Autorska prava i obavijest o trgovačkom znaku. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Autorska prava i obavijest o trgovačkom znaku. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

Predgovor

Autorska prava i obavijest o trgovačkom znaku

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Sva prava su zadržana. Korišteni MSI logotip registrirani je trgovački znak tvrtke Micro-Star Int’l Co., Ltd. Sve druge spomenute oznake i nazivi trgovački su znakovi odgovarajućih vlasnika. Dodatna jamstva o točnosti ili potpunosti nisu izričito određena niti se podrazumijevaju. MSI zadržava pravo na promjene ovog dokumenta bez najave.

Izmjena

Izmjena

V1�0

Datum

2020/11

Tehnička podrška

Ako se pojavi problem s proizvodom, a ne postoji izvedivo rješenje u korisničkom priručniku, obratite se na mjesto kupnje ili lokalnom prodavaču. U protivnom posjetite https://www.msi.com/support/ za daljnje upute.

iii

iv

Obavijesti u vezi sigurnosti

Pažljivo i temeljito pročitajte sve upute u vezi sigurnosti.

Uvažite sva upozorenja ili mjere opreza na uređaju ili unutar korisničkog priručnika.

Servis povjerite samo kvalificiranom osoblju.

Sačuvajte korisnički priručnik koji ste dobili u paketu za buduće potrebe.

Rad prevencije požara i opasnosti od električnog udara, držite ovaj uređaj dalje od vlage i visokih temperatura.

Prije podešavanja, uređaj postavite na stabilnu, ravnu površinu.

Prije spajanja uređaja u zidnu utičnicu provjerite je li napon napajanja unutar sigurnosnog opsega i da je pravilno postavljen na vrijednost od

100~240 V. Nemojte onesposobljavati kontakt zaštitnog uzemljenja na utikaču. Uređaj se mora priključiti na uzemljenu mrežnu utičnicu.

Iskopčajte kabel za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ako se uređaj neće duže vrijeme koristiti jer tako ćete osigurati nultu potrošnju električne energije.

Ventilator na uređaju služi za izmjenu zraka i sprečavanje pregrijavanja uređaja.

Nemojte prekrivati ventilator.

Ne ostavljajte uređaj u okolini bez klimatizacije s temperaturom većom od 60 O ili manjom od -20 O C, što može uništiti uređaj.

C

NAPOMENA: Maksimalna radna temperatura je oko 40 O C�

Prije čišćenja uređaja, iskopčajte kabel za napajanje. Za čišćenje uređaja koristite meku krpu, bez industrijskih kemijskih sredstava. Ne ulijevajte tekućinu u otvore jer to može oštetiti uređaj ili uzrokovati električni udar.

Predgovor

Kabel za napajanje postavite tako da ljudi ne mogu zapeti za njega pri hodu.

Ništa ne stavljajte na kabel za napajanje.

Predmete i uređaje sa snažnim magnetskim poljem držite dalje od uređaja.

Ako se pojavi neko od ovih stanja, uređaj odnesite na provjeru u servis:

Oštećen je kabel za napajanje ili utikač.

Tekućina je prodrla u uređaj.

Uređaj je izložen utjecaju vlage.

Uređaj ne radi kako treba ili ne možete postići rad u skladu s korisničkim priručnikom.

Uređaj je pao i oštetio se.

Uređaj ima očigledne znakove oštećenja.

Ekološke značajke proizvoda

Smanjena potrošnja energije za vrijeme korištenja u pripravnosti

Ograničena upotreba štetnih tvari za okoliš i zdravlje

Laka demontaža i recikliranje

Ograničeno korištenje prirodnih resursa kroz poticanje recikliranja

Produženi životni vijek proizvoda osigurava se lakim nadogradnjama

Ograničeno stvaranje otpada zahvaljujući preuzimanju rabljenih proizvoda

Politika očuvanja okoliša

Ovaj proizvod izveden je tako da se olakša prikladna upotreba rabljenih dijelova i recikliranje te se na kraju svog životnog vijeka ne smije baciti.

Korisnici se trebaju obratiti lokalnoj službi za prikupljanje i recikliranje te zbrinjavanje njihovih dotrajalih proizvoda.

Posjetite MSI internetsku stranicu i pronađite najbližeg distributera radi dodatnih pojedinosti o recikliranju.

Korisnici nas mogu pronaći i na [email protected] i zatražiti informacije koje se odnose na zbrinjavanje, povratno preuzimanje, recikliranje i demontažu MSI proizvoda.

v

★ Upozorenje! Prekomjerno korištenje zaslona može utjecati na vid.

★ Preporuke:

1� Nakon svakih 30 minuta gledanja, uzmite stanku od 10 minuta.

2� Djeca mlađa od 2 godine ne smiju gledati u zaslon. Za djecu od 2 i više godina, gledanje u zaslon mora biti ograničeno na manje od sat vremena dnevno.

vi

CE sukladnost

Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima koji su postavljeni u direktivi komisije o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na direktivu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2014/30/EU), niskonaponsku direktivu

(2014/35/EU), ErP direktivu (2009/125/EC) i RoHS direktivu (2011/65/

EU)� Ovaj proizvod je ispitan i zadovoljava usklađene standarde za opremu za informacijsku tehnologiju u skladu s Direktivama Službenog lista Europske unije.

Izjava o radiofrekvencijskim smetnjama

FCC-B

Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja koja vrijede za Class B digitalne uređaje, u skladu s člankom 15 FCC propisa. Ova ograničenja postavljena su da pruže razumnu zaštitu od štetnog djelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i može zračiti energiju na radijskim frekvencijama i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputama za korištenje, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da se u nekim određenim instalacijama smetnje neće pojaviti. Ako ovaj uređaj stvara štetne smetnje radijskom i televizijskom prijemu, koje se mogu utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, potičemo korisnika da smetnje ispravi putem jedne ili više niže navedenih mjera:

■ Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.

■ Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.

■ Spojite uređaj na zidnu utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu različitom od onoga u kojemu je spojen prijemnik.

■ Potražite savjet i pomoć prodavatelja ili iskusnog radio/TV tehničara.

Napomena 1

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava korištenja ovog uređaja.

Napomena 2

Oklopljeni kabeli sučelja i kabel izmjeničnog napajanja, ako postoje, moraju se koristiti tako da zadovoljavaju ograničenja emisije.

Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15 FCC pravila. Rad uređaja podložan je slijedećim dvama uvjetima:

1� ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i

2� ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.

Predgovor

WEEE izjava

U okviru Direktive Europske unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, direktive 2012/19/EU, koje su stupile na snagu

13. kolovoza, 2005, proizvodi koji su "električni i elektronički uređaji" ne smiju se više zbrinjavati zajedno s gradskim otpadom i proizvođači tih proizvoda su obvezni preuzeti natrag takve dotrajale uređaje na kraju njihove životne dobi.

Podaci o kemijskim tvarima

U sukladnosti s propisima o kemijskim tvarima, kao što su EU REACH propis (propis

EZ br. 1907/2006 Europskog parlamenta i vijeća), MSI donosi podatke o kemijskim tvarima u proizvodu na: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.

html vii

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals