals