Podešavanje OSD. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Podešavanje OSD. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

2

Podešavanje OSD

U ovom poglavlju opisane su bitne informacije o podešavanju OSD izbornika.

VAŽNO

Svi podaci podliježu promjenama bez prethodne najave.

Tipka za navigaciju

Monitor dolazi s tipkom za navigaciju, višesmjernim upravljanjem koje pomaže u kretanju kroz OSD izbornik.

Tipka za navigaciju

2-2

U nastavku su zadane postavke tipke za navigaciju.

Tipka za navigaciju

Srednji gumb

Brza tipka

(Kada je OSD izbornik isključen)

Glavni OSD izbornik

Osnovne radnje

(Kada je OSD izbornik uključen)

■ Pristupanje podizbornicima

■ Potvrđivanje odabira ili postavke

Podešavanje OSD

Tipka za navigaciju

Gornji

Donji

Lijevi

Desni

Brza tipka

(Kada je OSD izbornik isključen)

Game Mode

(Način rada za igre)

Screen Assistance

(Pomoć za zaslon)

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite gornji ili donji gumb za prilagođavanje.

■ Pritisnite lijevi gumb za poništavanje pregleda i zatvaranje bez primjenjivanja efekta načina rada.

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite gornji ili donji gumb za prilagođavanje.

■ Pritisnite lijevi gumb za poništavanje pregleda i izlaz.

Alarm Clock (Budilica)

Input Source

(Ulazni izvor)

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite gornji ili donji gumb za odabir.

■ Pritisnite lijevi gumb za poništavanje pregleda i izlaz.

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite gornji ili donji gumb za odabir.

■ Pritisnite lijevi gumb za izlaz.

Osnovne radnje

(Kada je OSD izbornik uključen)

■ Odabir funkcijskih izbornika i stavki

■ Omogućava povećavanje vrijednosti funkcija

■ Odabir funkcijskih izbornika i stavki

■ Omogućavanje prilagođavanje smanjivanja funkcijskih vrijednosti

■ Odabir funkcijskih izbornika i stavki

■ Zatvaranje trenutnog izbornika

■ Odabir funkcijskih izbornika i stavki

■ Pristupanje podizbornicima

2-3

2-4

Korisnik može pristupiti OSD izborniku za prilagođavanje vlastitih brzih tipki za navigaciju.

U nastavku je više mogućnosti brzih tipki.

Mogućnosti brzih tipki za navigaciju

Brightness

(Svjetlina)

Radnje

■ Pritisnite srednji gumb za spremanje vrijednosti i izlaz.

■ Pritisnite gornji ili donji gumb za prilagođavanje.

■ Pritisnite lijevi gumb za poništavanje pregleda i izlaz.

Refresh Rate

(Brzina osvježavanja)

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite desni gumb za uključivanje i lijevi gumb za isključivanje ove funkcije.

Information on Screen

(Informacije na zaslonu)

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite desni gumb za uključivanje i lijevi gumb za isključivanje ove funkcije.

Podešavanje OSD

Postava OSD izbornika putem tipke za navigaciju

Pritisnite srednji gumb tipke za navigaciju za pokretanje glavnog OSD izbornika.

Koristite gornji, donji, lijevi i desni gumb za ugađanje željenih funkcijskih izbornika osobnim željama.

h

GAMING (IGRE)

1� razina izbornika

Game Mode

(Način rada za igre)

Night Vision

(Noćni rad)

Response Time

(Vrijeme odziva)

2./3. razina izbornika Opis

User (Korisnički) Sve stavke može podesiti korisnik.

FPS

Racing (Utrke)

RTS

RPG

Sve stavke može podesiti korisnik.

Sve stavke može podesiti korisnik.

Sve stavke može podesiti korisnik.

Sve stavke može podesiti korisnik.

■ Koristite gornji ili donji gumb za odabir i pregled efekata načina rada.

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje i primjenjivanje vrste načina rada.

OFF (ISKLJUČENO)

Normal (Uobičajeno)

■ Ova funkcija optimizira pozadinsku svjetlinu i preporuča se za FPS igre.

Strong (Jako)

Strongest (Najjače)

A.I. (Inteligentno)

Normal (Uobičajeno)

Fast (Brzo)

Fastest (Najbrže)

■ Korisnik može prilagoditi Vrijeme odziva u bilo kojem načinu rada.

■ Vrijeme odziva biti će zasivljeno kad je omogućena funkcija Protiv zamagljenja pokreta.

■ Vrijeme odziva mora se postaviti na Brzo nakon onemogućavanja funkcije Protiv zamagljenja pokreta�

2-5

2-6

1� razina izbornika

Anti Motion Blur

(Protiv zamagljenja pokreta)

Refresh Rate

(Brzina osvježavanja)

Alarm Clock

(Budilica)

Screen

Assistance

(Pomoć za zaslon)

FreeSync

2./3. razina izbornika

(ISKLJUČENO)

(UKLJUČENO)

Location

(Lokacija)

Lijevo gore

Desno gore

Lijevo dolje

Desno dolje

OFF (ISKLJUČENO)

ON (UKLJUČENO)

Location

(Lokacija)

Lijevo gore

Desno gore

Lijevo dolje

Desno dolje

OFF (ISKLJUČENO)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

None (Nema)

Icon (Ikona)

Position

(Položaj)

Reset

(Resetiranje)

(ISKLJUČENO)

(UKLJUČENO)

Opis

■ Kad je funkcija Protiv zamagljenja pokreta omogućena, HDCR i Svjetlina se ne mogu omogućiti i bit će zasivljene.

■ Vrijeme odziva biti će zasivljeno kad je omogućena funkcija Protiv zamagljenja pokreta.

■ Funkcija Protiv zamućenosti pokreta mora biti ISKLJUČENA dok je funkcija FreeSync

UKLJUČENA.

■ Korisnik može prilagoditi Brzina osvježavanja u bilo kojem načinu rada.

■ Zadana lokacija za prikaz Brzina osvježavanja je lijevo gore. Lokacija se može prilagoditi u OSD izborniku. Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje i primjenjivanje lokacije za prikaz brzine osvježavanja.

■ Ovaj monitor prati i radi na unaprijed postavljenoj

Brzina osvježavanja zaslona operativnog sustava.

■ Korisnik može prilagoditi budilicu u bilo kojem načinu rada.

■ Nakon postavljanja vremena, pritisnite srednji gumb za aktivaciju tajmera.

■ Zadana lokacija za prikaz budilice je lijevo gore.

Korisnik može odabrati vlastitu lokaciju.

■ Korisnik može prilagoditi pomoć za zaslon u bilo kojem načinu rada.

■ Zadana postavka za Pomoć za zaslon je Nema.

■ FreeSync sprječava kidanje slike zaslona

■ Zadana postavka za DisplayPort ili HDMI je

UKLJUČENO i može se UKLJUČITI/ISKLJUČITI u bilo kojem načinu rada, uz bilo koju razlučivost, ulazni izvor i Brzina osvježavanja zaslona

■ Funkcija Protiv zamućenosti pokreta bit će onemogućena ako je funkcija FreeSync omogućena.

Podešavanje OSD h

Professional (Profesionalno)

1� razina izbornika

Pro Mode

(Profesionalni način rada)

Eye Saver

(Čuvar očiju)

HDCR

Anti Motion

Blur (Protiv zamagljenja pokreta)

Image

Enhancement

(Poboljšanje slike)

2. razina izbornika Opis

User (Korisnički)

Reader (Čitatelj)

Cinema (Kino)

Designer (Dizajner)

(ISKLJUČENO)

(UKLJUČENO)

OFF (ISKLJUČENO)

Weak (Slabo)

Medium (Srednja)

Strong (Jako)

Strongest (Najjače)

Zadani način rada. Sve stavke može podesiti korisnik.

Sve stavke može podesiti korisnik.

Sve stavke može podesiti korisnik.

Sve stavke može podesiti korisnik.

HDR Sve stavke može podesiti korisnik.

■ Koristite gornji ili donji gumb za odabir i pregled efekata načina rada.

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje i primjenjivanje vrste načina rada.

(ISKLJUČENO)

(UKLJUČENO)

(ISKLJUČENO)

(UKLJUČENO)

■ Čuvar očiju štiti oči od plavog svjetla. Kad je omogućena, funkcija Čuvar očiju prilagođava temperaturu boje zaslona na više žutog sjaja.

■ Korisnik može prilagoditi Čuvar očiju u bilo kojem načinu rada.

■ Kad je Profesionalni način rada postavljen na

Čitatelj, obavezno je omogućavanje Čuvara očiju.

■ Korisnik može prilagoditi HDCR u bilo kojem načinu rada.

■ HDCR poboljšava kvalitetu slike povećavanjem kontrasta slika.

■ Kad je funkcija HDCR UKLJUČENA, svjetlina će biti zasivljena.

■ Funkcije HDCR i Protiv zamagljenja pokreta ne mogu biti istovremeno omogućene.

■ Kad je funkcija Protiv zamagljenja pokreta omogućena, HDCR i Svjetlina se ne mogu omogućiti i bit će zasivljene.

■ Vrijeme odziva biti će zasivljeno kad je omogućena funkcija Protiv zamagljenja pokreta.

■ Funkcija Protiv zamućenosti pokreta mora biti ISKLJUČENA dok je funkcija FreeSync

UKLJUČENA.

■ Funkcija Poboljšanje slike poboljšava rubove slike s ciljem poboljšanja oštrine.

■ Korisnik može prilagoditi Poboljšanje slike u bilo kojem načinu rada.

2-7

2-8 h

Image (Slika)

1� razina izbornika

Brightness

(Svjetlina)

2./3. razina izbornika

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Oštrina)

Color

Temperature

(Temperatura boje)

Screen Size

(Veličina zaslona)

Opis

0-100

0-100

0-5

Cool (Hladna)

Normal (Uobičajeno)

Warm (Topla)

Customization

(Korisničko podešavanje)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Automatski)

4:3

16:9

■ Korisnik može prilagoditi Svjetlinu u načinima rada

Korisnički, RTS, RPG i Čitatelj.

■ Svjetlina će biti zasivljena kad su omogućene funkcije

Protiv zamagljenja pokreta ili HDCR.

■ Korisnik može prilagoditi Kontrast u bilo kojem načinu rada.

■ Korisnik može prilagoditi Oštrinu u bilo kojem načinu rada.

■ Oštrina poboljšava jasnoću i detalje slika.

■ Zadana postavka za funkciju Temperatura boje je

Uobičajeno.

■ Koristite gornji ili donji gumb za odabir i pregled efekata načina rada.

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje i primjenjivanje vrste načina rada.

■ Korisnik može prilagođavati Temperaturu boje u načinu rada za prilagodbu.

■ Korisnik može prilagođavati Veličinu zaslona u bilo kojem načinu rada, uz bilo koju razlučivost i bilo koju

Brzina osvježavanja.

■ Zadana postavka je Automatski.

h

Input Source (Ulazni izvor)

1� razina izbornika

HDMI1

HDMI2

DP

Type C (Vrsta C)

2./3. razina izbornika Opis

Korisnik može prilagoditi Ulazni izvor u bilo kojem načinu rada.

h

Navi Key (Tipka za navigaciju)

1� razina izbornika

Gornji / Donji /

Lijevi / Desni

2. razina izbornika

OFF (ISKLJUČENO)

Brightness (Svjetlina)

Game Mode (Način rada za igre)

Screen Assistance

(Pomoć za zaslon)

Alarm Clock (Budilica)

Input Source (Ulazni izvor)

Refresh Rate

(Brzina osvježavanja)

Information on Screen

(Informacije na zaslonu)

Opis

■ Zadana postavka za gumb Gore je Način rada za igre.

■ Zadana postavka za gumb Dolje je Pomoć za zaslon.

■ Zadana postavka za gumb Lijevo je Budilica.

■ Zadana postavka za gumb Desno je Ulazni izvor.

■ Sve stavke tipke za navigaciju mogu se prilagoditi putem OSD izbornika.

Podešavanje OSD h

Setting (Postavljanje)

1� razina izbornika

Jezik

2. razina izbornika

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Uskoro dolazi više jezika)

0~5 Transparency

(Prozirnost)

OSD Time Out

(Istek vremena za OSD)

RGB LED

5~30 s

Information on Screen

(Informacije na zaslonu)

Reset

(Resetiranje)

Opis

■ Tvornička postavka za Jezik je Engleski.

■ Korisnik mora pritisnuti srednji gumb za potvrđivanje i primjenu postavke za jezik.

■ Jezik je neovisna postavka. Korisnikova postavka za jezik će zamijeniti tvornički zadanu postavku.

Ako korisnik postavi Resetiraj na Da, jezik se neće promijeniti.

Korisnik može prilagoditi Transparentnost u bilo kojem načinu rada.

Korisnik može prilagoditi Istek vremena za OSD u bilo kojem načinu rada.

(ISKLJUČENO) Korisnik može postaviti funkciju RGB LED na uključeno ili isključeno.

(UKLJUČENO)

Zadana postavka je UKLJUČENO.

*Nije podržano za MAG272C, MAG272CQP,

MAG272, MAG272QP

(ISKLJUČENO)

(UKLJUČENO)

YES (DA)

NO (NE)

■ Podaci o statusu monitora prikazat će se na desnoj strani zaslona.

■ Korisnici mogu omogućiti ili onemogućiti informacije na zaslonu. Zadana postavka je

ISKLJUČENO.

Korisnik može resetirati i vratiti postavke na izvorne vrijednosti za OSD, u bilo kojem načinu rada.

2-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals