Nastavenie OSD. MSI Optix MAG274QRF, Optix MAG274QRF-QD, MS-3CA8


Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Nastavenie OSD. MSI Optix MAG274QRF, Optix MAG274QRF-QD, MS-3CA8 | Manualzz

Nastavenie OSD

Táto kapitola uvádza základné informácie o nastavení zobrazenia na obrazovke OSD.

Dôležité

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.

Navi Key (Navigačné tlačidlo)

Monitor je vybavený navigačným tlačidlom, viacsmerovým ovládacím prvkom, ktorý pomáha pri pohybe v ponuke zobrazenia na obrazovke (OSD).

Hore/Dole/Doľava/Doprava:

∙ voľba ponúk a položiek funkcie

∙ úprava hodnôt funkcií

∙ vstup do/výstup z ponúk funkcií

Stlačenie (OK):

∙ spustenie zobrazenia na obrazovke (OSD)

∙ Prechod do vedľajších ponúk

∙ Potvrdenie voľby alebo nastavenia

Klávesová skratka

∙ Používatelia môžu vstúpiť do ponúk funkcií Game Mode (Režim hier), Screen

Assistance (Pomocník na obrazovke), Alarm Clock (Budík) a Input Source (Vstupný zdroj) posunutím navigačného tlačidla nahor, nadol, doľava alebo doprava, keď je ponuka zobrazenia OSD neaktívna.

∙ Používatelia si môžu prispôsobiť svoje tlačidlá rýchlej voľby na vstup do rôznych ponúk funkcií.

Nastavenie OSD

9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Rapid IPS – Provides 1ms GTG fast response time, optimizes screen colors and brightness
  • WQHD High Resolution – Games will look even better, displaying more details
  • 165Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
  • 1ms GTG Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • NVIDIA G-Sync Compatible – Prevent screen tearing or stuttering, producing ultra-smooth lag-free gameplay
  • Gaming OSD App – Create the perfect viewing settings for your games
  • Adjustable Stand – Easily change the position of the monitor for maximum ergonomics
  • HDR Ready – Stunning visuals through contrast and shadow adjustment
  • Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish

Related manuals