OSD-inställning. MSI Optix MAG274QRF, Optix MAG274QRF-QD, MS-3CA8

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

OSD-inställning. MSI Optix MAG274QRF, Optix MAG274QRF-QD, MS-3CA8 | Manualzz

OSD-inställning

Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande.

Navi Key (navigeringstangent)

Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).

Upp / Ner / Vänster / Höger:

∙ välj funktionsmenyer och föremål

∙ justera funktionsvärden

∙ öppna/stänga funktionsmenyer

Tryck på (OK):

∙ startar bildskärmsvisning (OSD)

∙ gå in på undermnyer

∙ bekräfta ett val eller en inställning

Snabbtangent

∙ Användaren kan öppna funktionsmenyerna Game Mode (Spelläge), Screen

Assistance (Skärmassistens), Alarm Clock (Väckarklocka) och Input Source

(Indatakälla) genom att flytta navigeringsknappen upp, ned, vänster eller höger när

OSD-menyn är aktiv.

∙ Användaren kan anpassa de egna kortkommandona för att öppna olika funktionsmenyerna.

OSD-inställning

9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Rapid IPS – Provides 1ms GTG fast response time, optimizes screen colors and brightness
  • WQHD High Resolution – Games will look even better, displaying more details
  • 165Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
  • 1ms GTG Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • NVIDIA G-Sync Compatible – Prevent screen tearing or stuttering, producing ultra-smooth lag-free gameplay
  • Gaming OSD App – Create the perfect viewing settings for your games
  • Adjustable Stand – Easily change the position of the monitor for maximum ergonomics
  • HDR Ready – Stunning visuals through contrast and shadow adjustment
  • Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish

Related manuals