Ekrāna izvēlnes iestatīšana. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Ekrāna izvēlnes iestatīšana. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.

SVARĪGI!

Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

2

Navigācijas taustiņš

Monitoram ir navigācijas taustiņš, daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz pārvietoties izvēlnē On-Screen Display (OSD - ekrāna izvēlne).

Navigācijas taustiņš

2-2

Tālāk norādīti navigācijas taustiņa noklusējuma iestatījumi.

Navigācijas taustiņš

Karstais taustiņš

(Kad ekrāna izvēlne ir izslēgta)

Vidējā poga Ekrāna izvēlnes galvenā izvēlne

Pamatdarbības

(Kad ekrāna izvēlne ir ieslēgta)

■ Apakšizvēlnes

■ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-3

2-2

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Navigācijas taustiņš

Uz augšu

Uz leju

Karstais taustiņš

(Kad ekrāna izvēlne ir izslēgta)

Game Mode

(Spēļu režīms)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas Uz augšu un Uz leju.

■ Nospiediet pogu

Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu, nelietojot režīma efektu.

Screen Assistance

(Ekrāna palīdzība)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas Uz augšu un Uz leju.

■ Nospiediet pogu

Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu.

Pamatdarbības

(Kad ekrāna izvēlne ir ieslēgta)

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Funkciju vērtību augšupvērsta regulēšana

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Funkciju vērtību lejupvērsta regulēšana

Pa kreisi Alarm Clock

(Modinātājs)

Pa labi Input Source

(Ievades avots)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Lai atlasītu, nospiediet pogas Uz augšu un

Uz leju.

■ Nospiediet pogu

Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu.

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Iziešana no pašreizējās izvēlnes

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Lai atlasītu, nospiediet pogas Uz augšu un

Uz leju.

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai izietu.

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Apakšizvēlnes

2-3

2-4

Lietotāji var piekļūt ekrāna izvēlnei, lai pielāgotu savus navigācijas taustiņa karstos taustiņus.

Citas karsto taustiņu opcijas ir norādītas tālāk.

Navigācijas taustiņa karsto taustiņu opcijas Darbības

Brightness

(Spilgtums)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai saglabātu un izietu.

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas Uz augšu un Uz leju.

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu.

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Nospiediet pogu Pa labi, lai ieslēgtu šo funkciju, un Pa kreisi, lai to izslēgtu.

Information on

Screen (Ekrāna informācija)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Nospiediet pogu Pa labi, lai ieslēgtu šo funkciju, un Pa kreisi, lai to izslēgtu.

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-5

2-4

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Ekrāna izvēlnes iestatīšana, izmantojot navigācijas taustiņu

Nospiediet navigācijas taustiņa vidējo pogu, lai palaistu ekrāna izvēlnes galveno izvēlni. Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, Pa kreisi, Pa labi, lai noregulētu nepieciešamās funkciju izvēlnes atbilstoši jūsu personiskajām preferencēm.

h GAMING (SPĒLES)

1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne

Game Mode

(Spēļu režīms)

User (Lietotājs)

FPS

Night Vision

(Nakts redzamība)

Apraksts

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Racing (Sacīkstes)

RTS

OFF (IZSLĒGTS)

Normal (Normāls)

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

RPG Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

■ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu.

■ Šī funkcija optimizē fona spilgtumu un ir ieteicama FPS spēlēm.

Response Time

(Atbildes laiks)

Strong (Spēcīgs)

Strongest (Spēcīgākais)

A�I�

Normal (Normāls)

Fast (Ātrs)

Fastest (Ātrākais)

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Atbildes laiku.

■ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks, kamēr ir iespējots Pretkustības kontūras.

■ Atbildes laiks ir jāiestata uz Ātrs pēc tam, kad ir atspējots Pretkustības kontūrasn.

2-5

2-6

1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne

Anti Motion Blur

(Pretkustības kontūras) vieta)

60:00

(IZSLĒGTS)

(IESLĒGTS)

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

Location

(Atrašanās vieta)

Pa kreisi augšā

Pa labi augšā

Pa kreisi apakšā

Pa labi apakšā

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Alarm Clock

(Modinātājs)

Screen Assistance

(Ekrāna palīdzība)

FreeSync

Location

(Atrašanās

None (Nav)

Icon (Ikona)

Pa kreisi augšā

Pa labi augšā

Pa kreisi apakšā

Pa labi apakšā

OFF (IZSLĒGTS)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

Position

(Pozīcija)

Reset

(Atiestatīt)

(IZSLĒGTS)

Apraksts

■ Ja Pretkustības kontūras ir aktivizēts,

HDCR un Spilgtumu nevar iespējot un tie tiek iezīmēti pelēki.

■ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks, kamēr ir iespējots Pretkustības kontūras.

■ Pretkustības kontūras ir jāiestata uz

IZSLĒGTS, kamēr iestatījums FreeSync ir iestatīts uz IESLĒGTS.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Atsvaidzināšanas intensitāti.

■ Noklusējuma Atsvaidzināšanas intensitāte atrašanās vieta ir pa kreisi augšā. Ekrāna izvēlnē atrašanās vieta ir regulējama. Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu Atsvaidzināšanas intensitāte Atrašanās vieta.

■ Šis monitors ievēro un darbojas, izmantojot operētājsistēmas iepriekš iestatīto Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāti.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Modinātāju.

■ Pēc laika iestatīšanas nospiediet vidējo pogu, lai aktivizētu taimeri.

■ Noklusējuma Modinātāja atrašanās vieta ir pa kreisi augšā. Lietotāji var izvēlēties savu atrašanās vietu.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Ekrāna palīdzību.

■ Ekrāna palīdzība noklusējums ir Nav.

(IESLĒGTS)

■ FreeSync novērš ekrāna pārrāvumus

■ DisplayPort vai HDMI noklusējums ir IESLĒGTS un to var regulēt uz

IESLĒGTS/IZSLĒGTS jebkurā režīmā, jebkurā izšķirtspējā, jebkurā ievades avotā un jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas intensitātē.

■ Pretkustības kontūras tiek atspējots, ja ir iespējots FreeSync.

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-7

2-6

Ekrāna izvēlnes iestatīšana h Professional (Profesionāls)

1. līmeņa izvēlne 2. līmeņa izvēlne

Pro Mode

(Profesionālais režīms)

User (Lietotājs)

Reader (Lasītājs)

Apraksts

Noklusējuma režīms Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Cinema (Kino)

Designer (Noformētājs)

HDR

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

■ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu.

Eye Saver

(Acu saudzētājs)

(IZSLĒGTS)

HDCR

(IESLĒGTS)

(IZSLĒGTS)

(IESLĒGTS)

■ Acu saudzētājs aizsargā acis pret zilo gaismu. Ja šis iestatījums ir aktivizēts,

Acu saudzētājs pielāgo ekrāna krāsas temperatūru, lai tā būtu dzeltenāka.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Acu saudzētāju.

■ Ja Profesionālais režīms ir iestatīts uz

Lasītājs, ir obligāti jāiespējo Acu saudzētājs.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot HDCR.

■ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot attēlu kontrastu.

■ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS,

Spilgtums tiek iezīmēts pelēks.

■ HDCR un Pretkustības kontūras nevar iespējot vienlaicīgi.

Anti Motion Blur

(Pretkustības kontūras)

Image

Enhancement

(Attēla uzlabošana)

(IZSLĒGTS)

(IESLĒGTS)

OFF (IZSLĒGTS)

Weak (Vājš)

Medium (Vidējs)

Strong (Spēcīgs)

Strongest (Spēcīgākais)

■ Ja Pretkustības kontūras ir aktivizēts, HDCR un Spilgtumu nevar iespējot un tie tiek iezīmēti pelēki.

■ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks, kamēr ir iespējots Pretkustības kontūras.

■ Pretkustības kontūras ir jāiestata uz

IZSLĒGTS, kamēr iestatījums FreeSync ir iestatīts uz IESLĒGTS.

■ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai uzlabotu tā pievilcību.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Attēla uzlabošanu.

2-7

2-8 h Image (Attēls)

1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne

Brightness

(Spilgtums)

0-100

Contrast

(Kontrasts)

Sharpness

(Asums)

Color

Temperature

(Krāsu temperatūra)

0-100

Apraksts

■ Lietotāji var regulēt Spilgtumu režīmos

Lietotājs, RTS, RPG un Lasītājs.

■ Spilgtums tiek iezīmēts pelēks, ja Pretkustības kontūras vai HDCR tiek iespējotas.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Kontrastu.

0-5 ■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Asumu.

■ Asums uzlabo attēlu dzidrumu un detaļas.

Cool (Vēss)

Normal (Normāls)

Warm (Silts)

Customization

(Pielāgošana)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

■ Krāsu temperatūras noklusējums ir Normāls.

■ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu.

■ Lietotāji var pielāgot Krāsu temperatūru

Pielāgošanas režīmā.

Screen Size

(Ekrāna izmērs)

Auto (Automātiski)

4:3

16:9

■ Lietotāji var regulēt Ekrāna izmēru jebkurā režīmā, jebkurā izšķirtspējā un jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas intensitātē.

■ Noklusējums ir Automātiski.

h Input Source (Ievades avots)

1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne

HDMI1

HDMI2

DP

Type C (C veids)

Apraksts

Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades avotu.

h Navi Key (Navigācijas taustiņš)

1. līmeņa izvēlne 2. līmeņa izvēlne

Uz augšu/ Uz leju/ Pa kreisi/

Pa labi

OFF (IZSLĒGTS)

Brightness (Spilgtums)

Game Mode (Spēļu režīms)

Screen Assistance

(Ekrāna palīdzība)

Alarm Clock (Modinātājs)

Input Source (Ievades avots)

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

Information on Screen

(Ekrāna informācija)

Apraksts

■ Pogas Uz augšu noklusējums ir Spēļu režīms.

■ Pogas Uz leju noklusējums ir Ekrāna palīdzība.

■ Pogas Pa kreisi noklusējums ir

Modinātājs.

■ Pogas Pa labi noklusējums ir Ievades avots.

■ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni.

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-9

2-8

Ekrāna izvēlnes iestatīšana h Setting (Iestatīšana)

1. līmeņa izvēlne 2. līmeņa izvēlne

Valoda 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Drīz būs vairāk valodu)

0~5 Transparency

(Caurspīdīgums)

OSD Time Out

(Ekrāna izvēlnes taimauts)

RGB LED

5-30s

(IZSLĒGTS)

(IESLĒGTS)

Apraksts

■ Valodas rūpnīcas noklusējums ir angļu.

■ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu Valoda, lietotājiem jānospiež vidējā poga.

■ Valoda ir neatkarīgs iestatījums. Lietotāja valodas iestatījums ignorē rūpnīcas noklusējumu. Kad lietotāji iestatījuši Atiestatīt uz Jā, valoda netiek mainīta.

Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Caurspīdīgumu.

Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ekrāna izvēlnes taimautu.

Information on

Screen (Ekrāna informācija)

(IZSLĒGTS)

(IESLĒGTS)

Reset (Atiestatīt) YES (JĀ)

NO (NĒ)

Lietotāji var pielāgot RGB LED uz Ieslēgts vai

Izslēgts.

Noklusējums ir IESLĒGTS.

* Netiek atbalstīts ierīcēm MAG272C, MAG272CQP,

MAG272, MAG272QP

■ Monitora statusa informācija tiek parādīta ekrāna labajā pusē.

■ Lietotāji var iespējot vai atspējot Ekrāna informācija. Noklusējums ir IZSLĒGTS.

Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes noklusējuma iestatījumus.

2-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals