OSD-inställning. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
42 Pages

advertisement

OSD-inställning. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

OSD-inställning

Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar�

VIKTIGT

All information kan ändras utan föregående meddelande�

2

Navi Key

Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD)�

Navi Key

2-2

Följande är standardinställningarna för Navi Key�

Navi Key

Mittknapp

Snabbtangent

(När OSD-menyn är AV)

OSD-huvudmeny

Grundläggande användning

(När OSD-menyn är PÅ)

■ Gå in på undermnyer

■ Bekräfta ett val eller en inställning

OSD-inställning

2-3

2-2

OSD-inställning

Navi Key

Up (Upp)

Down (Ned)

Snabbtangent

(När OSD-menyn är AV)

Game Mode

(Spelläge)

Screen Assistance

(Skärmassistens)

Left (Vänster) Alarm Clock (Alarm)

Right (Höger) Input Source

(Indatakälla)

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgrankningen och avsluta utan att verkställa lägeseffekt.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att välja�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att välja�

■ Tryck på vänster knapp för att avsluta�

Grundläggande användning

(När OSD-menyn är PÅ)

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Låter dig justera funktionsvärden uppåt

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Låter dig justera funktionsvärden nedåt�

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Avsluta nuvarande meny

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Gå in på undermnyer

2-3

2-4

Användare kan gå in i OSD-menyn för att själva anpassa sina Navi Keysnabbtangenter�

Fler alternativ för Snabbtangenter följer nedan�

Alternativ för Navi Key-snabbtangenter Åtgärder

Brightness

(Ljusstyrka)

■ Tryck på mittknappen för att spara värde och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

Refresh Rate

(Uppdat� förhållande)

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på höger knapp för att starta och vänster knapp för att stänga av funktionen�

Information on Screen

(Information på skärm)

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på höger knapp för att starta och vänster knapp för att stänga av funktionen�

OSD-inställning

2-5

2-4

OSD-inställning

OSD-inställning via Navi Key

Tryck på mittknappen på Navi Key för att starta huvudmenyn för Skärmvisning

(OSD)� Använd knapparna upp, ned, vänster, höger för att ställa in de önskade funktionsmenyerna så att det passar dina personliga prefenser� h GAMING

Menynivå 1

Game Mode

(Spelläge)

Night Vision

(Mörkervisning)

Response Time

(Svarstid)

Menynivå 2/3

User (Användare)

FPS

Racing

RTS

RPG

Beskrivning

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

OFF (AV)

Normal

■ Denna funktion optimerar bakgrundens ljusstyrka och rekommenderas för FPS-spel�

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

A�I�

Normal

Fast (Snabb)

Fastest (Snabbast)

■ Användare kan anpassa Svarstid i alla lägen�

■ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverad�

■ Svarstiden måste ställas in på Fast (Snabb) när Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) är inaktiverad�

2-5

2-6

Menynivå 1

Anti Motion

Blur (Antirörelsoskärpa)

Refresh Rate

(Uppdat� förhållande)

Alarm Clock

(Alarm)

Screen

Assistance

(Skärmassistens)

FreeSync

Menynivå 2/3

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

Location

(Placering)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

Beskrivning

■ När Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa)

är aktiverat, kan HDCR och Brightness

(Ljusstyrka) inte aktiveras, och kommer att gråtonas�

■ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverad�

■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) måste ställas på OFF (Av) när FreeSync är ON

(På)�

■ Användare kan anpassa

Uppdateringsförhållande i alla lägen�

■ Standardplacering för

Uppdateringförhållande är längst upp till vänster� Placeringen kan anpassas i

OSD-menyn� Tryck på mittknappen för att bekräfta och verkställa placeringen av

Uppdateringsförhållande�

■ Denna skärm följer och fungerar på operativsystemets förinställda

Uppdateringsförhållande för skärmen�

Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

■ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen�

■ När du ställt in tiden, tryck på mittknappen för att aktivera tidtagaren�

■ Standardplacering för Alarm är längst upp till vänster� Användare kan själva välja placering�

OFF (AV)

15:00

30:00

45:00

60:00

None

(Ingen)

Icon (Ikon)

Position

(Löge)

Reset

(Återställ)

00:01~99:59

(OFF) (AV)

Användare kan anpassa Skärmassistens i alla lägen�

Skärmassistens har inga standardinställningar�

(ON) (PÅ)

■ FreeSync förebygger screen tearing�

■ DisplayPort- eller HDMI-standard är PÅ och kan anpassas till PÅ/AV i alla lägen, upplösningar, indatakällor och skärmens uppdateringshastigheter�

■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) inaktiveras om FreeSync är aktiverad�

OSD-inställning

2-7

2-6

OSD-inställning h Professional (Professionell)

Menynivå 1

Pro Mode

(Proffsläge)

Eye Saver

HDCR

Menynivå 2

User (Användare)

Reader (Läsare)

Cinema (Bio)

Designer

HDR

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

Beskrivning

Standardläge Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

■ Eye Saver skyddar dina ögon mot blått ljus� När den är aktiverad, anpassar Eye Saver skärmens färgtemperatur till ett gulare sken�

■ Användare kan anpassa Eye Saver i alla lägen�

■ När Proffsläget är inställt på Läsare, måste Eye

Saver aktiveras�

■ Användare kan anpassa HDCR i alla lägen�

■ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att öka bildkontrasten�

■ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att gråtonas�

■ HDCR och Anti Motion Blur kan inte aktiveras samtidigt�

Anti Motion

Blur (Antirörelsoskärpa)

Image

Enhancement

(Bildförbättring)

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

OFF (AV)

Weak (Svag)

Medium

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

■ När Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverat, kan HDCR och Brightness (Ljusstyrka) inte aktiveras, och kommer att gråtonas�

■ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverad�

■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) måste ställas på OFF (Av) när FreeSync är ON (På)�

■ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att förbättra konturskärpan�

■ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen�

2-7

2-8 h Image (Bild)

Menynivå 1

Brightness

(Ljusstyrka)

Menynivå 2/3

0-100

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Skärpa)

Color

Temperature

(Färgtemperatur)

0-100

0-5

Screen Size

(Skärmstorlek)

Cool (Kall)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Anpassning)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto

4:3

16:9

Beskrivning

■ Användare kan anpassa Ljusstyrka i lägena

Användare, RTS, RPG och Läsning�

■ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när Anti

Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) eller HCDR

är aktiverad�

■ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen�

■ Användare kan anpassa Skärpa i alla lägen�

■ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer�

■ Standardfärgtemperatur är Normal�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

■ Användare kan anpassa Färgtemperatur i

Anpassningsläget�

■ Användare kan anpassa Skärmstorlek i alla lägen, upplösningar och uppdateringsförhållanden�

■ Standard är Auto� h Input Source (Indatakälla)

Menynivå 1

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C

Menynivå 2/3 Beskrivning

Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen� h Navi Key

Menynivå 1

Upp / Ner /

Vänster / Höger

Menynivå 2

OFF (AV)

Brightness (Ljusstyrka)

Game Mode (Spelläge)

Screen Assistance

(Skärmassistens)

Alarm Clock (Alarm)

Input Source (Indatakälla)

Refresh Rate (Uppdat� förhållande)

Information on Screen

(Information på skärm)

Beskrivning

■ Standardinställning för uppknappen är spelläge�

■ Standardinställning för nedknappen är

Skärmassistens�

■ Standardinställning för vänsterknappen är

Alarm�

■ Standardinställning för högerknappen är

Indatakälla�

■ Alla Navi Key-föremål kan anpassas via

OSD-menyn�

OSD-inställning

2-9

2-8

OSD-inställning h Setting (Inställning)

Menynivå 1

Language

(Språk)

Menynivå 2

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Fler språk kommer inom kort)

0~5 Transparency

(Transparens)

OSD-Time

Out (OSDfrånkoppling)

RGB-LED (RGBindikator)

5~30 s�

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

Information on Screen

(Information på skärm)

(OFF) (AV)

(ON) (PÅ)

Reset (Återställ) YES (JA)

NO (NEJ)

Beskrivning

■ Det standardinställda språket är engelska�

■ Användare måste trycka på mittknappen för att bekräfta och verkställa Språkinställningen�

■ Språk är en självständig inställning� Användares egna språkinställningar kommer att åsidosätta standardinställningen� När användare väljer Ja på

Återställ, kommer språket inte att ändras�

Användare kan anpassa Transparens i alla lägen�

Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla lägen�

Användare kan anpassa RGB-indikator till på eller av�

Standard är PÅ�

* Stöds inte för MAG272C, MAG272CQP, MAG272,

MAG272QP

■ Informationen om skärmens status kommer att visas på skärmens högra sida�

■ Användare kan aktivera eller inaktivera informationen på skärmen� Standard är AV�

Användare kan återställa till OSD-fabriksinställningar i alla lägen�

2-9

2-10

OSD-inställning

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals