Nastavitev OSD. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Nastavitev OSD. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

Nastavitev OSD

V tem poglavju so navedene bistvene informacije o nastavitvi OSD.

POMEMBNO

Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

2

Tipka za krmarjenje

Ta zaslon je opremljen z Navigacijska tipka, večsmernim kontrolnikom, ki je v pomoč pri pomikanju po OSD.

Tipka za krmarjenje

2-2

Privzete nastavitve Navigacijska tipka so naslednje.

Tipka za krmarjenje

Bližnjična tipka

(ko je OSD IZKLOPLJEN)

Srednji gumb Glavni meni OSD

Osnovne operacije

(ko je OSD VKLOPLJEN)

■ Odpiranje podmenijev

■ Potrditev izbire ali nastavitve

Nastavitev OSD

2-3

2-2

Nastavitev OSD

Tipka za krmarjenje

Navzgor

Navzdol

Levo

Desno

Bližnjična tipka

(ko je OSD IZKLOPLJEN)

Game Mode

(Način za igre)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za prilagajanje pritisnite gumb navzgor oz� navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod brez uveljavitve učinka načina pritisnite levo tipko�

Screen Assistance

(Pomoč na zaslonu)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za prilagajanje pritisnite gumb navzgor oz� navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod pritisnite levo tipko�

Alarm Clock (Budilka) ■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za izbiro pritisnite gumb navzgor oz. navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod pritisnite levo tipko�

Input Source

(Vhodni vir)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za izbiro pritisnite gumb navzgor oz. navzdol�

■ Za izhod pritisnite levi gumb.

Osnovne operacije

(ko je OSD VKLOPLJEN)

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Omogočanje prilagoditve navzgor v vrednostih funkcij

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Omogočanje prilagoditve navzdol v vrednostih funkcij

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Izhod iz trenutnega menija

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Odpiranje podmenijev

2-3

2-4

Za prilagoditev lastnih bližnjičnih tipk Navigacijska tipka lahko uporabniki odprejo meni

OSD.

Več možnosti za bližnjične tipke je na voljo spodaj.

Možnosti bližnjičnih tipk Navigacijska tipka

Brightness

(Svetlost)

Operacije

■ Za shranjevanje vrednosti in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za prilagajanje pritisnite gumb navzgor oz. navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod pritisnite levo tipko�

Refresh

Rate (Hitrost osveževanja)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za vklop te funkcije pritisnite desni gumb, za njen izklop pa pritisnite levi gumb.

Information on Screen

(Informacije na zaslonu)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za vklop te funkcije pritisnite desni gumb, za njen izklop pa pritisnite levi gumb.

Nastavitev OSD

2-5

2-4

Nastavitev OSD

Nastavitev OSD z Navigacijska tipka

Za zagon glavnega menija OSD pritisnite srednji gumb Navigacijska tipka. Za prilagoditev želenih funkcijskih menijev po meri uporabite gumbe navzgor, navzdol, levo in desno� h GAMING (IGRANJE IGER)

1� nivo menija

Game Mode

(Način za igre)

Night Vision

(Nočno opazovanje)

Response Time

(Odzivni čas)

2�/3� nivo menija

User (Uporabnik)

FPS

Racing (Dirkanje)

RTS

RPG

Umetna inteligenca

Normal (Običajno)

Fast (Hitro)

Fastest (Najhitrejše)

Opis

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

■ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.

■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite srednji gumb.

OFF (IZKLOPLJENO)

Normal (Običajno)

■ S to funkcijo lahko optimizirate svetlost ozadja in je priporočena za uporabo pri igrah

FPS�

Strong (Močno)

Strongest (Najmočnejše)

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Odzivni čas.

■ Ko je omogočena možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja, bo možnost

Odzivni čas posivljena.

■ Ko je možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja onemogočena, je treba možnost Odzivni čas nastaviti na Hitro.

2-5

2-6

1� nivo menija

Anti Motion Blur

(Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja)

Refresh

Rate (Hitrost osveževanja)

Alarm Clock

(Budilka)

Screen

Assistance

(Pomoč na zaslonu)

FreeSync

2�/3� nivo menija

(IZKLOPLJENO)

(VKLOPLJENO)

Location

(Lokacija)

Levo zgoraj

Desno zgoraj

Levo spodaj

Desno spodaj

OFF (IZKLOPLJENO)

ON (VKLOPLJENO)

Location

(Lokacija)

Levo zgoraj

Desno zgoraj

Levo spodaj

Desno spodaj

OFF (IZKLOPLJENO)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

None (Brez)

Icon (Ikona)

Position

(Položaj)

Reset

(Ponastavi)

(IZKLOPLJENO)

(VKLOPLJENO)

Opis

■ Ko je možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja omogočena, možnosti HDCR in Svetlost ni mogoče omogočiti in sta posivljeni.

■ Ko je omogočena možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja, bo možnost

Odzivni čas posivljena.

■ Možnost »Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja« mora biti izklopljena, če je možnost FreeSync vklopljena.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Hitrost osveževanja.

■ Privzeto je možnost Hitrost osveževanja na voljo levo zgoraj. Lokacijo je mogoče prilagoditi v meniju OSD. Za potrditev in uveljavitev lokacije možnosti Hitrost osveževanja pritisnite srednji gumb.

■ Ta monitor upošteva in deluje v skladu s hitrostjo osveževanja zaslona, ki je prednastavljena v operacijskem sistemu.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Budilka.

■ Ko določite čas, pritisnite srednji gumb, da aktivirate časovnik.

■ Privzeto je možnost Budilka na voljo levo zgoraj. Uporabniki lahko izberejo poljubno lokacijo.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo pomoč na zaslonu.

■ Privzeto je možnost Pomoč na zaslonu nastavljena na Brez.

■ Funkcija FreeSync preprečuje popačenje slike

■ Privzeto so vrata DisplayPort ali HDMI nastavljena na VKLOPLJENO in jih je mogoče v katerem koli načinu, pri kateri koli ločljivosti, katerem koli vhodnem viru in pri kateri koli hitrosti osveževanja nastaviti na

VKLOPLJENO/IZKLOPLJENO�

■ Možnost »Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja« bo onemogočena, če je omogočena možnost FreeSync.

Nastavitev OSD

2-7

2-6

Nastavitev OSD h

Professional (Profesionalno)

1� nivo menija 2� nivo menija

Pro Mode

(Način Pro)

User (Uporabnik)

Reader (Bralnik)

Cinema (Kino)

Eye Saver

(Zaščita za oči)

HDCR

Anti Motion Blur

(Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja)

Image enhancement

(Izboljšanje slike)

(VKLOPLJENO)

OFF (IZKLOPLJENO)

Weak (Šibko)

Medium (Srednje)

Strong (Močno)

Strongest

(Najmočnejše)

Opis

Privzeti način. Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente�

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Designer (Načrtovalnik) Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

HDR Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

■ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.

■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite srednji gumb.

(VKLOPLJENO)

(VKLOPLJENO)

■ Možnost Zaščita za oči vaše oči varuje pred modro svetlobo. Ko je omogočena, možnost

Zaščita za oči prilagodi temperaturo barve na zaslonu v bolj rumen odtenek.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Zaščita za oči.

■ Ko profesionalni način nastavite na Bralnik, morate obvezno omogočiti možnost Zaščita za oči.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost HDCR.

■ Možnost HDCR izboljša kakovost slike tako, da poveča kontrast slike.

■ Ko je možnost HDCR nastavljena na

VKLOPLJENO, bo možnost Svetlost posivljena.

■ Možnosti HDCR in Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja ne moreta biti hkrati omogočeni.

■ Ko je možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja omogočena, možnosti HDCR in

Svetlost ni mogoče omogočiti in sta posivljeni.

■ Ko je omogočena možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja, bo možnost

Odzivni čas posivljena.

■ Možnost »Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja« mora biti izklopljena, če je možnost

FreeSync vklopljena.

■ Možnost Izboljšanje slike izostri robove slike, da tako izboljša njeno ostrino.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Izboljšanje slike.

2-7

2-8 h Image (Slika)

1� nivo menija 2�/3� nivo menija

Brightness

(Svetlost)

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Ostrina)

Color

Temperature

(Temperatura barve)

Screen Size

(Velikost zaslona)

0-100

0-100

0-5

Cool (Hladno)

Normal (Običajno)

Warm (Toplo)

Customization

(Prilagajanje)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Samodejno)

4:3

16:9

Opis

■ Uporabniki lahko svetlost prilagodijo v načinu

Uporabnik, RTS, RPG in Bralnik.

■ Možnost Svetlost bo posivljena, ko je omogočena možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja oz. HDCR.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Kontrast.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Ostrina.

■ Z ostrino izboljšate jasnost in podrobnosti slik.

■ Privzeto je možnost Temperatura barve nastavljena na Običajno.

■ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.

■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite srednji gumb.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagodijo temperaturo barve.

■ Uporabniki lahko velikost zaslona prilagodijo v katerem koli načinu, pri kateri koli ločljivosti in kateri koli hitrosti osveževanja zaslona.

■ Privzeto je možnost nastavljena na Samodejno.

h

Input Source (Vhodni vir)

1� nivo menija 2�/3� nivo menija

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

(Vrsta C)

Opis

Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Vhodni vir.

h Navi Key (Tipka za krmarjenje)

1� nivo menija 2� nivo menija

Navzgor /

Navzdol / Ievo /

Desno

OFF (IZKLOPLJENO)

Brightness (Svetlost)

Game Mode

(Način za igre)

Screen Assistance

(Pomoč na zaslonu)

Alarm Clock (Budilka)

Input Source (Vhodni vir)

Refresh Rate

(Hitrost osveževanja)

Information on Screen

(Informacije na zaslonu)

Opis

■ Privzeto je gumb navzgor nastavljen na način

Način za igranje iger.

■ Privzeto je gumb navzdol nastavljen na možnost

Pomoč na zaslonu.

■ Privzeto je levi gumb nastavljen na možnost

Budilka.

■ Privzeto je desni gumb nastavljen na možnost

Vhodni vir�

■ Vse elemente Navigacijska tipka lahko prilagodite prek menija OSD.

Nastavitev OSD

2-9

2-8

Nastavitev OSD h Setting (Nastavitev)

1� nivo menija 2� nivo menija

Jezik 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(kmalu bo na voljo več jezikov)

0~5 Transparency

(Prosojnost)

OSD time out (Časovna omejitev OSD)

RGB LED

5~30 s

(IZKLOPLJENO)

(VKLOPLJENO)

Information on Screen

(Informacije na zaslonu)

Reset

(Ponastavi)

Opis

■ Jezik je privzeto tovarniško nastavljen na angleščino.

■ Za potrditev in uveljavitev nastavitve jezika morajo uporabniki pritisniti srednji gumb.

■ Jezik je neodvisna nastavitev. Uporabnikova nastavitev jezika preglasi tovarniško privzeto nastavitev. Ko uporabniki možnost Ponastavi nastavijo na Da, se jezik ne bo spremenil.

Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Prosojnost.

Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Časovna omejitev OSD.

(IZKLOPLJENO)

(VKLOPLJENO)

YES (DA)

NO (NE)

Uporabniki lahko nastavitev RGB LED nastavijo na Vklopljeno ali Izklopljeno.

Privzeto je nastavljena možnost VKLOPLJENO.

* Ni podprto za MAG272C, MAG272CQP,

MAG272, MAG272QP

■ Informacije o stanju monitorja bodo prikazane na desni strani zaslona�

■ Uporabniki lahko omogočijo ali onemogočijo informacije na zaslonu. Privzeto je nastavljena možnost IZKLOPLJENO.

Uporabniki lahko v katerem koli načinu ponastavijo in obnovijo nastavitve na izvirne vrednosti OSD.

2-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals