Configurarea OSD. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Configurarea OSD. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

Configurarea OSD

Acest capitol vă oferă informaţii esenţiale privind confugurarea OSD.

IMPORTANT

Toate informaţiile se pot modifica fără o notificare prealabilă.

2

Tasta de navigare

Monitorul este prevăzut cu o Tastă de navigare, o comandă multidirecţională care permite navigarea în meniul Afişare pe ecran (OSD).

Tasta de navigare

2-2

Setările implicite ale Tastei de navigare sunt următoarele.

Tasta de navigare

Butonul central

Tastă de acces rapid

(Când meniul OSD este ÎNCHIS)

Meniul OSD principal

Operaţiuni de bază

(Când meniul OSD este PORNIT)

■ Intrarea în submeniuri

■ Confirmarea unei selecţii sau setări

Configurarea OSD

2-3

2-2

Configurarea OSD

Tasta de navigare

Sus

Jos

Stânga

Dreapta

Tastă de acces rapid

(Când meniul OSD este ÎNCHIS)

Game Mode

(Mod Joc)

■ Apăsaţi pe

Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe

Butoanele sus şi jos pentru a regla.

■ Apăsaţi pe

Butonul stânga pentru a anula previzualizarea şi a ieşi fără a aplica efectul modului.

Screen Assistance

(Asistenţă ecran)

Alarm Clock

(Ceas deşteptător)

Input Source

(Sursă de intrare)

■ Apăsaţi pe

Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe

Butoanele sus şi jos pentru a regla.

■ Apăsaţi pe

Butonul stânga pentru a anula previzualizarea şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe

Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe

Butoanele sus şi jos pentru a selecta.

■ Apăsaţi pe

Butonul stânga pentru a anula previzualizarea şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe

Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe

Butoanele sus şi jos pentru a selecta.

■ Apăsaţi pe

Butonul stânga pentru a ieşi.

Operaţiuni de bază

(Când meniul OSD este PORNIT)

■ Selectarea meniurilor şi elementelor de funcţii

■ Permiterea ajustării în sus a valorilor funcţiei

■ Selectarea meniurilor şi elementelor de funcţii

■ Permiterea ajustării în jos a valorilor funcţiei

■ Selectarea meniurilor şi elementelor de funcţii

■ Ieşirea din meniul curent

■ Selectarea meniurilor şi elementelor de funcţii

■ Intrarea în submeniuri

2-3

2-4

Utilizatorii pot intra în meniul OSD pentru a-şi personaliza Tastele de acces rapid.

În continuare sunt prezentate mai multe opţiuni de Taste de acces rapid.

Opţiuni de Taste de acces rapid

Brightness

(Luminozitate)

Operaţiuni

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a salva valoarea şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe Butoanele sus şi jos pentru a regla.

■ Apăsaţi pe Butonul stânga pentru a anula previzualizarea şi a ieşi.

Refresh Rate

(Rată de reîmprospătare)

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe Butonul dreapta pentru a activa această funcţie şi pe Butonul stânga pentru a o dezactiva.

Information on Screen

(Informaţii pe ecran)

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe Butonul dreapta pentru a activa această funcţie şi pe Butonul stânga pentru a o dezactiva.

Configurarea OSD

2-5

2-4

Configurarea OSD

Configurarea OSD prin Tasta de navigare

Apăsaţi pe Butonul central al Tastei de navigare pentru a lansa meniul principal

Afişare pe ecran (OSD). Folosiţi Butoanele sus, jos, stânga şi dreapta pentru a regla meniurile de funcţii dorite în funcţie de preferinţele personale.

h GAMING (JOC)

Meniu nivelul 1 Meniu nivelul 2/3

Game Mode (Mod

Joc)

User (Utilizator)

FPS

Night Vision

(Vedere nocturnă)

Racing (Curse)

RTS

RPG

OFF (OPRIT)

Normal (Normală)

Descriere

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

■ Folosiţi Butoanele sus şi jos pentru a selecta şi a previzualiza efectele modului.

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma şi a aplica tipul de mod ales.

■ Această funcţie optimizează luminozitatea de fundal şi este recomandată pentru jocurile FPS.

Response Time

(Timp de răspuns)

Strong (Puternică)

Strongest (Cea mai puternică)

A�I�

Normal (Normală)

Fast (Rapid)

Fastest (Cel mai rapid)

■ Utilizatorii pot să regleze timpul de răspuns în orice mod.

■ Timpul de răspuns se va dezactiva atunci când opţiunea Contra neclaritate la mişcare este activată.

■ Timpul de răspuns trebuie setat la rapid după dezactivarea opţiunii Contra neclaritate la mişcare.

2-5

2-6

Meniu nivelul 1

Anti Motion

Blur (Contra neclaritate la mişcare)

Refresh Rate

(Rată de reîmprospătare)

Meniu nivelul 2/3

(OPRIT)

(PORNIT)

Location

(Locaţie)

OFF (OPRIT)

ON (PORNIT)

Stânga sus

Dreapta sus

Stânga jos

Dreapta jos

Alarm Clock

(Ceas deşteptător)

Screen

Assistance

(Asistenţă ecran)

Location

(Locaţie)

Stânga sus

Dreapta sus

Stânga jos

Dreapta jos

OFF (OPRIT)

15:00

30:00

45:00

60:00

None

(Niciuna)

Icon

(Pictogramă)

Position

(Poziţie)

Reset

00:01~99:59

FreeSync

(OPRIT)

(PORNIT)

Descriere

■ Când Contra neclaritate la mişcare este activată, HDCR şi Luminozitatea nu pot fi activate şi vor deveni gri.

■ Timpul de răspuns se va dezactiva atunci când opţiunea Contra neclaritate la mişcare este activată.

■ Funcţia Contra neclaritate la mişcare trebuie setată la OPRITĂ atunci când FreeSync este setată la PORNITĂ.

■ Utilizatorii pot regla Rata de reîmprospătare în orice mod.

■ Locaţia implicită a Ratei de reîmprospătare este stânga sus. Locaţia se poate regla în meniul OSD. Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma şi aplicaţi Locaţia Ratei de reîmprospătare.

■ Acest monitor urmează şi funcţionează la Rata de reîmprospătare a ecranului prestabilită a sistemului de operare.

■ Utilizatorii pot regla Ceasul deşteptător în orice mod.

■ După setarea orei, apăsaţi pe Butonul central pentru a activa temporizatorul.

■ Locaţia implicită a Ceasului deşteptător este stânga sus. Utilizatorii îşi pot selecta locaţia dorită.

■ Utilizatorii pot ajusta Asistenţa ecran în orice mod.

■ Opţiunea implicită pentru Asistenţă ecran este niciuna.

■ FreeSync împiedică bruierea ecranului.

■ DisplayPort sau HDMI sunt pornite implicit şi pot fi ajustate PORNIT/OPRIT în orice mod, orice rezoluţie, orice sursă de intrare şi la orice rată de împrospătare a ecranului.

■ Opţiunea Contra neclaritate la mişcare va fi dezactivată, dacă FreeSync este activat.

Configurarea OSD

2-7

2-6

Configurarea OSD h

Professional (Profesional)

Meniu nivelul 1

Pro Mode

(Modul Pro)

Eye Saver

HDCR

Anti Motion Blur

(Contra neclaritate la mişcare)

Image

Enhancement

(Îmbunătăţirea imaginii)

Meniu nivelul 2 Descriere

User (Utilizator) Mod implicit. Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Reader (Cititor)

Cinema

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Designer

HDR

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

■ Folosiţi Butoanele sus şi jos pentru a selecta şi a previzualiza efectele modului.

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma şi a aplica tipul de mod ales.

(OPRIT)

(PORNIT)

(OPRIT)

(PORNIT)

(OPRIT)

(PORNIT)

OFF (OPRIT)

Weak (Slabă)

Medium (Medie)

Strong

(Puternică)

Strongest (Cea mai puternică)

■ Eye Saver vă protejează ochii împotriva luminii albastre.

Dacă este activat, Eye Saver ajustează temperatura culorii ecranului într-o tentă mai galbenă.

■ Utilizatorii pot ajusta Eye Saver în orice mod.

■ Atunci când modul Pro este setat la Cititor, este obligatoriu să se activeze Eye Saver.

■ Utilizatorii pot ajusta HDCR în orice mod.

■ HDCR sporeşte calitatea imaginii crescând contrastul imaginilor.

■ Atunci când HDCR este setat la PORNIT, Luminozitatea va fi dezactivată.

■ HDCR şi Contra neclaritate la mişcare nu se pot activa simultan.

■ Când Contra neclaritate la mişcare este activată, HDCR şi

Luminozitatea nu pot fi activate şi vor deveni gri.

■ Timpul de răspuns se va dezactiva atunci când opţiunea

Contra neclaritate la mişcare este activată.

■ Funcţia Contra neclaritate la mişcare trebuie setată la

OPRITĂ atunci când FreeSync este setată la PORNITĂ.

■ Îmbunătăţirea imaginii accentuează muchiile imaginii pentru a le ameliora acutanţa.

■ Utilizatorii pot ajusta Îmbunătăţirea imaginii în orice mod.

2-7

2-8 h

Image (Imagine)

Meniu nivelul 1 Meniu nivelul 2/3

Brightness

(Luminozitate)

0-100

Contrast

Sharpness

(Claritate)

Color

Temperature

(Temperatura culorii)

Screen Size

(Dimensiunea ecranului)

0-100

0-5

Cool (Rece)

Normal (Normală)

Warm (Caldă)

Customization

(Personalizare)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto

4:3

16:9

Descriere

■ Utilizatorii pot regla Luminozitatea în modul

Utilizator, RTS, RPG şi Cititor.

■ Luminozitatea se va dezactiva atunci când Contra neclaritate la mişcare sau HDCR sunt activate.

■ Utilizatorii pot ajusta Contrastul în orice mod.

■ Utilizatorii pot ajusta Claritatea în orice mod.

■ Claritatea îmbunătăţeşte precizia şi detaliile imaginii.

■ Temperatura culorii implicită este Normală.

■ Folosiţi Butoanele sus şi jos pentru a selecta şi a previzualiza efectele modului.

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma şi a aplica tipul de mod ales.

■ Utilizatorii pot ajusta Temperatura culorii în modul

Personalizare.

■ Utilizatorii pot ajusta Dimensiunea ecranului în orice mod, la orice rezoluţie şi la orice rată de reîmprospătare a ecranului.

■ Valoarea implicită este Auto.

h

Input Source (Sursă de intrare)

Meniu nivelul 1 Meniu nivelul 2/3

HDMI1

HDMI2

DP

Type C (Tip C)

Descriere

Utilizatorii pot ajusta Sursa de intrare în orice mod.

h

Navi Key (Tasta de navigare)

Meniu nivelul 1

Sus / Jos / Stânga

/ Dreapta

Meniu nivelul 2

OFF (OPRIT)

Brightness (Luminozitate)

Game Mode (Mod Joc)

Screen Assistance

(Asistenţă ecran)

Alarm Clock

(Ceas deşteptător)

Input Source

(Sursă de intrare)

Refresh Rate

(Rată de reîmprospătare)

Information on Screen

(Informaţii pe ecran)

Descriere

■ Valoarea implicită pentru Butonul sus este Modul joc.

■ Valoarea implicită pentru Butonul jos este

Asistenţă ecran.

■ Valoarea implicită pentru Butonul stânga este

Ceas deşteptător.

■ Valoarea implicită pentru Butonul dreapta este

Sursă de intrare.

■ Toate elementele Tastei de navigare pot fi reglate prin meniul OSD.

Configurarea OSD

2-9

2-8

Configurarea OSD h

Setting (Setare)

Meniu nivelul 1

Limbă

Meniu nivelul 2

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Mai multe limbi în curând)

0~5 Transparency

(Transparenţă)

OSD Time Out

(Timp de expirare

OSD)

RGB LED

(LED RGB)

5~30 s

(OPRIT)

(PORNIT)

Information on

Screen (Informaţii pe ecran)

Reset

(OPRIT)

(PORNIT)

YES (DA)

NO (NU)

Descriere

■ Opţiunea implicită de fabrică pentru limbă este engleza.

■ Utilizatorii trebuie să apese pe Butonul central pentru a confirma şi a aplica setările de limbă.

■ Limba este o setare independentă. Setarea de limbă a utilizatorilor va înlocui setarea implicită de fabrică.

Atunci când utilizatorii setează Reset la Da, limba nu se va schimba.

Utilizatorii pot regla Transparenţa în orice mod.

Utilizatorii pot regla Timpul de expirare OSD în orice mod.

Utilizatorii pot regla LED-ul RGB la Pornit sau Oprit.

Opţiunea implicită este PORNIT.

* Nu este acceptat pentru MAG272C, MAG272CQP,

MAG272, MAG272QP

■ Informaţiile despre starea monitorului vor fi afişate pe partea dreaptă a ecranului.

■ Utilizatorii pot activa sau dezactiva Informaţiile de pe ecran. Opţiunea implicită este OPRIT.

Utilizatorii pot reseta şi pot restaura setările la opţiunile implicite OSD originale în orice mod.

2-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals