OSD häälestus. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

OSD häälestus. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

OSD häälestus

Selles osas on esitatud oluline teave OSD häälestamise kohta�

OLULINE

Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta�

2

Navigeerimisnupp

Kuvaril on navigeerimisnupp, see on mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida ekraanimenüüs (OSD)�

Navigeerimisnupp

2-2

Navigeerimisnupu vaikesätted on järgmised�

Navigeerimisnupp Kiirnupp

(Kui OSD menüü on VÄLJAS)

Keskmine nupp OSD peamenüü

Põhioperatsioonid

(Kui OSD menüü on SEES)

■ Alammenüüdesse sisenemine

■ Valiku kinnitamine või seadistamine

OSD häälestus

2-3

2-2

OSD häälestus

Navigeerimisnupp Kiirnupp

(Kui OSD menüü on VÄLJAS)

Üles Game Mode

(Mängude režiim)

■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Seadistamiseks vajutage noolnuppu

"Üles" või "Alla"�

■ Eelvaate tühistamiseks ja väljumiseks ilma režiimi rakendamata vajutage noolnuppu

"Vasak"�

Alla Screen Assistance

(Ekraanikuva abiline)

■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Seadistamiseks vajutage noolnuppu

"Üles" või "Alla"�

■ Eelvaate tühistamiseks ja väljumiseks vajutage noolnuppu "Vasak"�

Põhioperatsioonid

(Kui OSD menüü on SEES)

■ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine�

■ Võimaldab funktsiooni väärtuse seadistamist

ülespoole�

■ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine�

■ Võimaldab funktsiooni väärtuse seadistamist allapoole�

Vasak

Paremale

Alarm Clock (Äratuskell) ■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Valimiseks vajutage noolnuppu "Üles" või

"Alla"�

■ Eelvaate tühistamiseks ja väljumiseks vajutage noolnuppu "Vasak"�

Input Source

(Sisendallikas)

■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Valimiseks vajutage noolnuppu "Üles" või

"Alla"�

■ Väljumiseks vajutage noolnuppu "Vasak"�

■ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine�

■ Väljumine hetkel kuvatavast menüüst

■ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine�

■ Alammenüüdesse sisenemine

2-3

2-4

Kasutaja võib siseneda OSD menüüsse, et navigeerimise kiirnuppe kohandada�

Järgnevalt on kirjeldatud kiirnuppude valikvariante�

Navigeerimisnupu kiirnuppude valikvariandid

Kasutamine

Brightness (Heledus) ■ Väärtuste salvestamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Seadistamiseks vajutage noolnuppu "Üles" või "Alla"�

■ Eelvaate tühistamiseks ja väljumiseks vajutage noolnuppu "Vasak"�

Refresh Rate

(Värskendussagedus)

■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Sisse lülitamiseks vajutage noolnuppu

"Parem" ja välja lülitamiseks vajutage noolnuppu "Vasak"�

Information on Screen

(Teabeaken)

■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Sisse lülitamiseks vajutage noolnuppu

"Parem" ja välja lülitamiseks vajutage noolnuppu "Vasak"�

OSD häälestus

2-5

2-4

OSD häälestus

OSD häälestamine navigeerimisnupu kaudu

Ekraanimenüü (OSD) käivitamiseks vajutage navigeerimisnupu keskmisele osale�

Kasutage nuppe "Üles", "Alla", "Vasak", "Parem", et häälestada soovitud funktsiooni menüüsid vastavalt oma eelistustele� h GAMING (MÄNGUD)

1� taseme menüü

Game Mode

(Mängude režiim)

Night Vision (Öine vaade)

Response Time

(Reaktsiooniaeg)

2� ja 3� taseme menüü

User (Kasutaja)

FPS

Racing (Kihutamismäng)

Nimetus

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

RTS

RPG

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

■ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage noolnuppu "Üles" ja "Alla".

■ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks vajutage keskmist nuppu.

OFF (VÄLJAS)

Normal (Tavaline)

■ Selle funktsiooniga saab optimeerida tausta heledust ja see on soovitatav FPS mängudele�

Strong (Tugev)

Strongest (Ülitugev)

A�I�

Normal (Tavaline)

Fast (Kiire)

Fastest (Ülikiire)

■ Kasutajad saavad muuta reaktsiooniaega igas režiimis.

■ Reaktsiooniaeg pole aktiivne kui on aktiveeritud Liikumise ähmasuse kõrvaldamine�

■ Reaktsiooniaeg tuleb seadistada pärast

Liikumise ähmasuse kõrvaldamine inaktiveerimist�

2-5

2-6

1� taseme menüü

Anti Motion Blur

(Liikumise ähmasuse kõrvaldamine)

2� ja 3� taseme menüü

(VÄLJAS)

(SEES)

Refresh Rate

(Värskendussagedus)

Location

(Asukoht)

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

Vasak ülemine

Parem ülemine

Vasak alumine

Parem alumine

Alarm Clock

(Äratuskell)

Screen Assistance

(Ekraanikuva abiline)

FreeSync

Location

(Asukoht)

Vasak ülemine

Parem ülemine

Vasak alumine

Parem alumine

OFF (VÄLJAS)

15:00

30:00

45:00

60:00

00:01~99:59

None (Puudub)

Icon (Ikoon)

Position

(Asukoht)

Reset

(Lähtestamine)

(VÄLJAS)

Nimetus

■ Kui Liikumise ähmasuse kõrvaldamine on aktiveeritud, siis ei saa aktiveerida

HDCR-i ja heledust�

■ Reaktsiooniaeg pole aktiivne, kui on aktiveeritud Liikumise ähmasuse kõrvaldamine�

■ Liikumise ähmasuse kõrvaldamine tuleb seada olekusse VÄLJAS, kui FreeSync on seatud olekusse SEES�

■ Kasutajad saavad muuta värskendussagedust igas režiimis.

■ Vasak ülemine on värskendussageduse vaikeasukoht� Asukoht on OSD menüüs muudetav� Oma värskendussageduse asukoha kinnitamiseks ja rakendamiseks vajutage keskmist nuppu�

■ See kuvar töötab operatsioonisüsteemi eelseadistatud ekraani värskendussagedusel�

■ Kasutajad saavad äratuskella seadistada igas režiimis.

■ Pärast aja seadistamist vajutage keskmist nuppu, et taimer aktiveerida�

■ Vasak ülemine on äratuskella vaikeasukoht� Kasutajad saavad valida oma asukoha�

Kasutajad saavad ekraanikuva abilist seadistada igas režiimis.

Ekraanikuva abiline on vaikimisi Puudub�

(SEES)

■ FreeSync väldib ekraanikuva rebenemist

■ DisplayPort või HDMI on vaikimisi

SEES ja seda saab lülitada SEES/

VÄLJAS igas režiimis, iga resolutsiooni ja iga sisendallika ning ekraani värskendussageduse puhul�

■ Liikumise ähmasuse kõrvaldamine on inaktiveeritud kui Adaptiivne sünkroonimine on aktiveeritud�

OSD häälestus

2-7

2-6

OSD häälestus h

Professional (Profikasutuseks)

1� taseme menüü 2� taseme menüü

Pro Mode

(Profirežiim)

User (Kasutaja)

Reader (Luger)

Eye Saver

(Silmasäästja)

HDCR

(VÄLJAS)

(SEES)

Nimetus

Vaikerežiim. Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

Cinema (Kino) Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

Designer (Kujundaja) Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

HDR Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

■ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage noolnuppu "Üles" ja "Alla".

■ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks vajutage keskmist nuppu.

(VÄLJAS)

(SEES)

■ Silmasäästja kaitseb teid sinise valguse eest�

Silmasäästja reguleerib ekraani värvustemperatuuri hõõguva kollase poole�

■ Kasutajad saavad Silmasäästjat seadistada igas režiimis.

■ Kui režiimis Profirežiim on valitud Luger, siis tuleb

Silmasäästja kindlasti aktiveerida�

■ Kasutajad saavad HDCR-t seadistada igas režiimis.

■ HDCR parandab pildikvaliteeti kujutise kontrastsuse tõstmisega�

■ Kui HDCR on olekus SEES, siis heleduse reguleerimine inaktiveeritakse�

■ Samal ajal aktiveeritakse Liikumise ähmasuse kõrvaldamine�

Anti Motion

Blur (Liikumise

ähmasuse kõrvaldamine)

Image

Enhancement

(Pildiväärindus)

(VÄLJAS)

(SEES)

OFF (VÄLJAS)

Weak (Nõrk)

Medium (Keskmine)

Strong (Tugev)

Strongest (Ülitugev)

■ Kui Liikumise ähmasuse kõrvaldamine on aktiveeritud, siis ei saa aktiveerida HDCR-i ja heledust�

■ Reaktsiooniaeg pole aktiivne, kui on aktiveeritud

Liikumise ähmasuse kõrvaldamine�

■ Liikumise ähmasuse kõrvaldamine tuleb seada olekusse VÄLJAS, kui FreeSync on seatud olekusse

SEES�

■ Pildiväärindus parandab pildi servasid, et parendada nende teravustegurit�

■ Kasutajad saavad pildiväärindust seadistada igas režiimis.

2-7

2-8 h Image (Pilt)

1� taseme menüü 2� ja 3� taseme menüü

Brightness (Heledus) 0-100

Contrast

(Kontrastsus)

0-100

Sharpness (Teravus) 0-5

Color Temperature

(Värvustemperatuur)

Screen Size (Ekraani suurus)

Cool (Külm)

Normal (Tavaline)

Warm (Soe)

Customization

(Kohandamine)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Automaatne)

4:3

16:9

Nimetus

■ Kasutajad saavad reguleerida heledust järgmistes režiimides Kasutaja, RTS, RPG ja

Luger�

■ Heledus on inaktiveeritud, kui on aktiveeritud

Liikumise ähmasuse kõrvaldamine või HDCR�

■ Kasutajad saavad kontrastsust seadistada igas režiimis.

■ Kasutajad saavad teravust seadistada igas režiimis.

■ Teravuse muutmisega saab parandada pildi selgust ja detailsust�

■ Värvustemperatuuri vaikesäte on Tavaline�

■ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage noolnuppu "Üles" ja "Alla"�

■ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Kasutajad saavad sätet Värvustemperatuur muuta režiimis Kohandamine.

■ Ekraani suurus on kasutajate poolt seadistatav iga resolutsiooni ja iga värskendussageduse puhul�

■ Vaikimisi on aktiveeritud säte Automaatne� h Input Source (Sisendallikas)

1� taseme menüü 2� ja 3� taseme menüü

HDMI1

HDMI2

DP

Type C (Tüüp C)

Nimetus

Kasutajad saavad Sisendallikas seadistada igas režiimis.

h Navi Key (Navigeerimisnupp)

1� taseme menüü 2� taseme menüü

Üles / Alla / Vasak

/ Parem

OFF (VÄLJAS)

Brightness (Heledus)

Game Mode (Mängude režiim)

Screen Assistance

(Ekraanikuva abiline)

Alarm Clock (Äratuskell)

Input Source (Sisendallikas)

Refresh Rate (Värskendussagedus)

Information on Screen (Teabeaken)

Nimetus

■ Noolnupp "Üles" on vaikimisi

Mängurežiim.

■ Noolnupp "Alla" on vaikimisi

Ekraanikuva abiline�

■ Noolnupp "Vasak" on vaikimisi

Äratuskell�

■ Noolnupp "Parem" on vaikimisi

Sisendallikas�

■ Kõiki navigeerimisnuppe saab seadistada OSD menüüs�

OSD häälestus

2-9

2-8

OSD häälestus h Setting (Seadistamine)

1� taseme menüü 2� taseme menüü

Keel 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Keelte valik suureneb varsti)

0~5 Transparency

(Läbipaistvus)

OSD Time Out

(Ekraanimenüü välja lülitamise aeg)

RGB LED (RGB

LED-märgutuli)

5~30 s

(VÄLJAS)

(SEES)

Information on Screen

(Teabeaken)

Reset

(Lähtestamine)

(VÄLJAS)

(SEES)

YES (JAH)

NO (EI)

Nimetus

■ Keele tehaseseadistus on Inglise�

■ Keele kinnitamiseks ja rakendamiseks tuleb kasutajatel vajutage keskmist nuppu�

■ Keel on sõltumatu säte� Kasutaja poolt valitud keele säte alistab tehase vaikesätte� Kui kasutajad seadistavad Lähtestamine sättle Jah, siis sätet Keel ei muudeta�

Kasutajad saavad sätet Läbipaistvus seadistada igas režiimis.

Kasutajad saavad muuta sätet Ekraanimenüü välja lülitamise aeg igas režiimis.

Kasutajad saavad RGB LED-märgutuli lülitada sisse ja välja�

Vaikimisi on SEES�

* Mudelid MAG272C, MAG272CQP, MAG272,

MAG272QP seda ei toeta

■ Monitori tööseisundi teavet näidatakse ekraani paremal poolel�

■ Kasutaja saab Teabeaken ekraanil aktiveerida ja inaktiveerida� Vaikimisi on VÄLJAS�

Kasutajad saavad OSD lähtestada algsetele sätetele igas režiimis.

2-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals