Systembetjening. MSI MPG Trident AS 10th, MS-B926

Add to my manuals
32 Pages

advertisement

Systembetjening. MSI MPG Trident AS 10th, MS-B926 | Manualzz

Systembetjening

Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om systemets betjening.

Vigtigt

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.

Energistyring

Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele.

For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet.

h

Strømstyring i Windows 10

■ Med Windows OS’s [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Højreklik på [Start] , vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) på listen og klik derefter på [System and Security] (System og sikkerhed).

3-2

Vælg [Power Options] (Strømstyring), og vælg en strømstyringsmodel, der passer til dine personlige behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem).

■ Menuen Nedluk computer viser funktionerne Gå til hvile (S3/S4) og Luk Ned

(S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system.

h

Strømstyring via ENERGISTJERNE kvalificerede skærme (tilbehør)

Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lav-energi eller

"dvale" tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug. Når systemet bruges med en ekstern ENERGISTJERNE kvalificeret skærm, understøtter denne funktion og lignende strømstyringsfunktion, som findes på selve skærmen. For at udnytte disse potentielle energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet forudindstillet til at opføre sig på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:

■ Slukker for skærmen efter 10 minutter

■ Går i dvale efter 30 minutter

Systembetjening

3-3

3-2

Systembetjening h

Vækning af systemet

Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver af følgende:

■ strømknappen,

■ netværket (Wake On LAN),

■ tastaturet.

Energispareråd:

■ Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids inaktivitet.

■ Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til optimering af pc'ens energistyring.

■ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug.

■ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid.

3-3

Netværksforbindelse (Windows 10)

h

Kabelforbundet netværk

1. Højreklik på [Start] listen.

og vælg [Network Connections] (Netværksforbindelser) på

2. Vælg [Ethernet] og derefter [Network and Sharing Center] (Netværk og delingscenter).

3-4

3. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

Systembetjening

3-5

3-4

Systembetjening

4. Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet), og klik på [Next]

(Næste).

5. Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.

6. Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.

3-5

h

Trådløst netværk

1. Gå til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælg [Network and Internet]

(Netværk og internet).

2. En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en forbindelse på listen.

3. For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]

(Netværk og delingscenter).

3-6 4. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

5. Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at fortsætte.

6. Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]

(Næste) for at fortsætte.

7. En ny WLAN forbindelse er nu oprettet.

Systembetjening

3-7

3-6

Systembetjening

Systemgendannelse (Windows 10)

Mulige grunde for at benytte Systemgendannelsesfunktionen kan være:

■ Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.

■ Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.

■ Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.

■ Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.

Før du bruger systemgendannelsen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data, som du har på dit system eller andre lagringsenheder.

Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.

3-7

Nulstilling af denne pc

1. Gå til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælge [Update and security]

(Opdatering og sikkerhed).

2. Vælg [Recovery] (Genoprettelse), og klik på [Get started] (Introduktion) under

[Reset this PC] (Nulstil denne PC) for at starte systemgenoprettelsen.

3-8 3. Herefter vises skærmen [Choose an option] (Vælg en indstilling). Vælg mellem

[Keep my files] (Behold mine filer) og [Remove everything] (Fjern alt).

Nulstilling af denne pc

Behold mine filer

Kun drevet, hvorpå

Windows er installeret

Fjern alt

Alle drev

Fjern kun mine filer

Fjern filer og ryd drevet

Fjern kun mine filer

Fjern filer og ryd drevet

Systembetjening

3-9

3-8

Systembetjening h

Behold mine filer

1. Vælg [Keep my files] (Behold mine filer).

2. På skærmen [Your apps will be removed] (Dine apps fjernes) vises en liste over apps, der skal geninstalleres fra internettet eller fra en installations-disk. Klik på

[Next] (Næste) for at fortsætte.

3-9

3. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.

Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.

h

Fjern alt

1. Vælg [Remove everything] (Fjern alt).

3-10

2. Hvis du har flere harddiske, vises en skærm hvorpå du skal vælge mellem [Only the drive where Windows is installed] (Kun det drev, hvorpå Windows er installeret) og

[All drives] (Alle drev).

3. Vælg derefter mellem [Just remove my files] (Fjern kun mine filer) og [Remove files and clean the drive] (Fjern filer og ryd drevet).

4. På efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.

Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.

Systembetjening

3-11

3-10

Systembetjening

Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse)

h

Forholdsregler før brug af systemgendannelsesfunktionen

1. Hvis din harddisk og dit system er ramt af problemer, der ikke kan gendannes, skal du først benytte gendannelse med F3-genvejstasten fra harddisken for at udføre systemgendannelsesfunktionen.

2. Før du bruger systemgendannelsesfunktionen, bør du lave en sikkerhedskopi af de vigtige data, der er gemt på dit system, på andre lagerenheder.

h

Gendanne systemet med F3-genvejstasten

Følg instruktionerne nedenfor for at forsætte:

1. Genstart pc’en.

2. Tryk på genvejstasten F3 på tastaturet, når MSI-velkomstskærmen vises.

3. På skærmen "Choose an Option (Vælg en indstilling)", skal du trykke på

"Troubleshoot (Fejlfinding)"

4. På skærmen "Troubleshoot (Fejlfinding)", skal du trykke på "Restore MSI factory (Gendan MSI til fabriksindstillingerne)", for at nulstille systemet til standardindstillingerne.

5. På skærmen "RECOVERY SYSTEM (GENDANNELSESSYSTEM)", skal du trykke på "System Partition Recovery (Gendan system-partition)".

6. Følg skærminstruktioner for at fortsætte og udføre genoprettelsesfunktionen.

3-11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals