Säkerhetsinstruktioner. MSI Optix MAG274QRF, Optix MAG274QRF-QD, MS-3CA8

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Säkerhetsinstruktioner. MSI Optix MAG274QRF, Optix MAG274QRF-QD, MS-3CA8 | Manualzz

Säkerhetsinstruktioner

∙ Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.

∙ Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör uppmärksammas.

∙ Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.

∙ Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.

∙ Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för brand och stötar.

∙ Placera enheten på en stadig yta före installation.

∙ Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget. Ta inte bort skyddsjorden på kontakten. Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.

∙ Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.

∙ Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten

överhettas. Täck inte över ventilationshålen.

∙ Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på över

60℃ eller under -20℃, eftersom enheten kan skadas.

∙ OBS:Högsta drifttemperatur är cirka 40℃.

∙ Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten. Använd en mjuk trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten. Häll aldrig vätska i

öppningarna. Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar.

∙ Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå nätsladden.

∙ Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten.

∙ Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera enheten:

• Strömsladden eller kontakten är skadad.

• Vätska har kommit in i enheten.

• Enheten har utsatts för fukt.

• Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen.

• Enheten har tappats eller skadats.

• Enheten har tydliga tecken på sprickor.

∙ För att undvika att bildskärmen välter ska den fästas i ett skrivbord, på en vägg eller ett fast föremål med ett tippskyddsfäste som bidrar till att stödja bildskärmen och hålla den säkert på plats.

Viktigt

Kontrollera att strömförsörjningen på installationsplatsen har en kretsbrytare för

120/240 V, 20 A (maximalt).

Säkerhetsinstruktioner

21

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Rapid IPS – Provides 1ms GTG fast response time, optimizes screen colors and brightness
  • WQHD High Resolution – Games will look even better, displaying more details
  • 165Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
  • 1ms GTG Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • NVIDIA G-Sync Compatible – Prevent screen tearing or stuttering, producing ultra-smooth lag-free gameplay
  • Gaming OSD App – Create the perfect viewing settings for your games
  • Adjustable Stand – Easily change the position of the monitor for maximum ergonomics
  • HDR Ready – Stunning visuals through contrast and shadow adjustment
  • Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish

Related manuals