OSD sąranka. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

OSD sąranka. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

OSD sąranka

Šiame skyriuje pateikiama svarbiausia informacija apie OSD sąranką.

SVARU!

Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

2

Naršymo klavišas

Monitorius turi naršymo klavišą – daugiakryptį valdiklį, kuris leidžia naršyti ekraniniame

(OSD) meniu.

Naršymo klavišas

2-2

Toliau pateikiamos naršymo klavišo numatytosios nuostatos.

Naršymo klavišas

Vidurinis mygtukas

Spartusis klavišas

(Kai OSD meniu yra išjungtas)

Pagrindinis OSD meniu

Pagrindiniai veiksmai

(Kai OSD meniu yra įjungtas)

■ Papildomų meniu atidarymas

■ Pasirinkimo arba nuostatos patvirtinimas

OSD sąranka

2-3

2-2

OSD sąranka

Naršymo klavišas

Aukštyn

Žemyn

Kairėn

Dešinėn

Spartusis klavišas

(Kai OSD meniu yra išjungtas)

Game Mode

(Žaidimo režimas)

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Norėdami sureguliuoti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn.

■ Norėdami atšaukti peržiūrą ir uždaryti meniu nepritaikę jokio režimo efekto, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn.

Screen Assistance

(Ekrano pagalba)

Alarm Clock

(Žadintuvas)

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Norėdami sureguliuoti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn.

■ Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn.

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Norėdami pasirinkti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn.

■ Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn.

Input Source

(Įvesties šaltinis)

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Norėdami pasirinkti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn.

■ Norėdami uždaryti , paspauskite mygtuką su rodykle kairėn.

Pagrindiniai veiksmai

(Kai OSD meniu yra įjungtas)

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Leidžia nustatyti aukštesnes funkcijų vertes

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Leidžia nustatyti žemesnes funkcijų vertes

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Rodomo meniu uždarymas

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Papildomų meniu atidarymas

2-3

2-4

Naudotojai gali atidaryti OSD meniu ir patys suprogramuoti savus naršymo sparčiuosius klavišus.

Toliau pateikiama daugiau sparčiųjų klavišų parinkčių.

Naršymo sparčiųjų klavišų parinktys

Brightness

(Šviesumas)

Veiksmai

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte vertę ir uždarytumėte meniu.

■ Norėdami sureguliuoti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn.

■ Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn.

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Paspauskite mygtuką su rodykle dešinėn, jei norite įjungti šią funkciją, arba mygtuką su rodykle kairėn, kad ją išjungtumėte.

Information of Screen

(Ekrane rodoma informacija)

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu.

■ Paspauskite mygtuką su rodykle dešinėn, jei norite įjungti šią funkciją, arba mygtuką su rodykle kairėn, kad ją išjungtumėte.

OSD sąranka

2-5

2-4

OSD sąranka

OSD sąranga naudojant naršymo klavišą

Paspauskite vidurinį naršymo klavišo mygtuką, jei norite atidaryti pagrindinį ekraninį

(OSD) meniu. Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn sureguliuokite pageidaujamų funkcijų meniu pagal savo asmenines reikmes.

h

GAMING (Žaidimas)

1-o lygio meniu 2-o / 3-io lygio meniu

Game Mode

(Žaidimo režimas)

User (Naudotojo nustatytas)

FPS

Racing (Lenktynės)

RTS

RPG

Night Vision

(Naktinis regėjimas)

Response Time

(Reakcijos laikas)

A�I�

Normal (Normalus)

Fast (Greitas)

Fastest (Greičiausias)

Aprašas

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

OFF (Išjungti)

Normal (Normalus)

■ Ši funkcija optimizuota foninį apšvietimą ir yra rekomenduojama žaidžiant FPS žaidimus.

Strong (Intensyvus)

Strongest (Intensyviausias)

■ Naudotojas gali nustatyti reakcijos laiką veikiant bet kuriam režimui.

■ Reakcijos laiko parinktis bus pilka ir neveiks, jei bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija.

■ Išjungus Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkciją, reikia pasirinkti reakcijos laiko nuostatą Greitas.

2-5

2-6

1-o lygio meniu 2-o / 3-io lygio meniu

Anti Motion Blur

(Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas)

(Išjungti)

(Įjungti)

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

Location

(Vieta)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Viršuje, kairėje

Viršuje, dešinėje

Apačioje, kairėje

Apačioje, dešinėje

Alarm Clock

(Žadintuvas)

Screen

Assistance

(Ekrano pagalba)

FreeSync

Location

(Vieta)

Viršuje, kairėje

Viršuje, dešinėje

Apačioje, kairėje

Apačioje, dešinėje

OFF (Išjungti)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

None

(Jokios)

Icon

(Piktograma)

Position

(Padėtis)

Reset

(Atkurti)

(Išjungti)

(Įjungti)

Aprašas

■ Jei įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija, parinktys HDCR ir

Šviesumas neveiks ir bus pilkos spalvos.

■ Reakcijos laiko parinktis bus pilka ir neveiks, jei bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija.

■ Jei Adaptyvusis sinchronizavimas yra Įjungtas,

Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkciją reikia išjungti pasirenkant nuostatą Išjungti.

■ Naudotojas gali nustatyti atnaujinimo dažnį veikiant bet kuriam režimui.

■ Numatytoji atnaujinimo dažnio rodymo vieta yra viršuje, kairėje. Padėtį galima nustatyti

OSD meniu. Paspauskite vidurinį mygtuką, kad atnaujinimo dažnio vieta būtų patvirtinta ir nustatyta.

■ Šis monitorius naudoja ir veikia operacinės sistemos iš anksto nustatytu ekrano atnaujinimo dažniu.

■ Naudotojas gali nustatyti žadintuvą veikiant bet kuriam režimui.

■ Nustatę laiką, paspauskite vidurinį mygtuką, kad laikmatis pradėtų veikti.

■ Numatytoji žadintuvo rodymo vieta yra viršuje, kairėje. Naudotojas gali pats pasirinkti vietą.

■ Naudotojas gali nustatyti ekrano pagalbos funkciją veikiant bet kuriam režimui.

■ Numatytoji ekrano pagalbos funkcijos nuostata yra Jokios.

■ „FreeSync“ neleidžia iškraipyti vaizdo ekrane.

■ Numatytoji nuostatos „DisplayPort“ arba HDMI parinktis yra Įjungti ir ją galima Įjungti / Išjungti esant bet kokiam režimui, bet kokiam įvesties

šaltiniui ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui.

■ Jei FreeSync bus įjungtas, funkcija Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas neveiks.

OSD sąranka

2-7

2-6

OSD sąranka h

Professional (Profesionalusis nustatymas)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu

Pro Mode

(Profesionalo režimas)

User

(Naudotojo nustatytas)

Reader (Skaitytojas)

Aprašas

Numatytasis režimas. Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Cinema (Kinas)

Designer (Dizaineris)

HDR

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

Eye Saver

(Regėjimą tausojantis režimas)

(Išjungti)

(Įjungti)

HDCR

(Išjungti)

(Įjungti)

■ Regėjimą tausojantis režimas saugo akis nuo mėlynos spalvos apšvietimo. Įjungus

Regėjimą tausojantį režimą, nustatoma šiltesnė

(geltonesnė) ekrano spalvų temperatūra.

■ Naudotojas gali nustatyti regėjimą tausojantį režimą veikiant bet kuriam režimui.

■ Pasirinkus Profesionalo režimo nuostatą

Skaitytojas, privaloma įjungti Regėjimą tausojantį režimą.

■ Naudotojas gali nustatyti HDCR veikiant bet kuriam režimui.

■ HDCR funkcija gerina vaizdo kokybę didindama vaizdų kontrastingumą.

■ Kai HDCR yra Įjungta, Šviesumo funkcija bus pilka ir neveiks.

■ Vienu metu HDCR ir Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcijų naudoti negalima.

Anti Motion Blur

(Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas)

Image

Enhancement

(vaizdo tobulinimas)

(Išjungti)

(Įjungti)

OFF (Išjungti)

Weak (Silpnas)

Medium (Vidutinis)

Strong (Intensyvus)

Strongest

(Intensyviausias)

■ Jei įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija, parinktys HDCR ir Šviesumas neveiks ir bus pilkos spalvos.

■ Reakcijos laiko parinktis bus pilka ir neveiks, jei bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija.

■ Jei Adaptyvusis sinchronizavimas yra Įjungtas,

Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkciją reikia išjungti pasirenkant nuostatą Išjungti.

■ Funkcija vaizdo tobulinimas koreguoja vaizdų pakraščius, kad jie būtų ryškesni.

■ Naudotojas gali nustatyti vaizdo tobulinimo funkciją veikiant bet kuriam režimui.

2-7

2-8 h

Image (Vaizdas)

1-o lygio meniu 2-o / 3-io lygio meniu

Brightness

(Šviesumas)

0-100

Contrast

(Kontrastas)

Sharpness

(Ryškumas)

Color

Temperature

(Spalvų temperatūra)

Screen Size

(Ekrano formatas)

0-100

0-5

Cool (Šalta)

Normal (Normalus)

Warm (Šilta)

Custamization

(Pritaikymas)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Automatinis)

4:3

16:9

Aprašas

■ Naudotojas gali reguliuoti Šviesumą esant

Naudotojo, RTS, RPG ir Skaitytojo režimams.

■ Šviesumo funkcija bus pilka ir neveiks, jei įjungsite Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo arba HDCR funckiją.

■ Naudotojas gali nustatyti kontrastą veikiant bet kuriam režimui.

■ Naudotojas gali nustatyti ryškumą veikiant bet kuriam režimui.

■ Ryškumas gerina vaizdų ryškumą ir išryškina detales.

■ Numatytoji Spalvų temperatūros nuostata yra

Normali.

■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

■ Naudotojas gali reguliuoti Spalvų temperatūrą veikiant Pritaikymo režimui.

■ Naudotojas gali nustatyti ekrano formatą esant bet kokiam režimui, bet kokiai skiriamajai gebai ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui.

■ Numatytoji nuostata yra Automatinis.

h

Input Source (Įvesties šaltinis)

1-o lygio meniu 2-o / 3-io lygio meniu

HDMI1

HDMI2

DP

Type C (C tipas)

Aprašas

Naudotojas gali nustatyti įvesties šaltinį veikiant bet kuriam režimui.

h

Navi Key (Naršymo klavišas)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu

Aukštyn /

Žemyn / Kairėn /

Dešinėn

OFF (Išjungti)

Brightness (Šviesumas)

Game Mode (Žaidimo režimas)

Screen Assistance (Ekrano pagalba)

Alarm Clock (Žadintuvas)

Input Source (Įvesties šaltinis)

Refresh Rate (Atnaujinimo dažnis)

Information of Screen

(Ekrane rodoma informacija)

Aprašas

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko aukštyn parinktis yra žaidimų režimas.

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko žemyn parinktis yra Ekrano pagalba.

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko kairėn parinktis yra Žadintuvas.

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko dešinėn parinktis yra Įvesties

šaltinis.

■ Visus naršymo klavišo elementus galima perprogramuoti atidarius

OSD meniu.

OSD sąranka

2-9

2-8

OSD sąranka h

Setting (Nuostata)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu

Kalba 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Netrukus bus daugiau kalbų)

0~5 Transparency

(Skaidrumas)

OSD Time Out

(OSD rodymo trukmė)

RGB LED

(RGB šviesos diodai)

5–30 s

(Išjungti)

(Įjungti)

Information of Screen

(Ekrane rodoma informacija)

Reset (Atkurti)

(Išjungti)

(Įjungti)

YES (TAIP)

NO (Ne)

Aprašas

■ Numatytoji Kalbos nuostata yra Anglų.

■ Naudotojas privalo paspausti vidurinį mygtuką, kad patvirtintų Kalbos nuostatą.

■ Kalba yra atskira nuostata. Naudotojo nustatyta kalba pakeis gamyklos nuostatą. Jei naudotojas nustatys funkcijos Atkurti parinktį Taip, Kalba nebus pakeista.

Naudotojas gali nustatyti skaidrumą veikiant bet kuriam režimui.

Naudotojas gali nustatyti OSD rodymo trukmę veikiant bet kuriam režimui.

Naudotojas gali nustatyti dvi RGB šviesos diodų nuostatas – Įjungti arba Išjungti.

Numatytoji nuostata yra Įjungti.

* Nepalaikoma modeliuose MAG272C, MAG272CQP,

MAG272, MAG272QP

■ Informacija apie monitoriaus būseną bus rodoma dešinėje ekrano pusėje.

■ Naudotojas funkciją Ekrane rodoma informacija gali įjungti arba išjungti. Numatytoji nuostata yra Išjungti.

Naudotojas gali pasirinkti atkūrimo funkciją ir atkurti numatytąsias OSD nuostatas esant bet kokiam režimui.

2-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals