OSD-asetus. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
42 Pages

advertisement

OSD-asetus. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

OSD-asetus

Tämä luku tarjoaa sinulle olennaiset tiedot OSD:n asettamisesta�

TÄRKEÄÄ

Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta�

2

Navi Key

Monitorissa on Navi Key -näppäin, monisuuntainen ohjain, jonka avulla voi navigoida kuvaruutua (OSD) -valikossa�

Navi Key

2-2

Navi Key -näppäimen oletusasetukset ovat seuraavat�

Navi Key Hot Key

(Kun OSD-valikko on Pois)

Keskipainike OSD-päävalikko

Perustoiminnat

(Kun OSD-valikko on Päällä)

■ Alivalikkoihin siirtyminen

■ Valinnan tai asetuksen vahvistaminen

OSD-asetus

2-3

2-2

OSD-asetus

Navi Key

Ylös

Alas

Vasen

Oikea

Hot Key

(Kun OSD-valikko on Pois)

Game Mode (Pelitila) ■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi valinnan ja poistuaksesi�

■ Säädä painamalla

Ylös- ja Alaspainikkeita�

■ Paina Vasenpainiketta peruaksesi esikatselun ja poistuaksesi käyttämättä tilatehostetta�

Screen Assistance

(Näyttöavustus)

Alarm Clock

(Herätyskello)

Input Source

(Tulolähde)

■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi valinnan ja poistuaksesi�

■ Säädä painamalla

Ylös- ja Alaspainikkeita�

■ Paina vasenta painiketta peruuttaaksesi esikatselun ja poistuaksesi�

■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi valinnan ja poistuaksesi�

■ Paina Ylös- ja

Alas-painikkeita valitaksesi�

■ Paina Vasenta painiketta peruaksesi esikatselun ja poistuaksesi�

■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi valinnan ja poistuaksesi�

■ Paina Ylös- ja

Alas-painikkeita valitaksesi�

■ Paina Vasenpainiketta poistuaksesi�

Perustoiminnat

(Kun OSD-valikko on Päällä)

■ Toimintovalikkojen ja kohteiden valitseminen

■ Ylöspäin säätöjen salliminen toimintoarvoissa

■ Toimintovalikkojen ja kohteiden valitseminen

■ Alaspäin säätöjen salliminen toimintoarvoissa

■ Toimintovalikkojen ja kohteiden valitseminen

■ Poistuminen nykyisestä valikosta

■ Toimintovalikkojen ja kohteiden valitseminen

■ Alivalikkoihin siirtyminen

2-3

2-4

Käyttäjät voivat siirtyä OSD-valikkoon mukauttamaan omia Navi Key Hot Key

-valintojaan�

Alla lisää Hot Key -valintoja�

Navi Key Hot Key -valinnat

Brightness

(Kirkkaus)

Toiminnat

■ Paina Keskipainiketta tallentaaksesi arvon ja poistuaksesi�

■ Säädä painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita

■ Paina vasenta painiketta peruuttaaksesi esikatselun ja poistuaksesi�

Refresh Rate

(Virkistystaajuus)

■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi valinnan ja poistuaksesi�

■ Kytke tämä toiminto päälle painamalla oikeapainiketta ja pois päältä painamalla vasenpainiketta�

Information on Screen

(Tiedot näyttöruudulla)

■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi valinnan ja poistuaksesi�

■ Kytke tämä toiminto päälle painamalla oikeapainiketta ja pois päältä painamalla vasenpainiketta�

OSD-asetus

2-5

2-4

OSD-asetus Navi Key -näppäimellä

Paina Navi Keyn keskinäppäintä käynnistääksesi kuvaruutu (OSD) -valikon päävalikon� Viritä haluttuihin toimintovalikkoihin Ylös-, Alas-, Vasen-, Oikeapainikkeilla tarpeittesi mukaan�

OSD-asetus h GAMING (PELAAMINEN)

1� tason valikko 2�/3� tason valikko

Game Mode

(Pelitila)

Night Vision

(Yönäkö)

User (Käyttäjä)

FPS

Racing (Kilpa-ajo)

RTS

RPG

Kuvaus

Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita�

Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita�

Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita�

Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita�

Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita�

■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai Alas-painikkeilla�

■ Paina Keski-painiketta vahvistaaksesi ja käyttääksesi tilatyyppiä�

OFF (POIS) ■ Tämä toiminto optimoi taustan kirkkauden ja se on suositeltava FPS-peleille�

Normal (Normaali)

Strong (Voimakas)

Response Time

(Vasteaika)

Strongest (Voimakkain)

A�I�

Normal (Normaali)

Fast (Nopea)

Fastest (Nopein)

■ Käyttäjät voivat säätää vasteaikaa kaikissa tiloissa�

■ Vasteaika näkyy himmennettynä, kun liikesumeuden esto on käytössä�

■ Vasteaika on asetettava Nopea-tilaan, kun liikesumeuden esto otetaan pois käytöstä�

2-5

2-6

1� tason valikko 2�/3� tason valikko

Anti Motion Blur

(Liikesumeuden esto)

Refresh Rate

(Virkistystaajuus)

(POIS)

(PÄÄLLÄ)

Location

(Sijainti)

OFF (POIS)

ON (PÄÄLLE)

Vasen ylä

Oikea ylä

Vasen ala

Oikea ala

Alarm Clock

(Herätyskello)

Screen

Assistance

(Näyttöavustus)

FreeSync

Location

(Sijainti)

Vasen ylä

Oikea ylä

Vasen ala

Oikea ala

OFF (POIS)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Ei mitään)

Icon

(Kuvake)

Position

(Sijainti)

Reset

(Nollaa)

00:01–99:59

(POIS)

(PÄÄLLÄ)

Kuvaus

■ Kun liikesumeuden esto on käytössä,

HDCR:ää ja Kirkkautta ei voi ottaa käyttöön ja ne näkyvät himmennettyinä�

■ Vasteaika näkyy himmennettynä, kun liikesumeuden esto on käytössä�

■ Liikesumeuden esto on asetettava POIStilaan, kun FreeSync synkronointi on asetettu

PÄÄLLÄ-tilaan�

■ Käyttäjät voivat säätää virkistystaajuutta kaikissa tiloissa�

■ Oletusvirkistystaajuuden sijainti on ylhäällä vasemmalla� Sijaintia voi säätää OSD-valikossa� Vahvista ja ota virkistystaajuuden sijainti käyttöön painamalla Keski-painiketta�

■ Tämä monitori seuraa ja toimii käyttöjärjestelmän esiasetetulla näytön virkistystaajuudella�

■ Käyttäjät voivat säätää herätyskelloa kaikissa tiloissa�

■ Paina ajan asettamisen jälkeen Keskipainiketta aktivoidaksesi ajastimen�

■ Oletus-herätyskellon sijainti on Vasen ylä�

Käyttäjät voiva valita oman sijainnin�

■ Käyttäjät voivat säätää näyttöavustusta kaikissa tiloissa�

■ Näyttöavustuksen oletus on Ei mitään�

■ FreeSync estää näytön repeämisen

■ DisplayPort tai HDMI on oletuksena PÄÄLLÄ ja ne voidaan asettaa PÄÄLLE/POIS kaikissa tiloissa, kaikissa resoluutioissa, kaikilla tulolähteillä ja kaikilla virkistystaajuuksilla�

■ Liikesumeuden esto otetaan pois käytöstä, kun FreeSync on otettu käyttöön�

OSD-asetus

2-7

2-6

OSD-asetus h Professional (Ammattimainen)

1� tason valikko 2� tason valikko

Pro Mode (Protila)

User (Käyttäjä)

Reader (Lukija)

Cinema (Elokuva)

Kuvaus

Oletustila� Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita�

Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita�

Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita�

Designer

(Suunnittelija)

HDR

Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita�

Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita�

■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai Alas-painikkeilla�

■ Paina Keski-painiketta vahvistaaksesi ja käyttääksesi tilatyyppiä�

Eye Saver

(Silmiensäästäjä)

HDCR

(POIS)

(PÄÄLLÄ)

(POIS)

(PÄÄLLÄ)

■ Silmiensäästäjä suojaa silmiäsi siniseltä valolta�

Käyttöön otettuna Silmiensäästäjä säätää näytön värilämpötilan keltaisemmaksi hehkuksi�

■ Käyttäjät voivat säätää Silmiensäästäjää kaikissa tiloissa�

■ Kun Pro-tilaksi on asetettu Lukija, Silmiensäästäjän käyttöönotto on pakollinen�

■ Käyttäjät voivat säätää HDCR:ää kaikissa tiloissa�

■ HDCR-parantaa kuvanlaatua suurentamalla kuvien kontrastia�

■ Kun HDCR on asetettu PÄÄLLE, Kirkkaus näkyy himmennettynä�

■ HDCR:ää ja Liike-epäterävyyden estoa ei voi ottaa käyttöön samanaikaisesti�

Anti Motion Blur

(Liikesumeuden esto)

(POIS)

(PÄÄLLÄ)

■ Kun liikesumeuden esto on käytössä, HDCR:ää ja Kirkkautta ei voi ottaa käyttöön ja ne näkyvät himmennettyinä�

■ Vasteaika näkyy himmennettynä, kun liikesumeuden esto on käytössä�

■ Liikesumeuden esto on asetettava POIS-tilaan, kun

FreeSync synkronointi on asetettu PÄÄLLÄ-tilaan�

Image

Enhancement

(Kuvanparannus)

OFF (POIS)

Weak (Heikko)

Medium (Keskitaso)

Strong (Voimakas)

Strongest

(Voimakkain)

■ Kuvanparannus korostaa kuvan reunoja niiden terävyyden parantamiseksi�

■ Käyttäjät voivat säätää Kuvanparannusta kaikissa tiloissa�

2-7

2-8 h Image (Kuva)

1� tason valikko

2�/3� tason valikko

Brightness

(Kirkkaus)

0-100

Contrast

(Kontrasti)

Sharpness

(Terävyys)

0-100

0-5

Color

Temperature

(Värilämpötila)

Screen Size

(Näytön koko)

Cool (Viileä)

Normal (Normaali)

Warm (Lämmin)

Customization

(Mukauttaminen)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Automaattinen)

4:3

16:9

Kuvaus

■ Käyttäjät voivat säätää kirkkautta Käyttäjä-,

RTS-, RPG- ja Lukija-tilassa�

■ Kirkkaus näkyy himmennettynä, kun liikesumeuden esto tai HDCR on otettu käyttöön�

■ Käyttäjät voivat säätää Kontrastia kaikissa tiloissa�

■ Käyttäjät voivat säätää Terävyyttä kaikissa tiloissa�

■ Terävyys parantaa kuvien selkeyttä ja yksityiskohtia�

■ Värilämpötilan oletus on Normaali�

■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai

Alas-painikkeilla�

■ Paina Keski-painiketta vahvistaaksesi ja käyttääksesi tilatyyppiä�

■ Käyttäjät voivat säätä Värilämpötilaa

Mukauttaminen-tilassa�

■ Käyttäjät voivat säätää Näytön kokoa kaikissa tiloissa, kaikilla kuvatarkkuuksilla ja millä tahansa virkistystaajuudella�

■ Oletus on Automaattinen� h Input Source (Tulolähde)

1� tason valikko

HDMI1

HDMI2

DP

Type C (Tyyppi C)

2�/3� tason valikko Kuvaus

Käyttäjät voivat säätää Tulolähdettä kaikissa tiloissa� h Navi Key (Navigointinäppäin)

1� tason valikko 2� tason valikko

Ylös / Alas /

Vasen / Oikea

OFF (POIS)

Brightness (Kirkkaus)

Game Mode (Pelitila)

Screen Assistance (Näyttöavustus)

Alarm Clock (Herätyskello)

Input Source (Tulolähde)

Refresh Rate (Virkistystaajuus)

Information on Screen (Tiedot näyttöruudulla)

Kuvaus

■ Ylös-painikkeen oletus on Pelitila�

■ Alas-painikkeen oletus on

Näyttöavustus�

■ Vasen-painikkeen oletus on

Herätyskello�

■ Oikea-painikkeen oletus on

Tulolähde�

■ Kaikkia Navi Key -kohteita voi säätää OSD-valikolla�

OSD-asetus

2-9

2-8

OSD-asetus h Setting (Asetus)

1� tason valikko 2� tason valikko

Kieli 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Lisää kieliä tulossa pian)

0–5 Transparency

(Läpinäkyvyys)

OSD Time

Out (OSDaikakatkaisu)

RGB LED

5–30 s

(POIS)

(PÄÄLLÄ)

Information on

Screen (Tiedot näyttöruudulla)

Reset (Nollaa)

(POIS)

(PÄÄLLÄ)

YES (KYLLÄ)

NO (EI)

Kuvaus

■ Kielen tehtaan oletusasetus on englanti�

■ Käyttäjien on painettava Keski-painiketta kieliasetuksen vahvistamiseksi ja käyttöön ottamiseksi�

■ Kieli on itsenäinen asetus� Käyttäjän oma kieliasetus ohittaa tehtaan oletuksen� Kun käyttäjä asettaa Nollaa-valinnan Kyllä-tilaan, kieltä ei muuteta�

Käyttäjät voivat säätää Läpinäkyvyyttä kaikissa tiloissa�

Käyttäjät voivat säätää OSD:n aikakatkaisua kaikissa tiloissa�

Käyttäjät voivat säätää RGB LED -tila Päälle tai Pois�

Oletus on PÄÄLLÄ�

* Ei tueta näytöille MAG272C, MAG272CQP,

MAG272, MAG272QP

■ Tiedot monitorin tilasta näytetään näytön oikealla puolella�

■ Käyttäjät voivat ottaa Tiedot käyttöön tai pois käytöstä näyttöruudulla� Oletus on POIS�

Käyttäjät voivat nollata ja palauttaa asetuksia alkuperäiseen OSD-oletukseen kaikissa tiloissa�

2-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals