Podešavanje OSD. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Podešavanje OSD. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4 | Manualzz

2

Podešavanje OSD

U ovom poglavlju opisane su bitne informacije o podešavanju OSD izbornika.

VAŽNO

Svi podaci podliježu promjenama bez prethodne najave.

Navi Key (Tipka za navigaciju)

Monitor dolazi s tipkom za navigaciju, višesmjernim upravljanjem koje pomaže u kretanju kroz OSD izbornik.

Tipka za navigaciju

2-2

U nastavku su zadane postavke tipke za navigaciju.

Tipka za navigaciju

Brza tipka

(Kada je OSD izbornik isključen)

Srednji gumb Glavni OSD izbornik

Osnovne radnje

(Kada je OSD izbornik uključen)

■ Pristupanje podizbornicima

■ Potvrđivanje odabira ili postavke

Podešavanje OSD

2-3

2-2

Podešavanje OSD

Tipka za navigaciju

Gornji

Donji

Lijevi

Desni

Brza tipka

(Kada je OSD izbornik isključen)

Game Mode

(Način rada za igre)

Screen Assistance

(Pomoć za zaslon)

Alarm Clock

(Budilica)

Input Source

(Ulazni izvor)

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite gornji ili donji gumb za prilagođavanje.

■ Pritisnite lijevi gumb za poništavanje pregleda i zatvaranje bez primjenjivanja efekta načina rada�

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite gornji ili donji gumb za prilagođavanje.

■ Pritisnite lijevi gumb za poništavanje pregleda i izlaz.

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite gornji ili donji gumb za odabir�

■ Pritisnite lijevi gumb za poništavanje pregleda i izlaz.

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite gornji ili donji gumb za odabir�

■ Pritisnite lijevi gumb za izlaz.

Osnovne radnje

(Kada je OSD izbornik uključen)

■ Odabir funkcijskih izbornika i stavki

■ Omogućava povećavanje vrijednosti funkcija

■ Odabir funkcijskih izbornika i stavki

■ Omogućavanje prilagođavanje smanjivanja funkcijskih vrijednosti

■ Odabir funkcijskih izbornika i stavki

■ Zatvaranje trenutnog izbornika

■ Odabir funkcijskih izbornika i stavki

■ Pristupanje podizbornicima

2-3

2-4

Korisnik može pristupiti OSD izborniku za prilagođavanje vlastitih brzih tipki za navigaciju.

U nastavku je više mogućnosti brzih tipki.

Mogućnosti brzih tipki za navigaciju

Brightness

(Svjetlina)

Radnje

■ Pritisnite srednji gumb za spremanje vrijednosti i izlaz.

■ Pritisnite gornji ili donji gumb za prilagođavanje.

■ Pritisnite lijevi gumb za poništavanje pregleda i izlaz.

Refresh Rate

(Brzina osvježavanja)

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite desni gumb za uključivanje i lijevi gumb za isključivanje Brzine osvježavanja.

Information on Screen

(Informacije na zaslonu)

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje odabira i izlaz.

■ Pritisnite desni gumb za uključivanje i lijevi gumb za isključivanje ove funkcije.

Podešavanje OSD

2-5

2-4

Podešavanje OSD

Postava OSD izbornika putem tipke za navigaciju

Pritisnite srednji gumb tipke za navigaciju za pokretanje glavnog OSD izbornika.

Koristite gornji, donji, lijevi i desni gumb za ugađanje željenih funkcijskih izbornika osobnim željama.

h

Gaming (Igre)

1� razina izbornika

2./3. razina izbornika Opis

Night Vision (Noćni rad)

Response Time

(Vrijeme odziva)

User (Korisnički)

FPS

Racing (Utrke)

RTS

Sve stavke može podesiti korisnik.

Sve stavke može podesiti korisnik.

Sve stavke može podesiti korisnik.

Sve stavke može podesiti korisnik.

RPG Sve stavke može podesiti korisnik.

■ Koristite gornji ili donji gumb za odabir i pregled efekata načina rada.

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje i primjenjivanje vrste načina rada.

OFF (ISKLJUČENO) ■ Ova funkcija optimizira pozadinsku svjetlinu i preporuča se za FPS igre.

Normal (Uobičajeno)

Strong (Jako)

Strongest (Najjače)

A.I. (Inteligentno)

Normal (Uobičajeno)

Fast (Brzo)

Fastest (Najbrže)

■ Korisnik može prilagoditi Vrijeme odziva u bilo kojem načinu rada.

■ Ova funkcija je preporučena za FPS i igre utrka.

UKLJUČENA, mogućnost Vrijeme odgovora bit će zasivljena.

2-5

2-6

1� razina izbornika

Anti Motion Blur pokreta)

Refresh osvježavanja)

Alarm Clock

(Budilica)

2./3. razina izbornika Opis

(OFF) (ISKLJUČENO) ■ Svjetlina se ne može prilagoditi kad je funkcija

(ON) (UKLJUČENO)

Protiv zamagljenja pokreta UKLJUČENA.

■ Kad je Brzina osvježavanja zaslona manja od

75 Hz, funkcija Protiv zamagljenja pokreta ne može se omogućiti.

■ Ova funkcija je preporučena za kino, FPS i igre utrka� mogu se omogućiti u isto vrijeme.

■ Funkcije Protiv zamagljenja pokreta i FreeSync ne mogu se omogućiti u isto vrijeme.

Location

(Lokacija)

Lijevo gore

Desno gore

Lijevo dolje

Desno dolje

Customize

(Prilagođeno)

OFF (ISKLJUČENO)

ON (UKLJUČENO)

■ Korisnik može prilagoditi Brzina osvježavanja u bilo kojem načinu rada.

je lijevo gore. Lokacija se može prilagoditi u OSD izborniku. Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje i primjenjivanje lokacije za prikaz brzine osvježavanja.

■ Ovaj monitor prati i radi na unaprijed postavljenoj Brzina osvježavanja zaslona operativnog sustava.

Location

(Lokacija)

Lijevo gore

Desno gore

Lijevo dolje

Desno dolje

■ Korisnik može prilagoditi budilicu u bilo kojem načinu rada.

gumb za aktivaciju tajmera.

■ Zadana lokacija za prikaz budilice je lijevo gore.

Korisnik može odabrati vlastitu lokaciju.

Screen Assistance

(Pomoć za zaslon)

OFF (ISKLJUČENO)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

None (Nema)

Icon (Ikona)

■ Korisnik može prilagoditi pomoć za zaslon u bilo kojem načinu rada.

■ Zadana postavka za Pomoć za zaslon je Nema.

■ Kada se postavi na Resetiranje, ikona će se vratiti u sredinu.

■ Kada postavi na Položaj, OSD izbornik će se zatvoriti i na zaslonu će se prikazivati samo ikona za Podešavanje položaja dok se ne

OSD izbornik.

Position (Položaj)

Reset (Resetiranje)

Podešavanje OSD

2-7

2-6

Podešavanje OSD

1� razina izbornika

FreeSync

2./3. razina izbornika

(OFF) (ISKLJUČENO)

(ON) (UKLJUČENO)

Opis

■ Zadana postavka je ISKLJUČENO. FreeSync je objedinjena sklopka, ako se HDMI postavi na

ISKLJUČENO, svaki ulazni izvor će se također postaviti na ISKLJUČENO.

■ Samo DisplayPort može omogućiti G-SYNC kompatibilan za grafički karticu NVIDIA.

■ Omogućivanje FreeSync će utjecati na funkciju

Protiv zamagljenja pokreta.

h

Professional (Profesionalno)

1� razina izbornika

Pro Mode

(Profesionalni način rada)

Eye Saver

(Čuvar očiju)

HDCR

Anti Motion Blur

(Protiv zamagljenja pokreta)

2. razina izbornika Opis

User (Korisnički)

Reader (Čitatelj)

Zadani način rada. Sve stavke može podesiti korisnik.

Sve stavke može podesiti korisnik.

Cinema (Kino) Sve stavke može podesiti korisnik.

Designer (Dizajner) Sve stavke može podesiti korisnik.

■ Koristite gornji ili donji gumb za odabir i pregled efekata načina rada.

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje i primjenjivanje vrste načina rada.

(OFF)

(ISKLJUČENO)

(ON)

(UKLJUČENO)

■ Čuvar očiju štiti oči od plavog svjetla. Kad je omogućena, funkcija Čuvar očiju prilagođava temperaturu boje zaslona na više žutog sjaja.

■ Korisnik može prilagoditi Čuvar očiju u bilo kojem načinu rada.

■ Kad je Profesionalni način rada postavljen na

Čitatelj, obavezno je omogućavanje Čuvara očiju.

(OFF)

(ISKLJUČENO)

(ON)

(UKLJUČENO)

(OFF)

(ISKLJUČENO)

(ON)

(UKLJUČENO)

■ Korisnik može prilagoditi HDCR u bilo kojem načinu rada.

■ HDCR poboljšava kvalitetu slike povećavanjem kontrasta slika.

■ Kad je funkcija HDCR UKLJUČENA, svjetlina će biti zasivljena.

■ Funkcije HDCR i Protiv zamagljenja pokreta ne mogu biti istovremeno omogućene.

■ Svjetlina se ne može prilagoditi kad je funkcija

Protiv zamagljenja pokreta UKLJUČENA.

■ Kad je Brzina osvježavanja zaslona manja od 75

Hz, funkcija Protiv zamagljenja pokreta ne može se omogućiti.

■ Ova funkcija je preporučena za kino, FPS i igre utrka�

■ Funkcije Protiv zamagljenja pokreta i HDCR ne mogu se omogućiti u isto vrijeme.

■ Funkcije Protiv zamagljenja pokreta i FreeSync ne mogu se omogućiti u isto vrijeme.

2-7

2-8

Image

Enhancement

(Poboljšanje slike)

OFF (ISKLJUČENO) ■ Funkcija Poboljšanje slike poboljšava rubove slike

Weak (Slabo) s ciljem poboljšanja oštrine.

Medium (Srednja)

■ Korisnik može prilagoditi Poboljšanje slike u bilo kojem načinu rada.

Strong (Jako)

Strongest (Najjače) h

Image (Slika)

1� razina izbornika

Brightness

(Svjetlina)

2./3. razina izbornika

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Oštrina)

Color

Temperature

(Temperatura boje)

Opis

0-100

0-100

0-5

Cool (Hladna)

Normal (Uobičajeno)

Warm (Topla)

Customization

(Korisničko podešavanje)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

■ Korisnik može prilagoditi Svjetlinu u načinima rada Korisnički, RTS, RPG i Čitatelj.

■ Svjetlina će biti zasivljena kad su omogućene funkcije Protiv zamagljenja pokreta i HDCR.

■ Korisnik može prilagoditi Kontrast u bilo kojem načinu rada.

■ Korisnik može prilagoditi Oštrinu u bilo kojem načinu rada.

■ Oštrina poboljšava jasnoću i detalje slika.

■ Zadana postavka za funkciju Temperatura boje je Uobičajeno.

■ Koristite gornji ili donji gumb za odabir i pregled efekata načina rada.

■ Pritisnite srednji gumb za potvrđivanje i primjenjivanje vrste načina rada.

■ Korisnik može prilagođavati Temperaturu boje u načinu rada za prilagodbu.

Screen Size

(Veličina zaslona)

Auto (Automatski)

4:3

16:9

21:9

■ Korisnik može prilagođavati Veličinu zaslona u bilo kojem načinu rada, uz bilo koju razlučivost i bilo koju Brzina osvježavanja.

h

Input Source (Ulazni izvor)

1� razina izbornika

HDMI1

HDMI2

DP

Type-c (Vrsta C)

Auto Scan

(Automatsko skeniranje)

2� razina izbornika

N/D

(OFF)

(ISKLJUČENO)

(ON)

(UKLJUČENO)

Opis

Korisnik može prilagoditi Ulazni izvor u bilo kojem načinu rada.

Korisnik može pritisnuti “Gumb s navigacijskom tipkom” i zatim odabrati izvor na donjem statusu:

■ Kada je “Automatsko skeniranje” postavljeno

“ISKLJUČENO” i monitor ju štednom načinu rada.

■ Kada se na monitoru prikazuje prozor s porukom

“Nema signala”.

Podešavanje OSD

2-9

2-8

Podešavanje OSD h

Navi Key (Tipka za navigaciju)

1� razina izbornika

Gornji

Donji

Lijevi

Desni

2. razina izbornika

OFF (ISKLJUČENO)

Brightness (Svjetlina)

Game Mode (Način rada za igre)

Screen Assistance

(Pomoć za zaslon)

Alarm Clock (Budilica)

Input Source (Ulazni izvor)

Refresh Rate (Brzina osvježavanja)

Information On Screen

(Podaci na zaslonu)

Opis

■ Zadana postavka za gumb Gore je Način rada za igre.

■ Zadana postavka za gumb Dolje je Pomoć za zaslon.

■ Zadana postavka za gumb Lijevo je Budilica.

■ Zadana postavka za gumb Desno je Ulazni izvor.

■ Sve stavke tipke za navigaciju mogu se prilagoditi putem OSD izbornika. h

Setting (Postavljanje)

1. razina izbornika 2. razina izbornika Opis

Language (Jezik) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

■ Tvornička postavka za Jezik je Engleski.

■ Korisnik mora pritisnuti srednji gumb za potvrđivanje i primjenu postavke za jezik.

■ Jezik je neovisna postavka. Korisnikova postavka za jezik će zamijeniti tvornički zadanu postavku.

Ako korisnik postavi Resetiraj na Da, jezik se neće promijeniti.

Espańol

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Uskoro dolazi više jezika)

0~5 Transparency

(Prozirnost)

OSD Time Out

(Istek vremena za

OSD)

5-30 s

Korisnik može prilagoditi Transparentnost u bilo kojem načinu rada.

Korisnik može prilagoditi Istek vremena za OSD u bilo kojem načinu rada.

2-9

2-10

RGB LED

(OFF)

(ISKLJUČENO)

Power Button

(Gumb napajanja)

(ON)

(UKLJUČENO)

OFF

(ISKLJUČENO)

Standby

(Pripravnost)

Information On

Screen

(Podaci na zaslonu)

(OFF)

(ISKLJUČENO)

(ON)

(UKLJUČENO)

Reset (Resetiranje) YES (DA)

NO (NE)

Type-c Switch

(Sklopka vrste C)

2 trake

4 trake

Korisnik može postaviti funkciju RGB LED na uključeno ili isključeno.

Kada se postavi na Isključeno, korisnici mogu pritisnuti gumb za uključivanje za zatvaranje monitora.

Kada se postavi na Pripravnost, korisnici mogu pritisnuti gumb za uključivanje da isključe ploču i pozadinsko svjetlo.

■ Podaci o statusu monitora prikazat će se na desnoj strani zaslona.

■ Korisnici mogu omogućiti ili onemogućiti informacije na zaslonu.

■ Zadana postavka je ISKLJUČENO.

Korisnik može resetirati i vratiti postavke na izvorne vrijednosti za OSD, u bilo kojem načinu rada.

Odaberite ovo prilikom povezivanja s mobilnim uređajem

(primjerice, mobitelom) koji podržava videoizlaz vrste C.

Zadana sklopka vrste C je 4Land. Odaberite ovo prilikom povezivanja s računalom koje podržava videoizlaz vrste C.

Podešavanje OSD

PB

advertisement

Key Features

  • 76.2cm (30") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals