OSD-oppsett. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

OSD-oppsett. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

OSD-oppsett

Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om oppsett på skjermmenyene�

VIKTIG

All informasjon kan endres uten forvarsel�

2

Navi-tast

Skjermen har en Navi-tast, en fler-retningskontroll som hjelper deg med å navigere på skjermmenyen (OSD)�

Navi-tast

2-2

Navi-tastens standardinnstillingene er som følger�

Navi-tast

Midtknapp

Hurtigtast

(Når skjermmenyen er AV)

Hoved-skjermmeny

Grunnleggende betjening

(Når skjermmenyen er PÅ)

■ Gå inn i undermenyer

■ Bekrefte et valg eller en innstilling

OSD-oppsett

2-3

2-2

OSD-oppsett

Navi-tast

Opp

Ned

Venstre

Høyre

Hurtigtast

(Når skjermmenyen er AV)

Game Mode

(Spillmodus)

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for å justere�

■ Trykk Venstreknappen for

å avbryte forhåndsvisning og avslutte uten å bruke moduseffekt.

Screen Assistance

(Skjermhjelp)

Alarm Clock

(Alarmklokke)

Input Source

(Inngangskilde)

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for å justere�

■ Trykk Venstreknappen for

å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for å velge�

■ Trykk Venstreknappen for

å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for å velge�

■ Trykk Venstreknappen for å avslutte�

Grunnleggende betjening

(Når skjermmenyen er PÅ)

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Justere funksjonsverdier oppover

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Justere funksjonsverdier nedover

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Avslutte gjeldende meny

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Gå inn i undermenyer

2-3

2-4

Brukere kan gå inn i skjermmenyen for å tilpasse sine egne Navi-hurtigtaster�

Flere hurtigtastalternativer står nedenfor�

Navi-hurtigtastalternativer

Brightness

(Lysstyrke)

Betjening

■ Trykk Midt-knappen for å lagre verdien og gå ut�

■ Trykk Opp- og Ned-knappene for å justere�

■ Trykk Venstre-knappen for å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

Refresh Rate

(Oppdateringsfrekv�)

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk høyre knapp for å slå på og venstre knapp for å slå av funksjonen�

Information on

Screen (Informasjon på skjerm)

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk høyre knapp for å slå på og venstre knapp for å slå av funksjonen�

OSD-oppsett

2-5

2-4

OSD-oppsett

Skjermoppsett via Navi-tast

Trykk Midt-knappen på Navi-tasten for å starte hovedmenyen på skjermen� Bruk knappene Opp, Ned, Venstre og Høyre til å stille inn de ønskede funksjonsmenyene til dine egne preferanser� h GAMING (SPILL)

1� nivås meny

Game Mode

(Spillmodus)

Night Vision

(Mørkesyn)

Response Time

(Responstid)

2�/3� nivås meny

User (Bruker)

FPS

Racing (Bilspill)

RTS

Beskrivelse

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

RPG

Normal

Strong (Sterk)

Alle elementer kan justeres av brukerne�

■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen�

OFF (AV) ■ Denne funksjonen optimaliser bakgrunnslysstyrken og anbefales for skytespill�

Strongest (Sterkest)

A�I�

Normal

Fast (Rask)

Fastest (Raskest)

■ Brukere kan justere Responstid i alle moduser�

■ Responstid blir gråtonet når Antibevegelsesvibrering er aktivert�

■ Responstiden må settes til Rask når

Antibevegelsesvibrering er deaktivert�

2-5

2-6

1� nivås meny

Anti Motion Blur (Antibevegelsesvibrering)

Refresh Rate

(Oppdateringsfrekv�)

Alarm Clock

(Alarmklokke)

Screen Assistance

(Skjermhjelp)

FreeSync

2�/3� nivås meny

(AV)

(PÅ)

Location

(Plassering)

Oppe til venstre

Oppe til høyre

Nede til venstre

Nede til høyre

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Plassering)

Oppe til venstre

Oppe til høyre

Nede til venstre

Nede til høyre

OFF (AV)

15:00

30:00

45:00

60:00

None

(Ingen)

Icon (Ikon)

Position

(Plassering)

Reset

(Tilbakestill)

00:01~99:59

(AV)

(PÅ)

Beskrivelse

■ Når Anti-bevegelsesvibrering er aktivert, kan ikke HDCR og Lysstyrke aktiveres, og de blir gråtonet�

■ Responstid blir gråtonet når Antibevegelsesvibrering er aktivert�

■ Antibevegelsesvibrering må være satt til

AV når FreeSync er satt til PÅ�

Brukere kan justere

Oppdateringsfrekvens i alle moduser�

■ Standard oppdateringsfrekvensplassering er oppe til venstre� Plasseringen kan justeres i skjermmenyen� Trykk

Midt-knappen for å bekrefte og bruke oppdateringsfrekvensplassering�

■ Denne skjermen følger og kjører med operativsystemets forhåndsdefinerte skjermoppdateringsfrekvens�

Brukere kan justere Alarmklokke i alle moduser�

■ Når tiden er stilt in, trykker du Midtknappen for å aktivere tidtakeren�

■ Standard Alarmklokkeplassering er

Oppe til venstre� Brukere kan velge plassering selv�

■ Brukere kan justere Skjermhjelp i alle moduser�

■ Standard for Skjermhjelp er Ingen�

■ FreeSync forhindrer skjermrivning

■ DisplayPort eller HDMI er som standard satt til PÅ og kan slås PÅ/AV ved alle moduser, oppløsninger, inngangskilder og skjermoppdateringsfrekvenser�

■ Antibevegelsesvibrering blir deaktivert hvis FreeSync er aktivert�

OSD-oppsett

2-7

2-6

OSD-oppsett h Professional (Profesjonell)

1� nivås meny

Pro Mode

(Pro-modus)

Eye Saver

(Øyesparing)

HDCR

Anti Motion Blur

(Antibevegelsesvibrering)

Image Enhancement

(Bildeforbedring)

2� nivås meny

User (Bruker)

Reader (Leser)

Cinema (Film)

Designer

HDR

Beskrivelse

Standardmodus� Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen�

(AV)

(PÅ)

■ Øyesparing beskytter øynene mot blått lys�

Når Øyesparing er aktivert, justeres skjermens fargetemperatur til en mer gul tone�

■ Brukere kan justere Øyesparing i alle moduser�

■ Når Pro-modus er satt til Leser, må Øyesparing aktiveres�

(AV)

(PÅ)

(AV)

(PÅ)

OFF (AV)

Weak (Svak)

Medium (Middels)

Strong (Sterk)

Strongest (Sterkest)

■ Brukere kan justere HDCR i alle moduser�

■ HDCR forbedrer bildekvaliteten ved å øke kontrasten i bilder�

■ Når HDCR er PÅ, blir Lysstyrke gråtonet�

■ HDCR og Anti-bevegelsesvibrering kan ikke aktiveres samtidig�

■ Når Anti-bevegelsesvibrering er aktivert, kan ikke HDCR og Lysstyrke aktiveres, og de blir gråtonet�

■ Responstid blir gråtonet når Antibevegelsesvibrering er aktivert�

■ Antibevegelsesvibrering må være satt til AV når

FreeSync er satt til P�

■ Bildeforbedring forbedrer bildekanter for å forbedre konturskarpheten�

■ Brukere kan justere Bildeforbedring i alle moduser�

2-7

2-8 h Image (Bilde)

1� nivås meny

Brightness

(Lysstyrke)

2�/3� nivås meny

0-100

Contrast (Kontrast) 0-100

Sharpness

(Skarphet)

0-5

Beskrivelse

■ Brukere kan justere Lysstyrke i modusene

Bruker, RTS, RPG og Leser�

■ Lysstyrke blir gråtonet når Antibevegelsesvibrering eller HDCR er aktivert�

■ Brukere kan justere Kontrast i alle moduser�

■ Brukere kan justere Skarphet i alle moduser�

■ Skarphet forbedrer klarhet og detaljer i bilder�

Color Temperature

(Fargetemperatur)

Cool (Kjølig)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Tilpassing)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Screen Size

(Skjermstørrelse)

Auto

4:3

16:9

■ Standard fargetemperatur er Normal�

■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen�

■ Brukere kan justere Fargetemperatur i

Tilpassingsmodus�

■ Brukere kan justere Skjermstørrelse i alle moduser, oppløsninger og skjermoppdateringsfrekvenser�

■ Standard er Auto� h Input Source (Inngangskilde)

1� nivås meny 2�/3� nivås meny

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

Beskrivelse

Brukere kan justere Inngangskilde i alle moduser� h Navi Key (Navi-tast)

1� nivås meny 2� nivås meny

Opp/ Ned/

Venstre/ Høyre

OFF (AV)

Brightness (Lysstyrke)

Game Mode (Spillmodus)

Screen Assistance

(Skjermhjelp)

Alarm Clock (Alarmklokke)

Input Source

(Inngangskilde)

Refresh Rate

(Oppdateringsfrekv�)

Information on Screen

(Informasjon på skjerm)

Beskrivelse

■ Opp-knappen er som standard Spillmodus�

■ Ned-knappen er som standard Skjermhjelp�

■ Standard for Venstre-knappen er

Alarmklokke�

■ Standard for Høyre-knappen er

Inngangskilde�

■ Alle delene av Navi-tasten kan justeres via skjermmenyen�

OSD-oppsett

2-9

2-8

OSD-oppsett h Setting (Innstilling)

1� nivås meny

Språk

2� nivås meny

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Flere språk kommer snart)

0~5 Transparency

(Gjennomsiktighet)

OSD Time Out

(Tidsavbrudd for skjermmenyene)

RGB LED

5~30 s

(AV)

Information on Screen

(Informasjon på skjerm)

Reset

(Tilbakestill)

(PÅ)

(AV)

(PÅ)

YES (JA)

NO (NEI)

Beskrivelse

■ Standard språk er engelsk�

■ Brukere må trykke Midt-knappen for å bekrefte og bruke valgt språk�

■ Språk er en uavhengig innstilling�

Brukernes egen språkinnstilling overstyrer fabrikkstandard� Når brukere setter

Tilbakestill til Ja, vil ikke språket endres�

Brukere kan justere Gjennomsiktighet i alle moduser�

Brukere kan justere tidsavbrudd for skjermmenyene i alle moduser�

Brukere kan sette RGB-LED til På eller Av�

Standard er P�

* Støttes ikke for MAG272C, MAG272CQP,

MAG272, MAG272QP

■ Informasjon om status til skjermen vises på høyre side av skjermen�

■ Brukeren kan aktivere eller deaktivere informasjon på skjerm� Standard er AV�

Brukere kan tilbakestille og gjenopprette innstillingene til original skjermmenystandard i alle moduser�

2-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals